De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

De belangrijkste redenen waarom de premies van uw schadeverzekeringen stijgen

shutterstock 7036078061

Veel schadeverzekeringen zijn de afgelopen jaren duurder geworden. Wat zijn de redenen van deze premieverhogingen? We leggen het u graag uit.

 

De opbouw van de premie voor uw schadeverzekering

De premie van uw schadeverzekering is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

 1. zuivere risicopremie, het bedrag dat nodig is om de te verwachten schades uit te kunnen keren
 2. winst van de verzekeraar
 3. provisie / tekencommissie voor de verzekeringsadviseur en gevolgmachtigd agent
 4. kosten
 5. belastingen (geen btw maar 21% assurantiebelasting)

 

Hoe bepaalt een verzekeraar de zuivere risicopremie?

Elke verzekeraar hanteert haar eigen methoden om het risico te bepalen. Bij een autoverzekering hechten de meeste verzekeraars bijvoorbeeld waarde aan de volgende factoren:

 1. het gewicht van de auto
 2. de waarde van de auto (cataloguswaarde of dagwaarde)
 3. het te rijden aantal kilometers per jaar
 4. het aantal aantoonbare schadevrije jaren
 5. de leeftijd van de regelmatige bestuurder
 6. de postcode van de regelmatige bestuurder
 7. de aanwezigheid van (kostbare) accessoires in de auto
 8. het soort beveiliging / alarmklasse

Als twee verzekeraars exact dezelfde factoren hanteren, dan kan er nog steeds sprake zijn van grote verschillen in de premie. Dat heeft een aantal oorzaken. Allereerst is het mogelijk dat verschillende verzekeraars aan specifieke factoren een verschillend gewicht toekennen, bijvoorbeeld ingegeven door de eigen ervaringen van de verzekeraar. Daarnaast hanteren verzekeraars eigen 'schalen' voor bijvoorbeeld het kilometrage. Er zijn ook verzekeraars die geheel eigen factoren toepassen. Zo zijn er meerdere verzekeraars die rekening houden met de kleur van de auto. Voor de verzekering van een zwarte auto betaalt u dan meer premie dan voor de verzekering van een blauwe auto auto die in alle opzichten identiek is. Steeds meer polissen worden digitaal aangevraagd. Daarbij worden onder andere de gegevens uit de databases van het RDW (RijksDienst Wegverkeer) gebruikt. Daardoor is het voor consumenten niet meer helder op welke criteria een verzekeraar zijn premie heeft gebaseerd en welke waarde wordt gehecht aan de verschillende factoren.

 

Factoren die van invloed zijn op de hoogte van uw verzekeringspremie

Fraude

Op elke 1.000 verzekerden worden er gemiddeld 3 betrapt op fraude. In 2014 werd voor bijna 100 miljoen (!) euro aan fraude opgespoord door verzekeraars waarbij verzekeraars per geval voor ruim € 12.000,= werden opgelicht. De verzekeringssector investeert veel tijd en geld in het opsporen en aanpakken van fraude, zodat klanten niet onnodig meer premie betalen. Naar schatting betaalt elk Nederlands huishouden enkele tientallen euro's per jaar onnodig aan premie als gevolg van oplichters die de schadelast bij verzekeraars opjagen.

Klimaatverandering

De premie voor inboedel-, brand- en autoverzekeringen stijgen als gevolg van de klimaatverandering. Als gevolg van de verandering van ons klimaat zorgen grote hoeveelheden regen en hagel voor steeds meer schade .Ook het aantal extreme stormen is fors toegenomen. In 2017 lag de gezamenlijke schadelast voor deze verzekeringsvormen op € 365 miljoen. Als de meest ernstige klimaatscenario's waarheid worden, dan kan de schadelast oplopen tot ruim € 600 miljoen. Dat leidt uiteraard tot forse premieverhogingen voor de genoemde verzekeringsvormen.

Maatschappelijke trends

Er is een direct verband tussen smartphonegebruik in de auto en het aantal verkeersongelukken. Dat leidt tot hogere blikschades, maar ook tot meer letselschade. Ook dat wordt verrekend in de risicopremies van uw verzekering.

Verhoging van assurantiebelasting

In januari 2013 werd de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. Dat leidde tot fors hogere premies voor inboedel- en opstalverzekeringen. Consumenten merkten de belastingverhoging vooral bij de premie van de relatief dure autoverzekering.

Technologische ontwikkelingen

Twintig jaar geleden zaten autobumpers en autospiegels eenvoudig in elkaar, waardoor ze bij een aanrijding gemakkelijk te repareren of te vervangen waren. Tegenwoordig zitten bumpers en spiegels vol met sensoren en camera's waardoor uitdeuken niet meer volstaat. De verhoging van de schadelast heeft tot gevolg dat de premie stijgt.

Toenemend consumentisme en claimgedrag

Overheden, bedrijven en particulieren worden in toenemende mate aansprakelijk gesteld. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal schadeclaims van ouders tegenover scholen toe. Een ongeluk tijdens de gymles, pesten op school of het zakken of blijven zitten van kinderen wordt aangegrepen om een schadeclaim bij de school in te dienen. Dat leidt tot een stijging van de premie voor aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen.

Overheidsingrijpen

Consumenten zijn uiterst scherp op de premie van hun autoverzekering en houden zich nauwelijks bezig met het verschil in premie van andere verzekeringen. De markt voor autoverzekeringen is verzadigd en de concurrentie is moordend. Dat houdt in dat verzekeraars de afgelopen jaren markt hebben gekocht en dat autoverzekeringen voor verzekeraars vanaf 2008 zeer verliesgevend waren. De Nederlandse Bank heeft dat jarenlang gedoogd, maar inmiddels ligt er grote druk op verzekeraars om maatregelen te nemen. Een aantal verzekeraars heeft de premies inmiddels flink verhoogd en de overige verzekeraars zullen dat voorbeeld ongetwijfeld volgen.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.