De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Wat is de beste periode om uw huis te koop te zetten? De invloed van het seizoen op de woningmarkt

shutterstock 164525537

Op het internet wemelt het van de artikelen die een antwoord geven op de vraag wat het beste moment is om een huis te verkopen. Het lijkt erop alsof alle makelaars elkaar een beetje napraten. Juist daarom leest u onderstaand onze analyse, gebaseerd op feiten èn cijfers. En uiteraard gebaseerd op 'de waarde van ervaring'.

Nepnieuws

Het ene artikel over 'het optimale verkoopmoment' is nog stelliger dan het andere. Zo zouden volgens sommige artikelen uitsluitend de voorjaars- (maart / april) en najaarsmaanden (september / oktober) geschikt zijn om een woning te verkopen en zouden er tijdens de zomervakantie nauwelijks kopers actief zijn. Een gedeelde van de artikelen zegt zich te baseren op bronnen van het kadaster en de daarop gebaseerde CBS-cijfers over 'verkochte woningen'. Uiteraard is dat complete onzin. Als een woning wordt verkocht, duurt het daarna gemiddeld 2 à 3 maanden voordat de overdracht plaatsvindt en de notaris deze overdracht laat registreren bij het kadaster. Pas op dat moment neemt het kadaster kennis van de overdracht van een al veel eerder verkochte woning. Het kadaster registreert overdrachten, geen verkopen. En de cijfers van het kadaster en het CBS lopen per definitie 2 à 3 maanden achter op die van de NVM, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

Cijfers en feiten over de seizoensbewegingen van de woningmarkt

De Leeuw Makelaardij heeft een uitgebreide analyse gemaakt van het aantal verkochte woningen, het woningaanbod, de krapte en de prijsontwikkeling in de periode tussen januari 2013 en december 2018.
(voor deze cijfers: zie hieronder)

verkopen

In de afgelopen 6 jaar werden de meeste woningen steeds verkocht in het 2e of 4e kwartaal. In 5 van de 6 jaar werden de meeste woningen verkocht in het 4e kwartaal en slechts één keer in het 2e. In 4 van de 6 jaar werden de meeste woningen verkocht in november en in de overige jaren in juli en april.

aanbod

Het woningaanbod vertoonde in de afgelopen zes jaar een sterk dalende tendens. Deze tendens is zo sterk dat de seizoensinvloeden in het woningaanbod nauwelijks meer zichtbaar zijn. Van duidelijke seizoensinvloeden op het woningaanbod is hierdoor geen sprake.

krapte

Toelichting: De krapte-indicator wordt berekend op basis van de verhouding tussen het aanbod in een bepaald segment èn de gerealiseerde vraag in dat segment, dus het aantal verkochte woningen. De krapte-indicator geeft aan hoeveel keuze een potentiële keuze op de woningmarkt heeft. Als er in een marktsegment 20 woningen zijn verkocht bij een gemiddelde voorraad van 100 woningen, dan had elke koper de keuze uit 5 woningen. Hoe lager de krapte-indicator, hoe krapper de markt is. Bij een krapte onder de 5 is er sprake van een verkopersmarkt, bij een krapte tussen 5 en 10 is er sprake van een evenwichtige markt en vanaf een krapte van 10 is er sprake van een kopersmarkt. Bij een kopersmarkt hebben de kopers de macht. De prijzen staan onder druk doordat er scherper kan worden onderhandeld.

Ook de krapte vertoont sinds zes jaar een dalende tendens, maar het is opvallend dat de krapte in november vaak het grootste is.

prijsontwikkeling

De prijzen vertonen al zes jaar een stijgende tendens. Toch zijn er soms pieken waarneembaar die op andere trendbewegingen duiden. Met enige regelmaat werden er pieken geconstateerd in de zomermaanden, terwijl de prijzen in oktober soms fractioneel hoger lijken als die van november.

conclusies

Hoewel in de ontwikkeling van het aanbod geen seizoensinvloed aanwezig lijkt, zijn er wel maanden waarin er iets meer woningen worden verkocht dan in andere maanden. De prijsontwikkeling versterkt dat beeld echter niet, de maanden waarin er iets meer woningen worden verkocht zijn niet de maanden waarin de prijzen iets hoger zijn.

Dit versterkt het beeld dat wij al hadden. Dè woningmarkt bestaat niet. En de woningmarkt in zijn algemeenheid kent dan ook geen 'beste verkoopmoment'.

Optimale verkoopmomenten voor specifieke doelgroepen

Voor individuele woningen kan dat overigens anders zijn en kan er wel sprake zijn van een optimaal verkoopmoment. We geven u een aantal voorbeelden.

Een huis met een mooie tuin ziet er vaak in het voorjaar het beste uit. Maar een woning in de redelijk dicht bebouwde binnenstad, die het van de toetreding van zonlicht vaak veel minder moet hebben, kan juist tijdens de wintermaanden een unieke en fantastisch sfeervolle indruk maken.

Tijdens de zomervakantie en tijdens de wintermaanden zijn er in zijn algemeenheid wat minder zoekers actief dan in het voor- en najaar. Aan de andere kant, de kopers die in deze periode actief blijven, zijn vaak zeer serieus en hebben vaker dan andere kopersgroepen haast om tot een beslissing te komen.

Het koperspubliek van een moderne eengezinswoning in een kinderrijke buurt zal in zijn algemeenheid in de school-vakanties, dus ook tijdens de zomervakantie, met vakantie gaan. Het koperspubliek voor een appartement dat meer geschikt is voor senioren of tweeverdieners zonder kinderen blijft tijdens de zomermaanden vaak wel in Nederland.

Heeft u verkoopplannen?

De makelaars van De Leeuw zijn u graag van dienst. Onze beproefde verkoopmethode staat garant voor het beste resultaat. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak, daarom bieden wij u de mogelijkheid om zelf uw makelaar te kiezen. Maak hier kennis met onze makelaars.

Het succes van een verkoop is veel meer afhankelijk van een slimme verkoopstrategie en een gedegen voorbereiding dan van het moment van de start van de verkoop. Alhoewel de markt iets minder hectisch lijkt, blijft het aanbod laag en blijven de prijzen stijgen. U kunt zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het succes door uw huis ‘ver-koopklaar’ te maken. Bijvoorbeeld door al te persoonlijke elementen uit uw interieur te verwijderen en daarmee uw huis wat soberder in te richten. Dat maakt het voor kopers een stuk gemakkelijker om zich in te kunnen leven in uw huis als hun toekomstig thuis.

Wij gaan graag met u in gesprek om het beste resultaat te bereiken bij de verkoop van uw woning of appartement!

Gebruikte cijfers:

MND TRANSACTIES   AANBOD   KRAPTE   VERKOOPPRIJS
  KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND
jan-13 17.213 7.528   419.461 139.892   24 18,6   187.467 196.510
feb-13 4.448   139.635   31,4   185.276
mrt-13 5.237   139.934   26,7   180.615
apr-13 20.666 6.173   422.871 141.198   20 22,9   188.630 185.607
mei-13 6.992   140.801   20,1   189.505
jun-13 7.501   140.872   18,8   190.778
jul-13 22.507 7.993   414.238 139.313   18 17,4   188.169 187.768
aug-13 7.217   137.590   19,1   186.666
sep-13 7.297   137.335   18,8   190.074
okt-13 26.518 8.509   403.469 136.956   15 16,1   191.415 190.549
nov-13 9.586   134.462   14,0   191.859
dec-13 8.423   132.051   15,7   191.837
  TRANSACTIES   AANBOD   KRAPTE   VERKOOPPRIJS
  KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND
jan-14 24.336 7.703   386.638 129.124   16 16,8   194.231 193.386
feb-14 8.524   128.579   15,1   194.457
mrt-14 8.109   128.935   15,9   194.849
apr-14 29.101 9.841   392.034 130.908   13 13,3   199.057 197.538
mei-14 9.954   130.351   13,1   198.449
jun-14 9.306   130.775   14,1   201.185
jul-14 28.564 10.142   383.192 129.436   13 12,8   198.145 201.022
aug-14 9.439   126.733   13,4   195.674
sep-14 8.983   127.023   14,1   197.740
okt-14 34.842 11.392   373.510 127.129   11 11,2   199.698 199.804
nov-14 12.266   124.635   10,2   201.228
dec-14 11.184   121.746   10,9   198.062
  TRANSACTIES   AANBOD   KRAPTE   VERKOOPPRIJS
  KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND
jan-15 29.080 9.735   355.010 118.447   12 12,2   197.455 192.012
feb-15 9.552   118.036   12,4   200.944
mrt-15 9.793   118.527   12,1   199.408
apr-15 37.292 12.410   355.669 119.110   10 9,6   207.310 204.555
mei-15 12.117   118.459   9,8   209.535
jun-15 12.765   118.100   9,3   207.841
jul-15 35.707 14.320   339.497 114.713   10 8,0   206.676 208.385
aug-15 10.805   112.107   10,4   207.094
sep-15 10.582   112.677   10,6   204.548
okt-15 39.749 13.325   325.890 111.985   8 8,4   208.896 210.230
nov-15 13.466   108.791   8,1   208.000
dec-15 12.958   105.114   8,1   208.459
  TRANSACTIES   AANBOD   KRAPTE   VERKOOPPRIJS
  KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND
jan-16 35.119 11.337   298.422 101.338   8 8,9   208.829 207.057
feb-16 11.031   99.089   9,0   210.073
mrt-16 12.751   97.995   7,7   209.358
apr-16 42.976 14.994   286.749 97.467   7 6,5   217.786 212.857
mei-16 13.386   95.002   7,1   218.944
jun-16 14.596   94.280   6,5   221.557
jul-16 40.895 15.423   263.594 90.987   6 5,9   221.514 225.045
aug-16 12.675   86.395   6,8   219.665
sep-16 12.797   86.212   6,7   219.833
okt-16 45.992 15.004   239.551 84.115   5 5,6   229.069 229.121
nov-16 15.656   79.832   5,1   228.805
dec-16 15.332   75.604   4,9   229.281
  TRANSACTIES   AANBOD   KRAPTE   VERKOOPPRIJS
  KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND
jan-17 38.767 12.604   205.738 70.800   5 5,6   231.425 228.859
feb-17 13.035   68.287   5,2   232.436
mrt-17 13.128   66.651   5,1   232.980
apr-17 43.205 15.931   192.880 65.535   4 4,1   240.104 237.606
mei-17 13.102   63.916   4,9   239.655
jun-17 14.172   63.429   4,5   243.050
jul-17 40.763 14.872   174.577 60.746   4 4,1   241.603 245.454
aug-17 13.227   56.358   4,3   240.016
sep-17 12.664   57.473   4,5   239.339
okt-17 42.742 13.985   160.914 55.897   4 4,0   248.102 248.792
nov-17 14.908   53.987   3,6   246.718
dec-17 13.849   51.030   3,7   248.796
  TRANSACTIES   AANBOD   KRAPTE   VERKOOPPRIJS
  KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND   KWARTAAL MAAND
jan-18 33.916 9.883   141.248 48.267   4 4,9   252.241 250.065
feb-18 11.980   46.882   3,9   253.760
mrt-18 12.053   46.099   3,8   252.899
apr-18 38.467 12.507   138.659 45.946   4 3,7   266.287 262.421
mei-18 12.598   45.484   3,6   265.723
jun-18 13.362   47.229   3,5   270.716
jul-18 36.048 12.875   134.285 46.160   4 3,6   269.293 275.592
aug-18 12.464   42.691   3,4   267.489
sep-18 10.709   45.434   4,2   264.797
okt-18 39.730 12.847   137.338 46.201   3 3,6   275.976 276.447
nov-18 14.286   45.981   3,2   276.603
dec-18 12.597   45.156   3,6   274.877

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.