shutterstock_75427306.jpg

Steeds meer Nederlanders verhuren hun woning. Over de risico's daarvan schreven wij eerder in onze blog De risico's van tijdelijke 'particuliere' verhuur. Dit keer behandelen we de fiscale aspecten.

Fiscale behandeling van (zuivere) huurinkomsten uit de eigen woning

Als u uw koopwoning tijdelijk verhuurt dan behoudt uw woning de fiscale status van 'eigen woning'. De inkomsten uit tijdelijke verhuur worden voor 70% belast in box 1. De kosten die u maakt voor gas, water, licht, promotie en schoonmaak zijn aftrekbaar. Het percentage belasting dat u betaalt bedraagt, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, tussen 35,5% en 52%. Onderhoudskosten, afschrijvingskosten en vaste lasten mag u niet aftrekken van de ontvangen huur.

Fiscale behandeling in geval van 'bed and breakfast'

Als u uw huurders niet alleen tijdelijk woongenot levert maar ook een ontbijt, dan valt u onder andere regels. De inkomsten uit verhuur vallen onder dat geval onder 'resultaat uit overige werkzaamheden'.

Fiscale behandeling van andere dan tijdelijke verhuur

Als u uw woning voor langere tijd verhuurt en niet meer inschreven staat op het desbetreffende adres, dan heeft uw woning niet langer de status van 'eigen woning. De woning wordt gezien als vermogen. U betaalt jaarlijks tussen 0,86% en 1,62% vermogensrendementsheffing over de woning. De huurinkomsten zijn in die situatie veelal onbelast, maar uiteraard kunt u de kosten van de verhuur ook niet aftrekken. De fiscale behandeling verandert als u meer doet dan het uitsluitend (passief) verhuren van de woning. Zodra u bijvoorbeeld schoonmaakt of het ontbijt verzorgt, dan kan de fiscus ervoor kiezen om de inkomsten uit verleende diensten èn de ontvangen huurbedragen te belasten in box 1.