De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Een 'Van Gaaltje' over de woningmarktcijfers

Verschillende bronnen maken melding van een gestegen vertrouwen in de woningmarkt. De Vereniging Eigen Huis spreekt van een keerpunt. Maar tegelijkertijd verschijnen er tegenstrijdige berichten over teruggelopen 'verkopen'. Hoe dat kan? Heren journalisten, schrijft u mee, dan zal ik het nog één keer uitleggen. ;-)

Veel verkopen laatste kwartaal 2012, weinig verkopen begin 2013

Per 1 januari 2013 gelden nieuwe hypotheekregels waarbij de hypotheek volledig moet worden afgelost. Wie nog een woning kocht in 2012, viel onder de oude hypotheekregels waarbij slechts 50% moest worden afgelost. Dat veroorzaakte de 'eindejaarsrace' van het laatste kwartaal van 2012, waarin er buitengewoon veel huizen werden verkocht. Het was te verwachten dat er in het begin van 2013 weinig woningen zouden worden verkocht.

De actuele situatie

Vanaf april / mei 2013 merken we dat de woningmarkt voorzichtig aantrekt. Er vinden meer bezichtigingen plaats en er worden significant meer woningen verkocht. Een verkoper die bereid is om zijn of haar woning tegen een realistische prijs in de markt te zetten, kan op dit moment weer goed zaken doen.


De verwarrende berichtgeving

De NVM publiceert eens per kwartaal haar marktcijfers. De cijfers over het eerste kwartaal waren - zoals verwacht - weinig optimistisch. De cijfers over  het tweede kwartaal van 2013 verschijnen pas medio juli. Er zijn dus nog geen 'officiële' verkoopcijfers over het tweede kwartaal van 2013. Er zijn wel 'recente' berichten vanuit kadaster / CBS over het 'teruggelopen aantal verkopen'. Die cijfers kloppen, maar de conclusie van deze berichten is onjuist. Het kadaster meet geen verkopen maar 'overdrachten'. De NVM meet verkopen. Tussen het moment van verkoop (NVM) en het moment van transport (kadaster / CBS) verloopt gemiddeld drie maanden. De daling van het aantal verkopen transporten van het kadaster in het tweede kwartaal sluit aan bij de  NVM-cijfers over het eerste kwartaal.

Weinig verkopen in het eerste kwartaal van 2013 leidt tot weinig transporten in het tweede kwartaal. Oud nieuws dus. Natuurlijk vervullen de cijfers van kadaster / CBS een nuttige rol ten opzichte van de NVM-cijfers. Hoewel de NVM-cijfers zo'n 80% van het totaal dekken, is natuurlijk niet elke makelaar een NVM-makelaar. Het kadaster meet alle overdrachten. Maar in een periode van voorzichtig herstel van de woningmarkt leidt de verkeerde interpretatie van de cijfers van kadaster / CBS alleen maar tot verwarring.

Samengevat

  1. Het kadaster / CBS meet OVERDRACHTEN en geen VERKOPEN.
  2. De cijfers van kadaster / CBS lopen per definitie drie maanden achter op die van de NVM.
  3. Als u wilt weten wat de laatste stand is van de marktontwikkelingen, dan geven de cijfers van kadaster / CBS per definitie een verouderd en, zeker in de huidige oplevende markt, een onjuist en te pessimistisch beeld.


Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.