De opzichtclausule maakt onderdeel uit van alle polisvoorwaarden voor aansprakelijkheids­ver­zekeringen, zowel particulier als bedrijfsmatig. Als deze opzichtclausule van toepassing is, is de schade soms niet of niet volledig verzekerd. Wat houdt de opzichtclausule in?

Om de opzichtclausule goed te begrijpen, moeten we terug naar de essentie van de aansprakelijk­heids­verzekering. Deze dekt schade door aansprakelijkheid: schade die u aan een ander toebrengt. Schade aan eigen zaken is niet gedekt. U kunt uzelf immers niet aansprakelijk stellen. Schade die door een verzekerde op de polis wordt toegebracht aan een andere verzekerde, is ook niet gedekt. De opzichtclausule gaat over schade aan zaken die weliswaar van een ander zijn, maar die u gebruikt ‘alsof ze uw eigendom zijn’.  Het ‘opzichtrisico’ wordt daarom ook wel het ‘quasi eigenaars­risico’ genoemd. Het gaat bij de opzichtclausule dus om zaken die u bijvoorbeeld heeft geleend, gehuurd of  in gebruik heeft.

In vrijwel alle Aansprakelijkheids Verzekeringen voor Bedrijven (AVB) is elke vorm van opzichtschade uitgesloten. Bij de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren (AVP) zijn enkele vormen van opzichtschade gedekt. Veelal is opzichtschade onder een AVP niet gedekt bij onder andere 'gebruik tegen betaling', schade aan auto's of boten en bij verlies van betaalmiddelen. Onder aan deze pagina treft u een voorbeeld aan van onze polisvoorwaarden.


Voorbeelden


Tips

 

Opzichtclausule De Leeuw Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren (AVP)