De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Steeds minder huizen onder water

shutterstock_140345863

Goed nieuws. In aantal huizen dat onder water staat, nam in 2014 sterk af. Onderzoekers van de Rabobank verwachten dat in 2015 tenminste 150.000 huizen 'boven water komen'.

Huizen met onderwaarde, voor 2008

Als een huis 'onder water' staat dan houdt dat in dat er meer hypotheek op het huis zit dan de woning waard is. Maar wist u dat er ook voor de crisis op de woningmarkt al circa 450.000 huizen onder water stonden? In de jaren 2000 tot en met 2008 werden jaarlijks tussen de 60.000 en 80.000 huizen gekocht met Nationale Hypotheekgarantie. Bij vrijwel alle hypotheken werd daarbij een lening verstrekt ter grootte van de koopsom van het huis èn de volledige kosten-koper. En in die jaren lagen de kosten koper nog op 8-10% van de koopsom. Elk jaar kwamen er dus tussen de 60.000 en 80.000 woningen bij die 'onder water' stonden totdat de prijzen tenminste met 8-10% waren gestegen. Omdat de prijzen tussen 1982 en 2008 gemiddeld met ruim 4% stegen, maakte niemand zich in die tijd druk over het aantal huizen met een onderwaarde.

Huizen met onderwaarde, de cijfers per 2014 volgens het CBS

Huishoudens onderwaarde CBS 2014

In  2014 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 4,3 miljoen huishoudens in Nederland met een eigen woning. Bij ruim een derde van het aantal huishoudens (circa 1.500.000) stond het huis volgens het CBS 'onder water'. Het gaat daarbij vooral om mensen die vlak voor de crisis van 2008 een woning hebben gekocht en om mensen die in de jaren daarna de prijzen van koopwoningen zagen dalen met uiteindelijk maximaal 20%.

Huishoudens onder water, de cijfers per 2015 van de Rabobank

Één jaar later heeft de Rabobank een veel minder pessimistische kijk op het aantal woningen dat onder water staat.

Huishoudens onderwaarde Rabo 2015

Deze cijfers van de economen van de Rabobank wijken behoorlijk af van die van het CBS. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Allereerst houdt het CBS geen rekening met de opgebouwde waarde in spaarhypotheken, terwijl de Rabobank dat wel doet. Daarnaast lopen de cijfers van het CBS per definitie achter op de realiteit. In 2014 zijn er forse extra aflossingen gedaan op hypotheken. In de cijfers van de Rabobank zijn deze verwerkt, in die van het CBS nog niet. De cijfers van de Rabobank zijn daarmee zowel zuiverder als actueler. Het belangrijkste nieuws is dat de Rabobank constateert dat het aantal huizen dat onder water staat, in 2014 met 165.000 afnam. Dit werd veroorzaakt door twee factoren. Allereerst was er in 2014 sprake van een gemiddelde prijsstijging van 0,9%. Maar daarnaast werd er alleen al bij Rabobank, ABN-AMRO en ING voor 9 miljard euro extra aan hypotheken afgelost. De deskundigen van de Rabobank verwachten dat de prijzen in 2015 gemiddeld met 2% zullen stijgen. Als de prijsstijging doorzet en mensen doorgaan met het vervroegd aflossen van hun hypotheek, dan zal binnen vijf jaar het aantal huishoudens 'onder water' zijn teruggelopen tot het niveau van voor 2008. Als de prijzen sneller stijgen en / of als de aflossingen toenemen, dan is de restschuldproblematiek eerder opgelost. Bij een prijsstijging van 2% in 2016 neemt het aantal met 140.000 af, als de prijzen met 4% zouden stijgen, dan bedraagt de afname 190.000 huishoudens.

Grote regionale verschillen

Krapte per deelmarkt Nederland Kaal
De woningmarkt bestaat niet. Als de gemiddelde prijsstijging voor de Nederlandse woningmarkt als geheel op 2% ligt, dan zijn er gebieden met een veel sterkere prijsstijging maar ook gebieden waar de prijzen gelijk blijven of zelfs dalen. Zie daarvoor onze blog ‘De woningmarkt’ herstelt. Maar ook voor uw woning of woonplaats?

De regionale prijsverschillen worden in de huidige woningmarkt alleen maar groter. Er ontstaat grote verschillen tussen de (rand) stedelijke markten en de niet-verstedelijkte gebieden. In Amsterdam, Haarlem en de stad Groningen stijgt het aantal verkopen enorm en neemt ook de verkoopprijs toe. In de rest van de Noordelijke provincies worden wel meer huizen verkocht, maar de prijsontwikkeling blijft sterk achter.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.