shutterstock_138317231

Vergoedt uw rechtsbijstandverzekeraar alle kosten van uw eigen advocaat? Een overzicht van de recente ontwikkelingen.

Sneller - DAS, een rechterlijke uitspraak met gevolgen

Soms zet een rechterlijke uitspraak een branche volledig op zijn kop. Rechtsbijstandverzekeraars hebben slapeloze nachten gehad na het verschijnen van het arrest Sneller - DAS. Over deze uitspraak schreven wij eerder in ons blog Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering.

De heer Sneller had een rechtsbijstandverzekering van verzekeraar DAS, werd door zijn werkgever ontslagen en wilde dat ontslag laten aanvechten door zijn eigen advocaat. DAS wilde de procedure laten uitvoeren door een eigen juridisch medewerker en weigerde de kosten van de eigen advocaat van de heer Sneller te vergoeden. Sneller vindt dat dit standpunt zijn grondwettelijk recht op rechtsbijstand beperkt. En daarmee ontstond een zeer principieel verschil van mening. Zo principieel dat uiteindelijk de Hoge Raad wil weten wat het Europese Hof ervan vindt. Het Europese Hof vindt er twee dingen van. Allereerst vindt het Hof dat een verzekerde zijn eigen advocaat moet kunnen kiezen. Maar daarnaast vindt het Hof dat een rechtsbijstandverzekeraar op zijn beurt de kosten van die advocaat moet kunnen beperken en een hogere premie moet kunnen vragen.

De rechtsbijstandbranche stond op zijn kop. Want hier hadden verzekeraars geen rekening mee gehouden. De premie van een rechtsbijstandverzekering kon redelijk beperkt blijven, omdat verzekeraars niet voor elke kwestie een dure externe advocaat hoefden in te schakelen maar gebruik maakten van eigen medewerkers. De kosten van een externe eigen advocaat liggen vier tot vijf keer hoger dan van de advocaat die in loondienst is bij een rechtsbijstandverzekeraar. Ten opzichte van een de kosten van een juridisch medewerker is het verschil nog vele malen groter. Verzekeraars moesten reageren. Het is interessant om te zien welke strategie verschillende verzekeraars hebben gevolgd. Op vrijdag 24 april 2015 verscheen een interessant artikel in het Financieel Dagblad over dit onderwerp, waarvan wij de essentie hieronder hebben opgenomen.

Vrije advocaatkeuze in uw rechtsbijstandverzekering, de stand van zaken