shutterstock_108062555

Een broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid van ZZP'ers, gebaseerd op verantwoordelijkheid, vertrouwen en onderlinge schenkingen. Hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe werkt een broodfonds?

Allereerst: Een broodfonds is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een broodfonds is een vereniging die bestaat uit 20 tot 50 deelnemers. Alle deelnemers zetten elke maand geld opzij op hun eigen broodfondsrekening. Als een deelnemer aan het broodfonds ziek wordt, dan ontvangt hij van de andere deelnemers schenkingen. Er is een vorm van eigen risico, want tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid worden er geen schenkingen gedaan. In geen geval wordt er langer dan twee jaar uitgekeerd. De maandelijkse bijdrage aan het fonds is afhankelijk van het te 'verzekeren' maandbedrag, dat ligt tussen € 750,= en € 2.500,=.

De voordelen van een broodfonds 

Het broodfonds lijkt een ideale oplossing voor zelfstandigen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar vinden en gezamenlijk het heft in handen nemen. Toch zijn er ook nadelen verbonden aan het broodfonds:

De nadelen van een broodfonds 

Samengevat

Een broodfonds kan een uitstekende oplossing zijn voor arbeidsongeschiktheid van ondernemers en zelfstandigen als 1) de beheerskosten laag zijn, 2) er voldoende reserves zijn opgebouwd, 3) de deelnemers niet massaal opzeggen en 4) er weinig uitgekeerd hoeft te worden aan arbeidsongeschikte deelnemers. Stichting ZZP, belangenbehartiger voor ZZP'ers in Nederland, noemde het broodfonds enkele jaren geleden nog "een prachtig sociaal idee, maar bij nadere beschouwing een zeer wankel kaartenhuis". Inmiddels acht de stichting ZZP het broodfonds een prima oplossing voor de eerste twee jaren. Het kan zeer interessant zijn om de deelname aan een broodfonds te combineren met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van twee jaar. Daardoor ontstaat een dekking na het tweede jaar tegen een premie die stukken voordeliger uitvalt dan een AOV met een kortere wachttijd.

Ter aanvulling: Filmpjes over het broodfonds