De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

De alimentatieverzekering wordt nog te vaak vergeten...

shutterstock_167614421

U ontvangt alimentatie en uw ex-partner overlijdt. Wat dan? U moet er niet aan denken. Helaas denken ook advocaten en mediators hier te weinig aan. Pleidooi voor de alimentatieverzekering.

Alimentatie en het overlijden van uw ex-partner

Bij een scheiding worden vaak afspraken gemaakt over alimentatie. Dat kan zowel partneralimentatie zijn als kinderalimentatie. De hoogte van partner-alimentatie is afhankelijk van twee factoren: van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Voor de ontvanger van alimentatie is alimentatie dus altijd een noodzakelijke bron van inkomsten. Als de alimentatieplichtige komt te overlijden, dan stopt zowel de betaling van partner- als kinderalimentatie. Daardoor kunnen grote financiële problemen ontstaan.

De afkoop van partneralimentatie

Als een alimentatiegerechtigde elk risico van overlijden en wanbetaling wil uitsluiten, dan zou de afkoop van partneralimentatie daarvoor een mogelijkheid kunnen zijn. De alimentatiegerechtigde betaalt dan een bedrag ineens en koopt daarmee de alimentatieverplichting af. De alimentatiegerechtigde kan het bedrag op een bankrekening zetten, maar ook gebruiken voor de aanschaf van een maandelijkse uitkering bij een levensverzekeraar. Aan afkoop van alimentatie zijn verschillende nadelen en risico´s verbonden. Mocht de alimentatiegerechtigde een beroep doen op bijstand, dan zal de gemeente de onderling gemaakte afspraken negeren en de betaalde bijstand verhalen op de alimentatieplichtige. En daarnaast is natuurlijk niet elke alimentatieplichtige bereid of in staat de alimentatie af te kopen. En dan kan een alimentatieverzekering een oplossing bieden.

De alimentatieverzekering

De alimentatieverzekering is een levensverzekering die na het overlijden van de alimentatieplichtige een bedrag uitkeert aan de alimentatiegerechtigde. De betaling van alimentatie stopt, maar daarvoor komt de uitkering van een verzekeraar in de plaats. In theorie zou in het echtscheidingsconvenant kunnen worden afgesproken dat de alimentatieplichtige zorg draagt voor het afsluiten van een alimentatieverzekering. Dat is niet aan te raden, omdat de uitkering in dat geval belast wordt met erfbelasting. Om dat te voorkomen moet de alimentatieverzekering worden afgesloten door de alimentatiegerechtigde. De gewenste hoogte van de alimentatieverzekering is het totaal van alle partner- en kinderalimentatie die over de jaren zal worden ontvangen. Het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft, wordt gedurende de jaren dat er alimentatie is ontvangen steeds lager.

1042_fullimage_grafiek_lineair_dalendeOm die reden wordt vaak gekozen voor een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd, per jaar lager. Omdat de gemiddelde uitkering een stuk lager is, is ook de premie lager. Wellicht heeft u nog recht op een partnerpensioen of hebben uw kinderen recht op een wezenpensioen. Dat kunnen argumenten zijn om de verzekerde som nog verder te verlagen. Goed nieuw: De kosten van een alimentatieverzekering blijven in de praktijk beperkt tot enkele tientjes per maand.

Geen echtscheidingsconvenant zonder afspraken over de alimentatieverzekering

Hoewel de alimentatiegerechtigde de alimentatieverzekering zelf kan afsluiten, is de medewerking van de alimentatieplichtige wel van belang. De alimentatieplichtige is immers verzekerde op de verzekering en dus zal hij of zij zelf zal een antwoord moeten geven op de gezondheidsvragen op het aanvraagformulier van de verzekering. Als de alimentatiegerechtigde van een hogere leeftijd is of als er sprake is van een bijzonder hoge alimentatieverplichting, dan kan het ook voorkomen dat de alimentatieplichtige een keuring moet ondergaan. Het is erg belangrijk dat in het echtscheidingsconvenant wordt vastgelegd dat de alimentatieplichtige zijn of haar medewerking zal verlenen aan het afsluiten van een alimentatieverzekering. En het zou fantastisch zijn als er geen enkel convenant meer zou worden gemaakt zonder goede afspraken over dit onderwerp.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.