shutterstock 13111958Per 1 januari 2023 is het gebruik van het digitale biedlogboek bij verkoop van woningen verplicht voor leden van de NVM. Dat betekent dat als je biedt op een huis, je inzicht kunt krijgen in de biedingen. Daardoor is het koopproces bij een NVM-makelaar transparant voor iedereen. Alle biedingen van kandidaat-kopers worden automatisch vastgelegd in een geanonimiseerd Biedlogboek.

Het biedlogboek bevat alle biedingen (met roerende zaken) met tijdstip van ontvangst, eventuele voorbehouden en of er een persoonlijke boodschap door de kandidaat-koper is toegevoegd. De inhoud van de voorbehouden en/of persoonlijke boodschap wordt niet in het biedlogboek opgenomen.

Hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen over het biedlogboek.

1. Wat is een biedlogboek
Het biedlogboek maakt alle biedingen op een woning inzichtelijk voor de verkoper en kandidaat-kopers, waardoor het proces transparanter wordt.

2. Waarom wordt het biedlogboek ingevoerd?
In de overspannen woningmarkt van de afgelopen jaren is in de samenleving het vertrouwen in de integriteit van het koopproces afgenomen. Het vertrouwen kan worden hersteld door het bieden van meer transparantie en duidelijke regels.

3. Per wanneer is het biedlogboek verplicht?
Per 1 januari 2023 is het gebruik van het biedlogboek verplicht en heeft de kandidaat-koper inzage, wanneer de verkoop via een NVM-, VBO- of Vastgoedpro-makelaar plaatsvindt.

4. Op welke transacties is het biedlogboek van toepassing?
Het biedlogboek is van toepassing bij de verkoop van woningen/appartementen (bestaande bouw). Het biedlogboek is niet van toepassing bij de verkoop van nieuwbouw, recreatiewoningen, bedrijfswoningen, garageboxen, bouwkavels, woon-/bedrijfspanden en (agrarische) bedrijfsobjecten zonder woonbestemming.

5. Is het biedlogboek ook van toepassing op woningen in de stille verkoop?
Ja, ook bij woningen in de stille verkoop is het biedlogboek is van toepassing. 

6. Wanneer moet het biedlogboek precies worden verstrekt?
Het biedlogboek is na afloop van de bedenktijd en/of ontbindende voorwaarden beschikbaar voor kandidaat-kopers.

7. Wie heeft recht op inzage in het biedlogboek?
Alle kandidaat-kopers, dat zijn kopers die een bod hebben uitgebracht.

8. Is het biedlogboek voor de hele markt verplicht, dus ook voor makelaars die niet bij een brancheorganisatie zijn aangesloten?
Nog niet. Het ministerie van BZK verkent de mogelijkheden om het biedlogboek bij wet te verplichten. BZK wil dat alle makelaars gaan werken met een biedlogboek. De brancheorganisaties zetten nu alvast een uniforme standaard neer waarmee ze voorsorteren op wetgeving.

9. Wat gebeurt er met een persoonlijke boodschap van een kandidaat-koper?
Een persoonlijke boodschap van een kandidaat-koper verschijnt niet in het biedlogboek voor de andere kandidaat-kopers.  

10. Wat als een kandidaat-koper het bod niet zelf kan of wil invoeren?
De makelaar heeft de mogelijkheid een door hem/haar of verkoper ontvangen bod (schriftelijk of telefonisch) handmatig aan het biedlogboek toe te voegen. In het biedlogboek is zichtbaar dat de makelaar dit namens kandidaat-koper heeft ingevoerd.  


In het koop-verkoopproces zijn verschillende partijen actief. We lopen ze allemaal even langs.

De verkoper
De verkoper bepaalt samen met zijn verkopend makelaar zelf hoe en waar zijn woning te koop wordt aangeboden. Als de woning online/openbaar te koop wordt aangeboden mag iedereen die dat wenst de woning bezichtigen. De verkoper kan transparante criteria gebruiken voor het selecteren van potentiële kandidaten als bijvoorbeeld de bezichtigingsmogelijkheden beperkt zijn. Het hebben van een aankoopmakelaar mag geen reden zijn om wel of niet geselecteerd te worden. Ook mag in de voorselectie niet worden gevraagd om een bod uit te brengen.  

De verkopend makelaar
De verkopend makelaar informeert alle potentiële kopers over de gekozen biedingsprocedure en de spelregels. Hij of zij geeft potentiële kopers alle informatie voor het uitbrengen van een bod en informeert alle kandidaat-kopers – die een bod hebben uitgebracht - gelijktijdig als er wordt overgestapt naar een andere biedingsprocedure. Daarbij wordt ook de reden gemeld waarom er wordt overgestapt. De verkopend makelaar deelt geen informatie over reeds ontvangen biedingen. Een makelaar dient alleen het belang van zijn/haar opdrachtgever. Een verkopend makelaar dient het belang van de verkoper. Een aankoopmakelaar dient het belang van de (kandidaat)koper die hem of haar heeft ingeschakeld.

De (kandidaat)koper
De (kandidaat)koper krijgt - als de koopovereenkomst definitief is - via het biedlogboek inzicht in het biedingsproces. De koopovereenkomst is definitief na het verstrijken van de 3 dagen bedenktijd en het financieringsvoorbehoud en eventuele andere voorbehouden.

Alleen (kandidaat)kopers die een bod hebben uitgebracht hebben de mogelijkheid het biedlogboek in te zien. Potentiële kopers die bijvoorbeeld wel bezichtigd hebben maar die geen bod hebben uitgebracht hebben deze mogelijkheid niet.

De biedingsprocedure
Door de verkoper wordt in samenspraak met de verkopend makelaar de biedingsprocedure bepaald. De verkoper mag ten allen tijde tijdens de verkoop overstappen naar een andere biedingsprocedure als dat beter past. Meer informatie over het bieden op een woning vind je terug op deze pagina.

Een bod bestaat uit een geldbedrag en eventuele aanvullende voorwaarden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering of een (bouwkundige) keuring. Het is aan verkoper om te besluiten om de woning al of niet te gunnen. Verkoper hoeft niet te gunnen aan de hoogste bieder. Zodra verkoper en koper mondeling overeenstemming hebben bereikt wordt dit vastgelegd in een koopovereenkomst. Als de koper een consument is geldt er een schriftelijkheidsvereiste. Dat wil zeggen dat er pas een rechtsgeldige koopovereenkomst is als de koopovereenkomst is ondertekend door verkoper en koper.

 

 

Bron: https://www.nvm.nl/wonen/kopen/biedlogboek/

 

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.