shutterstock_83032513Een ongeval of ziekte tijdens uw vakantie. Weinig kans? Jaarlijks doen 50.000 Nederlanders een beroep op medische hulp in het buitenland. Maar wie betaalt de (volledige) rekening? Het antwoord daarop is afhankelijk van uw bestemming èn de dekking van uw zorg- en reisverzekering.

 

 

 

U verblijft in Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet tenminste een basis-zorgverzekering hebben. Als u tijdens uw vakantie in Nederland verblijft, verandert er voor u niets.

 

U verblijft binnen de Europese Unie

Binnen de meeste landen van de Europese Unie kunt u aanspraak maken op de noodzakelijke (spoedeisende) medische zorg van het land waar u verblijft. De kosten daarvan worden door de EU-landen met elkaar verrekend. Uw verzekeraar vergoedt echter maximaal het bedrag dat u voor een vergelijkbare behandeling in Nederland zou betalen. In de meeste zuidelijke landen van Europa is dat geen probleem, omdat de tarieven lager liggen dan in Nederland. In Spanje, Portugal en Roemenië worden aan toeristen soms veel hogere bedragen in rekening gebracht dan aan de inwoners van het land.

BELANGRIJK de meerkosten worden niet vergoed door de basis-zorgverzekering. Als u voor deze kosten geen aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten èn geen reisverzekering hebt waarop de module 'geneeskundige kosten'is meeverzekerd, dan zult u de kosten zelf moeten betalen.


U verblijft buiten de Europese Unie in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten

Nederland heeft met een aantal (verdrags) landen buiten de Europese Unie afspraken gemaakt. Voor die landen geldt een vergelijkbare regeling als voor de EU-landen.

U verblijft  in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten

Als u in een land verblijft waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten, zult u uw polisvoorwaarden moeten nagaan of er een dekking is voor noodzakelijke (spoedeisende) medische zorg en zo ja, voor welk bedrag.

Het belang van een reisverzekering

Het kan belangrijk zijn om een goede reisverzekering af te sluiten, in aanvulling op de basis-zorgverzekering en soms op de aanvullende dekking van uw zorgverzekeraar. Dat geldt zeker als u naar een land gaat waarmee Nederland geen verdrag over noodzakelijke medische zorg heeft afgesloten. Maar ook bij een bezoek aanlanden met extreem hoge tarieven (zoals de Verenigde Staten en Canada) kan een reisverzekering de oplossing bieden.

Belangrijke tips voor uw vertrek

Belangrijke tips in geval van ziekte of een ongeval