De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Een aflossingsvrije hypotheek hoeft niet altijd een probleem te zijn

Heeft u een hypotheek die geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij is? Dan zult u ongetwijfeld gehoord hebben van de website Aflossingblij. Toch hoeft een aflossingsvrije hypotheek niet altijd een probleem te zijn.

Uw aflossingsvrije hypotheek

Hoewel de naam anders suggereert, zal elke aflossingsvrije hypotheek een keer moeten worden afgelost. Hierover schreven wij in ons blog Wanneer moet u uw aflossingsvrije hypotheek aflossen? Dat u, als u te laat actie onderneemt, in de problemen zou kunnen komen, beschreven wij ons blog Uw aflossingsvrije hypotheek. Een tikkende tijdbom? Toch hoeft het probleem niet zo groot te zijn als soms wordt geschetst.

Vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar volledig worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrente-aftrek. Daarmee werd de aflossingsvrije hypotheek, die vooral vanaf 2004 sterk in opkomst was, minder populair. Er zijn in Nederland ongeveer één miljoen gezinnen met een aflossingsvrije hypotheek. Na dertig jaar zal de rente van deze hypotheken niet meer aftrekbaar zijn. En de kans is groot dat na deze dertig jaar het inkomen lager zal zijn dan nu en de rente hoger dan nu.

Dit is de reden dat veel banken zich zorgen maken over de consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. Er zijn echter ook andere geluiden te horen. Er is een aantal redenen waarom de problematiek met de aflossingsvrije hypotheken mee zou kunnen vallen.

1) De volledig aflossingsvrije hypotheek komt nauwelijks voor

Niet elke bank bood volledig aflossingsvrije hypotheken aan. Veel banken wilden destijds maximum 75% van de executiewaarde van het huis (de waarde bij een gedwongen openbare verkoop) aflossingsvrij financieren. En ook veel consumenten wilden geen volledig aflossingsvrije hypotheek, deze werd vaak gecombineerd met een spaarhypotheek of met een beleggingshypotheek. Deze mensen zullen aan het einde van de looptijd van de hypotheek in staat zijn om in elk geval een belangrijk gedeelte van de hypotheek af te lossen.

2) Consumenten hebben eigen maatregelen getroffen

Er zijn consumenten die inmiddels maatregelen hebben getroffen om de problematiek te reduceren. Zo zijn er consumenten met een volledig aflossingsvrije hypotheek die premie betalen voor een levensverzekering die bij overlijden of aan het einde van de looptijd voor een uitkering zorgt.

3) Het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek neemt af

Er zijn consumenten die tijdens de volledige looptijd van de hypotheek in hetzelfde huis blijven wonen. De meeste consumenten zullen echter toch gemiddeld ééns in de tien jaar verhuizen, waarbij het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek afneemt. Sinds 2011 mag het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek worden meegenomen voor maximaal de helft van de woningwaarde en vanaf 2013 moet die andere helft in 30 jaar volledig worden afgelost. Het is de verwachting dat banken niet heel moeilijk zullen doen als er na afloop van de hypotheek nog maar een klein stukje aflossingsvrije hypotheek overblijft. Veel banken zullen bereid zijn om de hypotheek te verlengen zolang er maar voldoende inkomen aanwezig is om de lasten te kunnen voldoen. De gemiddelde hypotheek van huiseigenaren tussen 40 en 70 jaar blijkt in de praktijk niet hoger te zijn dan circa € 80.000. De Nederlandse Bank gaat uit van een half miljoen huishoudens met een hypotheek van tenminste € 150.000. Zelfs bij een rente van 5% bedragen de netto-rentelasten dan € 625,= per maand, wat veel minder is dan de gemiddelde huurprijs in Nederland.

Het nadeel van aflossen

Wie een schuld aflost, verarmt niet. Maar toch is het de vraag of alle Nederlandse consumenten zouden moeten streven naar een volledig hypotheekvrij huis. Door aflossing verdwijnt misschien de hypotheek op uw huis, maar ook uw liquiditeit verdwijnt 'in stenen'. Als u geen goede pensioenregeling heeft en niet over andere liquiditeiten beschikt, dan is volledig aflossen dus niet perse verstandig.

Ons advies:

Het is verstandig om een hypotheekadviseur te laten berekenen wat de kosten zijn van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek na dertig jaar. Die hypotheek mag dan maximaal de helft van de woningwaarde bedragen terwijl er geen recht meer is op hypotheekrente-aftrek. Die netto-rentelasten moeten worden afgezet ten opzichte van het inkomen na pensionering. Zolang de resterende schuld lager is dan tussen 4 en 5 keer het inkomen, dan is de kans dat u een nieuwe hypotheek zult krijgen groot.

De kosten van een adviesgesprek bedragen € 135,- (uurtarief ex BTW). Als een bij ons afgesloten aflossingsvrije hypotheek moet worden gewijzigd of omgezet, dan bekijken wij per situatie de kosten van wijziging en / of bemiddeling.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.