De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

De kleine lettertjes (3) : Brandregres Bedrijven

Op 1 januari 2014 vindt een ingrijpende wijziging plaats van de regeling Brandregres. Als u ondernemer bent, is het goed om te weten waar het over gaat.

Wat is regres?
Stel dat uw buurman uw auto aanrijdt en daarmee uw auto beschadigd.  Als u niet verzekerd zou zijn, dan zou u uw buurman aansprakelijk moeten stellen. Als u wel verzekerd bent dan hoeft u uw buurman niet aansprakelijk te stellen, maar keert uw verzekeraar de schade aan u uit. Voor u is de kwestie daarmee afgerond. Voor de verzekeraar begint het dan pas. Als een verzekeraar uw schade vergoedt, terwijl er sprake is van een 'schuldige derde', dan heeft de verzekeraar het wettelijk recht om uw claim op deze derde over te nemen. Ook dit wettelijk recht van de verzekeraar is uitgewerkt in de talloze kleine lettertjes in uw polissen.

Wat is brandregres?
Brandregres is het wettelijk recht van brandverzekeraars om de schade op een schuldige derde te verhalen.

Wat gaat er veranderen op 1 januari 2014?

Wettelijk gezien mochten brandverzekeraars schuldige derden  aansprakelijk stellen. Dat is overal in Europa op een vergelijkbare manier geregeld. In Nederland hebben verzekeraars in 1953 met elkaar afgesproken om heel terughoudend van dat brandregres gebruik te maken. Buitenlandse verzekeraars vonden dat maar een vreemd fenomeen. Onder druk van de buitenlandse verzekeraars zal de regeling brandregres per 1 januari 2014 veranderen.

Wat verandert er voor particulieren?
Voor particulieren verandert er in feite niets. Verzekeraars hebben met elkaar afgesproken dat erin beginsel geen brandschade zal worden achterhaald op particulieren. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij particulieren die

  1. opzettelijk brandschade hebben veroorzaakt,
  2. voor brandstichting zijn veroordeeld,
  3. in geval van aanrijding of aanvaring en
  4. als de staat verantwoordelijk is voor de brand.

Wat verandert er voor bedrijven?
Sinds 1953 wordt brandschade op bedrijven uitsluitend verhaald als er sprake is van onzorgvuldig handelen en de schade meer bedraagt dan € 2.500. Er geldt een maximum te verhalen bedrag van € 500.000. Dat bedrag is in de meeste gevallen dan ook opgenomen in uw bedrijfsaansprakelijkheidspolis. Vanaf 1 januari 2014 zal brandschade - indien mogelijk - wel worden verhaald op bedrijven. Onder brandschade valt ook schade door explosie, waterschade en koelschade. U kunt vanaf 2014 dus aansprakelijk worden gesteld door een brandverzekeraar, ook voor meer dan € 500.000. Dit houdt in dat uw bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering zal moeten worden aangepast. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2014 geregeld. zijn.

Nog niets gehoord van uw verzekeringsadviseur?

Binnen de verzekeringsbranche bestond èn bestaat nog veel verschil van mening over de nieuwe regeling. Dat de regeling per 1 januari 2014 onverkort wordt doorgevoerd, is pas onlangs bekend gemaakt. Op dit moment zijn aansprakelijkheidsverzekeraars nog druk bezig om hun standpunt te bepalen. Sommige verzekeraars hebben aangekondigd om de van toepassing zijnde limiet van € 500.000 te verhogen naar € 2.500.000 zonder premietoeslag. Andere verzekeraars beraden zich nog op een standpunt of hebben het voornemen om een premieverhoging door te voeren. Hoe dan ook, voor 1 januari 2014 zal uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moeten zijn aangepast. Uw verzekeringsadviseur zal u daarover voor 1 januari 2014 moeten informeren.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.