De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

ZZP'er en arbeidsongeschiktheid - De voor- en nadelen van een broodfonds

shutterstock_108062555

Een broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid van ZZP'ers, gebaseerd op verantwoordelijkheid, vertrouwen en onderlinge schenkingen. Hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe werkt een broodfonds?

Allereerst: Een broodfonds is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een broodfonds is een vereniging die bestaat uit 20 tot 50 deelnemers. Alle deelnemers zetten elke maand geld opzij op hun eigen broodfondsrekening. Als een deelnemer aan het broodfonds ziek wordt, dan ontvangt hij van de andere deelnemers schenkingen. Er is een vorm van eigen risico, want tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid worden er geen schenkingen gedaan. In geen geval wordt er langer dan twee jaar uitgekeerd. De maandelijkse bijdrage aan het fonds is afhankelijk van het te 'verzekeren' maandbedrag, dat ligt tussen € 750,= en € 2.500,=.

De voordelen van een broodfonds 

 • Flexibiliteit en autonomie: de bedragen die je maandelijks inbrengt, blijven (na aftrek van contributie en bijdragen) van de deelnemers. Dat geld is en blijft van de deelnemers zelf.  Er wordt niet mee belegd. Elke deelnemer heeft zijn eigen betaalrekening. Leden kunnen twee keer per jaar hun lidmaatschap opzeggen, waarna het saldo wordt gerestitueerd.

 • Eenvoud: de regels van een broodfonds zijn een stuk eenvoudiger dan die van een Arbeids Ongeschiktheid Verzekering (AOV). Een AOV is een complex financieel product met uitgebreide voorwaarden, uitzonderingen en uitsluitingen. 

 • Transparantie: een broodfonds is transparant, de deelnemers kennen elkaar. En iedereen weet wie van de leden van het broodfonds een schenking ontvangt en wat daarvan de kosten zijn.

 • Gelijkheid: binnen een broodfonds geldt het principe van gelijkheid. Ouderen of mensen met een meer risicovol beroep, betalen hetzelfde als deelnemers die jonger zijn of een minder risicovol beroep hebben. Dat is vooral een voordeel voor zelfstandigen met een fysiek zwaar beroep of ouderen, die voor een AOV een fors hogere premie zouden betalen. 

 • Netwerk: voor veel deelnemers aan een broodfonds vormt het broodfonds een belangrijk, zakelijk èn sociaal, netwerk. 

 • Kosten: een broodfonds is kleinschalig en daardoor betaalbaar. De beheerskosten van een broodfonds zijn volgens de voorstanders relatief laag.

Het broodfonds lijkt een ideale oplossing voor zelfstandigen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar vinden en gezamenlijk het heft in handen nemen. Toch zijn er ook nadelen verbonden aan het broodfonds:

De nadelen van een broodfonds 

 • Eén jaar ondernemer zijn voordat je kunt meedoen: deelnemers aan een broodfonds moeten tenminste één jaar actief zijn als zelfstandig ondernemer met een gemiddelde maandelijkse netto winst van tenminste € 750,=.

 • Maximaal twee jaar: het belangrijkste nadeel van een broodfonds is dat broodfondsen maximaal twee jaar uitkeren. In geval van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid biedt een broodfonds slechts een tijdelijke oplossing.

 • Verplichte solidariteit: het principe van gelijkheid houdt in dat jongere deelnemers met een minder risicovol beroep verhoudingsgewijs meer zullen betalen dan ze zullen terugkrijgen. En dat geldt temeer als er verhoudingsgewijs meer deelnemers met zwaardere risico's in een broodfonds zitten dan met lichtere risico's.

 • Grenzen aan de zekerheid: je kunt twee maal per jaar in- en uitstappen uit een broodfonds. Maar anderen kunnen dat ook. En dit houdt in dat jouw zekerheid in gevaar kan komen als teveel deelnemers in een korte periode zouden uitstappen. In de praktijk lijkt dit overigens niet of nauwelijks voor te komen.

 • Privacy: de transparantie binnen het fonds houdt ook in dat tientallen anderen op de hoogte zijn van de oorzaken van elkaars arbeidsongeschiktheid, bij een verzekeraar ben je als verzekerde veel meer anoniem. Anderzijds gelden er binnen broodfondsen goede regels over privacy waar alle deelnemers aan gehouden zijn. Dat persoonlijke karakter, de kleinschaligheid en intimiteit van een broodfonds kan als voordeel worden gezien, maar kan ook nadelen met zich meebrengen. Ook binnen kleine groepen kan onenigheid ontstaan.

 • Bij lagere inleg verhoudingsgewijs hoge kosten: bij de eerste inleg aan een broodfonds betaal je € 250,= en maandelijks betaal je € 10,= administratiekosten. Afhankelijk van het pakket dat er wordt gekozen bedragen de kosten 15% tot 30% van de inleg. Als je daarbij de eerste inleg van € 250,= optelt dan liggen de maandelijkse kosten nog een stuk hoger. Als een verzekeraar een dergelijke marge zou rekenen, dan zou Radar vermoedelijk direct een nieuwe uitzending wijden aan deze 'woekerpolis'.

Samengevat

Een broodfonds kan een uitstekende oplossing zijn voor arbeidsongeschiktheid van ondernemers en zelfstandigen als 1) de beheerskosten laag zijn, 2) er voldoende reserves zijn opgebouwd, 3) de deelnemers niet massaal opzeggen en 4) er weinig uitgekeerd hoeft te worden aan arbeidsongeschikte deelnemers. Stichting ZZP, belangenbehartiger voor ZZP'ers in Nederland, noemde het broodfonds enkele jaren geleden nog "een prachtig sociaal idee, maar bij nadere beschouwing een zeer wankel kaartenhuis". Inmiddels acht de stichting ZZP het broodfonds een prima oplossing voor de eerste twee jaren. Het kan zeer interessant zijn om de deelname aan een broodfonds te combineren met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van twee jaar. Daardoor ontstaat een dekking na het tweede jaar tegen een premie die stukken voordeliger uitvalt dan een AOV met een kortere wachttijd.

Ter aanvulling: Filmpjes over het broodfonds

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.