Of het nu gaat om de aan- of verkoop van een woning, verzekeringen, hypotheken of pensioenen, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen u graag de oplossing te vinden die het beste aansluit op uw situatie. Uiteraard hebben we de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en alle registraties en vergunningen in ons vakgebied op orde. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als klant/werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer u de De Leeuw Groep inschakelt voor bijvoorbeeld het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim), het afsluiten van verzekeringen,hypotheken of de aankoop/verkoop/taxatie van een woning. Weliswaar verstrekt u hiervoor persoonsgegevens aan de De Leeuw Groep, maar daarmee is de De Leeuw Groep nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet.

Dit blijkt uit de AVG[1] en de uitleg die het ministerie van Justitie en Veiligheid [2] hier aan geeft. Het enkele feit dat een derde partij in opdracht persoonsgegevens verwerkt, maakt hem nog niet tot een ‘Verwerker’. Een derde partij kan op grond van de privacyregelgeving  namelijk ook de positie van een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ hebben. Dit is het geval wanneer het verwerken van de persoonsgegevens geen primaire doel is, maar logischerwijs voortvloeit uit van een vorm van dienstverlening die de derde partij aanbiedt. Deze situatie doet zich voor bij de dienstverlening van een adviseur of makelaar.

Uiteraard is De Leeuw Groep (als verwerkingsverantwoordelijke) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op dit moment leggen wij de laatste hand aan ons gewijzigde Privacy Statement zodat u kunt nalezen hoe wij hier als De Leeuw Groep invulling aan geven.

[1] Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 4.7 en 4.8, pag. 33
[2] Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid, pag. 33.

 

Privacy

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Leeuw Groep is aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningsnummer 12009379.

Een klacht en dan?

Of het nu gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Wij hopen dat onze werkwijze u bevalt. Mocht u echter een klacht hebben, dan vernemen wij dit graag van u. Klachten zijn een belangrijke bron voor toekomstige kwaliteitsverbeteringen. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren, dan zoeken we samen naar een oplossing. Door het klachtenformulier te downloaden kunt u uw klacht per post of e-mail aan ons melden. U kunt zich hierbij richten tot onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na ontvangst van uw klacht wordt deze behandeld volgens een interne klachtenprocedure.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

De Leeuw Groep is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder aansluitnummer 300.006000
 

Permanente educatie

Door permanente educatie voorziet De Leeuw Groep in actualisering van kennis op elk gebied. Het spreekt voor zich dat onze makelaars, verzekerings-, pensioen- en hypotheekadviseurs een hoog kennisniveau hebben. Zij hebben diverse opleidingen gevolgd. Om dit te onderschrijven hebben zij aansluiting gezocht bij diverse erkenningsregelingen en registers. De medewerkers van De Leeuw Groep moeten om in deze registers ingeschreven te blijven en om deze titels te kunnen behouden jaarlijks een educatief programma volgen dat getoetst wordt door erkende opleidingsinstituten. Daarnaast zijn alle medewerkers op hun vakgebied gekwalificeerd volgens de laatste eisen van de Wft (Wet financieel toezicht).

Logos keurmerken 1.0

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden De Leeuw Makelaardij
Algemene voorwaarden De Leeuw Verzekeringen
Algemene voorwaarden De Leeuw Hypotheken
Algemene Consumentenvoorwaarden NVM 2018

 

Dienstverleningsdocumenten

In de dienstverleningsdocumenten leest u wat u van uw hypotheek- of verzekeringsadviseur kunt verwachten voor, tijdens en na afloop van het adviesgesprek. Zo geven wij de stappen weer die u doorloopt van het eerste adviesgesprek tot en met de afhandeling van uw hypotheek of verzekering.

Dienstverleningsdocument Hypotheek
Dienstverleningsdocument Pensioen
Dienstverleningsdocument Vermogen
Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

 

Beheerst beloningsbeleid

De AFM en DNB houden toezicht op het beloningsbeleid voor financiële ondernemingen. Dit heeft zijn weerslag gekregen in het besluit beheerst beloningsbeleid dat het Ministerie van Financiën op 1 januari 2011 in werking heeft laten treden. De AFM ziet er vanaf die datum op toe dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren. Van een beheerst beloningsbeleid gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico's en onzorgvuldige behandeling van klanten.

 

Automatische incasso service De Leeuw Verzekeringen

Wij bieden onze relaties de mogelijkheid gebruik te maken van onze automatische incasso service. Als u per automatische incasso betaalt geeft u toestemming aan De Leeuw Verzekeringen B.V. om uw premie(s) automatisch van uw betaalrekening af te schrijven. Met automatische incasso weet u zeker dat u uw premie(s) zonder extra kosten op tijd betaalt. Download het automatische incasso service formulier.

 

Kamer van Koophandel

De Leeuw Groep: 28032610
De Leeuw Assuradeuren: 28056365
De Leeuw Hypotheken: 28069220
De Leeuw Makelaardij: 28020889
De Leeuw Verzekeringen: 28032609

 

Bankrekeningnummer

De Leeuw Groep: NL98 ABNA 0437 7665 86
De Leeuw Assuradeuren: NL50 ABNA 0437 7739 49
De Leeuw Hypotheken: NL49 ABNA 0617 2760 56
De Leeuw Makelaardij: NL78 ABNA 0437 7671 40
De Leeuw Verzekeringen: NL74 ABNA 0437 7684 73

 

BTW-nummer

De Leeuw Hypotheken: NL 80.45.10.118.B.01
De Leeuw Makelaardij: NL 00.42.39.039.B.01
De Leeuw Verzekeringen: NL 00.42.39.052.B.01