AVG

Als klant/werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer u de De Leeuw Groep inschakelt voor bijvoorbeeld het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim), het afsluiten van verzekeringen,hypotheken of de aankoop/verkoop/taxatie van een woning. Weliswaar verstrekt u hiervoor persoonsgegevens aan de De Leeuw Groep, maar daarmee is de De Leeuw Groep nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet.

Dit blijkt uit de AVG[1] en de uitleg die het ministerie van Justitie en Veiligheid [2] hier aan geeft. Het enkele feit dat een derde partij in opdracht persoonsgegevens verwerkt, maakt hem nog niet tot een ‘Verwerker’. Een derde partij kan op grond van de privacyregelgeving  namelijk ook de positie van een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ hebben. Dit is het geval wanneer het verwerken van de persoonsgegevens geen primaire doel is, maar logischerwijs voortvloeit uit van een vorm van dienstverlening die de derde partij aanbiedt. Deze situatie doet zich voor bij de dienstverlening van een adviseur of makelaar.

Uiteraard is De Leeuw Groep (als verwerkingsverantwoordelijke) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op dit moment leggen wij de laatste hand aan ons gewijzigde Privacy Statement zodat u kunt nalezen hoe wij hier als De Leeuw Groep invulling aan geven.


[1] Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 4.7 en 4.8, pag. 33
[2] Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid, pag. 33.

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.