De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

De risico's van de deeleconomie

shutterstock_439887700.jpgDe deeleconomie is aan een opmars bezig. In plaats van steeds individueel nieuwe spullen aan te schaffen, kunnen we ook de spullen we al hebben delen met anderen. Er zijn talloze platforms waar mensen hun huis, auto of gereedschap aan elkaar ter beschikking stellen. Maar hoe zit het met de juridische risico's van die deeleconomie? En wie is er verantwoordelijk als er iets mis gaat?

Van 'risico's van bezit' naar 'risico's van gebruik'

De traditionele manier van denken over risico's gaat sterk uit van het bezit van een zaak en het uitsluitend gebruik van die zaak door de bezitter. De Nederlandse schadeverzekeraars hebben hun verzekeringen niet voor niets ingedeeld naar bezit. Voor elke soort van bezit bestaan specifieke verzekeringen als woonhuis-, inboedel-, auto- en bijvoorbeeld kostbaarhedenverzekering. De indeling op basis van een verzekerde zaak (bezit) betekent in veel gevallen problemen met de dekking van de verzekering zodra deze verzekerde zaak door anderen wordt gebruikt en beschadigd raakt. De huidige verzekeringen zijn nog niet in voldoende mate ingericht op de deeleconomie. Dat lijkt een kwestie van tijd.

De risico's bij tijdelijke verhuur van uw woning

Eén van de risico's bij tijdelijke verhuur is dat de huurder beschadigingen aanbrengt aan de inboedel of aan het huis. Airbnb heeft daarvoor een oplossing bedacht in de vorm van de Verhuurders Garantie. Deze garantie dekt materiële schade en diefstal door de huurder, met uitsluiting van zeldzame kunst, juwelen en sieraden. Een ander risico is dat de huurder schade lijdt omdat het huis of de inboedel onveilig is.

Aansprakelijkheidsverzekering
Stel u huurt een 'zaak' zoals een woning of auto. Als deze beschadigd raakt tijdens de huurperiode, dan biedt uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering hier in de meeste gevallen geen dekking voor. Lees daarover onze blog over de 'Opzichtclausule'. Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering zal voor u als verhuurder in de meeste gevallen geen dekking bieden voor 'commerciële verhuur' van uw huis; de verzekeraar gaat er immers van uit dat u uw woning uitsluitend gebruikt voor eigen bewoning. Airbnb speelt handig in op deze ontwikkelingen. U bent immers als eigenaar van een woning in 99% van de gevallen aansprakelijk indien iemand schade oploopt. Dit wordt 'risico-aansprakelijkheid' genoemd. U bent aansprakelijk voor 'alle schade welke voortvloeit uit het feit dat u eigenaar bent van een woning'. Airbnb kent een zogenaamde 'Host Protection Service', een verzekering die onder voorwaarden de aansprakelijkheid voor de eigenaar van een pand afdekt als bijvoorbeeld een gast / huurder van de trap valt.

Inboedelverzekering
Uw inboedelverzekering biedt dekking tegen alle van buiten komende onheilen zoals brand, storm, diefstal, lekkage, blikseminslag enzovoorts. Opzettelijk veroorzaakte schade of schade door een gebrek is meestal uitgesloten. Veel polissen bevatten uitsluitingen voor commerciële of bedrijfsmatige activiteiten.

Woonhuisverzekering
Bij uw woonhuisverzekering gaat dezelfde redenatie op als vermeld bij het onderwerp inboedelverzekering. In de voorwaarden van de meeste woonhuisverzekeringen staat een uitsluiting voor commercieel of bedrijfsmatig gebruik van de woning.

Oplossingen op komst
Inmiddels is er een aantal verzekeraars die een oplossing kunnen bieden voor uw woonhuisverzekering als uw woning tijdelijk wordt verhuurd. Denk hierbij aan Achmea, Aegon, ASR en Nationale Nederlanden die bij deze situaties een aanvullende dekking kunnen bieden.

De risico's bij uitlenen van uw gereedschap

Er kan schade ontstaan aan iets dat u geleend heeft, maar ook door wat u geleend heeft.

Aansprakelijkheidsverzekering
Als u bijvoorbeeld als lener schade veroorzaakt met geleend gereedschap aan derden, is deze schade in principe gewoon verzekerd. Als de schade wordt veroorzaakt omdat het geleende gereedschap niet deugt, is wellicht de fabrikant of verkoper aansprakelijk. Dit kan echter per voorval verschillend en heeft met diverse factoren te maken.

Inboedelverzekering voor u als huurder / lener
Uw eigen inboedelverzekering biedt voor u als lener geen dekking voor schade aan geleende spullen van anderen. Uw inboedelverzekering verzekert namelijk alleen schade aan uw eigen inboedel. In veel gevallen zal ook de inboedelverzekering van de uitlener geen oplossing bieden, omdat er sprake is van commercieel gebruik en omdat het gebruik buitenshuis dan wel op een ander adres plaatsvindt. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken hoe om te gaan met schade aan de inboedel van de verhuurder / uitlener.

De risico's bij uitlenen van uw auto

De huurder van een auto kan schade veroorzaken aan de auto zelf, aan auto's van anderen, aan anderen en aan zichzelf.

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (autoverzekering)
Uw particuliere autoverzekering biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico als u uw auto verhuurd. Mocht u uw auto willen verhuren, dan kunnen organisaties als Snappcar zorgen voor een speciale verzekering die het risico van verhuren afdekt. Denk hierbij aan schade aan derden of materiële schade aan de auto en of diefstal. In dit verband speelt uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering geen rol; deze sluit alle schade uit welke in verband staat met een motorrijtuig.

Oplossingen op komst
Nationale Nederlanden experimenteert op dit moment (medio 2017) met Gappie. Gappie wordt mogelijkerwijs een oplossing voor consumenten die voor een dagdeel of een dag hun auto verzekerd willen uitlenen. De lener kan deze verzekering 'activeren' waarna de auto volledig verzekerd is tijdens de aangevraagde periode. Mocht zich in deze periode een schade voordoen, dan zal dit voorval geen invloed hebben op de schadevrije jaren van de uitlener. De premie bedraagt tussen € 5,= en € 15 per dag en wordt onder andere bepaald door de (catalogus-) waarde van de auto. Zoals u zult begrijpen zitten er nogal wat onverwachte 'haken en ogen' aan het verhuren en / of uitlenen van uw auto.   

De risico's bij het verlenen van particuliere taxidiensten

Een belangrijk risico is het inzittendenrisico, dat betrekking heeft op letsel van inzittenden van de auto, niet zijnde de bestuurder. Een ander risico is beschadiging van de auto.

Aansprakelijkheid
De inzittenden hoeven zich in beginsel geen zorgen te maken. Inzittenden die letselschade oplopen, krijgen hun schade vergoedt door de eerste verzekeraar die zij aanspreken. De verzekeraar verhaalt die schade vervolgens op de aansprakelijke partij of op de bestuurder (als het gaat om een in de verzekering uitgesloten schade-oorzaak). Vrijwel alle autoverzekeraars sluiten schade uit die wordt veroorzaakt door vervoer van personen tegen betaling (uitgezonderd carpooling of het meerijden van collega's met onderlinge kostenverdeling).

Cascoverzekering
Schade aan de auto zelf is uitsluitend gedekt onder een cascoverzekering. Deze bevat veelal een uitsluiting voor commercieel gebruik van de auto.

De risico's bij het 'delen' van maaltijden

Een belangrijk risico kan zijn als het voedsel niet goed is of niet goed bereid is, zodat de koper  van het eten ziek wordt. 

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheidsverzekering van de verkoper sluit vrijwel altijd productaansprakelijkheid uit. De verkoop van maaltijden wordt beschouwd als een niet verzekerde, bedrijfsmatige activiteit.

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.