Banner Zicht op de Woningmarkt

"Een visie op de regionale woningmarkt vanuit de Waarde van Ervaring"

Dit is de tweede uitgave van ‘Zicht op de Woningmarkt’ in haar nieuwe stijl. Sinds begin 2018 komt onze rapportage niet meer eens per jaar uit maar elk kwartaal. De dynamiek op de woningmarkt vraagt om niet alleen om een frequenter rapportage maar ook om aanvullende in- formatie over de krapte, de gesignaleerde verhuisbewegingen en het gedrag van woningzoekenden op Funda.

We hopen dat onze rapportage bijdraagt aan uw inzicht in de regionale en plaatselijke woningmarkten in ons werkgebied.

Klik hier om Zicht op de Woningmarkt - eerste kwartaal 2018 te bekijken.
 

mr Wim H. de Leeuw RMT
Directeur De Leeuw Groep BV

Wim de Leeuw Rond