shutterstock_47833333

Heeft u altijd al willen weten wat het huis van uw buurman waard is? Binnenkort zijn alle WOZ-waarden openbaar.

Vertraging

De wet waarin tot openbaarmaking van alle WOZ-waarden werd besloten, werd al in maart 2013 aangenomen. Om uitvoering van de wet mogelijk te maken, moesten alle gemeentelijke databanken worden gekoppeld aan een landelijk register. En dat bleek nog niet zo eenvoudig te zijn. De wetgever zette oorspronkelijk in op iets meer dan een jaar werk, de wet zou pas op 1 juli 2014 ingaan. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. En nu blijkt uit een artikel in NRC van 31 augustus 2016 dat een meerderheid van de gemeenten ook de nieuwe deadline van 1 oktober 2016 niet gaat halen. Ook per begin 2017, als burgers massaal de nieuwe website zullen gaan raadplegen om hun nieuwe WOZ-waarde te controleren, zal pas 70% van de (390) gemeenten op het systeem zijn aangesloten. Wilt u weten of uw woonplaats al aangesloten is op het systeem, dan kunt u dat controleren op het overzicht van aangesloten gemeenten op de Landelijke Voorziening WOZ.

Wat kunt u straks wel en niet zien?

U kunt zien wat de WOZ-waarde is van woningen op een specifiek adres. U kunt dus niet inzien wie de eigenaar van een woning is, daarvoor moet u nog steeds naar het kadaster. Ook het taxatierapport is niet inzichtelijk. De gegevens van bedrijfspanden worden niet openbaar gemaakt. U kunt de WOZ-waarde van woningen zien èn u kunt de WOZ-waarde van uw eigen huis vergelijken met de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen.

Waarom de WOZ-waarden openbaar worden

Het openbaar maken van de WOZ-waarden is bedoeld om burgers meer transparantie te bieden. Burgers zijn straks zelf in staat om te controleren of de WOZ-waarde van hun woning correct is aan de hand van de waarden van vergelijkbare woningen. Daarmee wordt het gemakkelijk om te beoordelen of het zinvol zou kunnen zijn om bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde. Het vergelijken van WOZ-waarden werkt uiteraard alleen goed als u werkt met woningen die ook daadwerkelijk vergelijkbaar zijn.

De stand van zaken in het werkgebied van De Leeuw Makelaardij (per 1 oktober 2016). Voorschoten en Noordwijkerhout zijn de eerste gemeenten in de regio die inmiddels zijn aangesloten op het nieuwe landelijk netwerk. De gegevens zijn tw vinden op de landelijke website www.wozwaardeloket.nl. De informatie uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Wassenaar, Katwijk en Nieuwkoop is te vinden op de website www.wozview.nl. Gemeenten die hun informatie nog niet online hebben ontsloten zijn Noordwijk, Lisse en Teylingen. Het is de verwachting dat de gegevens op 1 januari 2017 wel openbaar zullen zijn gemaakt. Burgers die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen, kunnen telefonisch informatie krijgen. Ook in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem wordt gewerkt met een telefonische helpdesk.

Let op: WOZ-Waarde is geen verkoopwaarde. Belangrijk: De WOZ-waarde is iets anders dan de verkoopwaarde. Zie daarover onze blog Vijf redenen waarom de verkoopwaarde van uw huis afwijkt van de WOZ-waarde.