De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Het energielabel voor woningen, verplicht vanaf 01-01-2015

Vanaf 1 januari 2015 moet elke woning die wordt verkocht, verhuurd of overgedragen een definitief energielabel hebben. Wat zijn de consequenties voor woningbezitters?

Definitief Energielabel vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht

Vanaf 1 januari moet elke woning die wordt verkocht, verhuurd of overgedragen een definitief energielabel hebben. Tussen 1 januari en half februari ontvangen alle woningeigenaren in Nederland een brief van de Rijksoverheid met daarin het ‘voorlopig energielabel’ van hun woning. Als u nu al wilt weten wat uw voorlopig energielabel is, kunt u dat zelf al controleren op de website http://energielabel-checker.rvo.nl. U krijgt dan bijvoorbeeld het volgende te zien:

Energielabel A

Energielabel G

Let op: Als u in een nieuwbouwwoning woont die nog maar kort geleden is opgeleverd, dan is het goed mogelijk dat er voor uw woning nog geen voorlopig energielabel bekend is. Het voorlopige energielabel is nog geen definitief energielabel maar is slechts een indicatie daarvan. Het voorlopig energielabel is NIET voldoende om te voldoen aan de plicht om een label te leveren bij verkoop of verhuur van een woning. Het voorlopig energielabel moet worden omgezet in een definitief energelabel.

 

Hoe is het voorlopig energielabel tot stand gekomen?

De Rijksoverheid heeft het voorlopig energielabel gebaseerd op het bouwjaar van uw woning, het type woning, de oppervlakte van de woning en de omgeving. Dit is informatie waar de overheid over beschikt op basis van de WOZ-administratie die ook wordt gebruikt voor de bepaling van de WOZ-waarde. Het is te verwachten dat het voorlopig energielabel eerder een te pessimistisch dan een te optimistisch beeld geeft van de werkelijkheid.

 

Van voorlopig energielabel naar definitief energielabel

Er zijn twee manieren om een definitief energielabel te verkrijgen.

 

1) U kunt het definitief energielabel zelf aanvragen
Vanaf 1 januari 2015 kunt u online een definitief energielabel opvragen op de website www.energielabelvoorwoningen.nl. U kunt dan proberen om voor uw woning een gunstiger energielabel te verkrijgen. In dat geval moet u nauwkeurig aangeven en onder­bouwen welke energiebesparende maatregelen er in uw woning zijn genomen aan de hand van een aantal categorieën: Type glas leefruimte, Type glas slaapruimte, Gevelisolatie, Dakisolatie, Vloerisolatie, Verwarming, Aparte warmwater voorziening, Ventilatie, Zonnepanelen en  Zonneboiler.

Als u energiebesparende maatregelen hebt genomen, dan zal u worden gevraagd om deze aan de hand van documentatie aan te tonen. Daarvoor moet u bijvoorbeeld aankoopdocumenten, bouw­technische rapporten, facturen of foto’s uploaden.Uw aanvraag en de documentatie wordt vervolgens gecontroleerd en beoordeeld door een deskundige die uiteindelijk het definitief energielabel opmaakt en aan u toestuurt. Het is op dit moment nog niet bekend wat de kosten zijn van het zelf online aanvragen van een ‘definitief energielabel’. Naar schatting gaat het om enkele tientjes. Vanaf 1 januari zullen de kosten in elk geval bekend worden gemaakt op de website www.energielabelvoorwoningen.nl en in de brief die u van de Rijksoverheid ontvangt.

 

2) U kunt het definitief energielabel laten verzorgen door een deskundige
U kunt ook een deskundige vragen om voor uw woning een officieel EPA-label af te geven, een Energie Prestatie Advies. De kosten daarvan bedragen tussen € 80 en € 140,=. Op het internet kunt u diverse aanbieders vinden die een officieel EPA-label voor u kunnen verzorgen zoals http://www.energielabel-westland.nl en http://www.epa-certificaat.eu/

 

Wat gebeurt er als u niet beschikt over documentatie over genomen energiebesparende maatregelen?

Als u niet wilt of niet kunt aantonen dat uw woning een beter definitief energielabel verdient dan het voorlopig energielabel aangeeft, dan zult u een definitief energielabel krijgen met dezelfde waarde als het voorlopig energielabel. U voldoet dan in elk geval aan uw wettelijke verplichting.

Wat gebeurt er als u geen definitief energielabel heeft?

Als u geen definitief energielabel heeft, kan uw woning wel gewoon worden verkocht en bij de notaris worden overgedragen. U loopt echter wel het risico op een boete. Over de hoogte van de boete zijn nog geen officiële mededelingen gedaan, maar naar schatting zal het gaan om een bedrag van circa € 400,=. Daarnaast zullen ook kandidaat-kopers voor uw woning belangstelling hebben voor het energielabel van uw woning en zich wellicht afvragen waarom uw woning geen energielabel heeft en andere woningen wel.

Waarom is een definitief energielabel verplicht?

Het verplichte energielabel vloeit voort uit Europese wetgeving die al vanaf 2008 van kracht is. In veel landen om ons heen is het Energielabel al langere tijd verplicht. Ook in Nederland is het energielabel in feite al jaren lang verplicht. In verband met de maatschappelijke discussies over het onderwerp is er echter nooit een sanctie gesteld. Nu is dat veranderd, vooral omdat de Europese commissie Nederland heeft gedreigd met sancties. En dus komt er nu een wettelijke verplichting. Ten opzichte van eerdere plannen is er nu sprake van een ‘light versie’ van het energielabel. Maar dat energielabel is vanaf 1 januari 2015 wel verplicht.

 

Moet u ook in actie komen als mijn huis is verkocht in 2014, maar wordt overgedragen in 2015?

Ja. Ook dan moet u een definitief energielabel aanvragen, ook als de koper van uw woning daar niet om heeft gevraagd. Het gaat hier namelijk om een wettelijke verplichting en niet om een verplichting die voortvloeit uit de koopovereenkomst.


Hoe komt u aan een energielabel.jpg

 

Bekende problemen

Minister Blok stuurde op 2 februari 2015 een brief naar de Tweede Kamer waaruit blijkt dat de volgende problemen kunnen voorkomen:

  • In 2% van alle gevallen kan er op de website geen energielabel worden gevonden. Dat kan een aantal oorzaken hebben. Via de Helpdesk Energielabel kunt u vragen om toezending van een formulier. De gemiddelde verwerkingstijd van een volledig ingevuld formulier is op dit moment (maart 2015) drie weken; 
  • Vooral oudere woningen krijgen vrij snel het (slechtste) energielabel G, waarbij geen rekening is gehouden met voorzieningen die door de (vorige) eigenaar aan de woning zijn aangebracht. Dat komt omdat het voorlopige energielabel is ontleend aan openbare bronnen die geen informatie bevatten over aangebrachte isolatievoorzieningen.

 

Algemene tip

De website van het energielabel blijkt problemen op te leveren met de browser Safari, die standaard is geïnstalleerd op Apple Computers. Als u op uw Apple een andere browser installeert, zoals Google Chrome, dan functioneert de website wel.

 

Vragen & Reacties 47

r van bladel op donderdag 04 december 2014 07:03

Overdracht woning is begin 2015. Op site rvo is nog geen energielabel bekend voor het adres. Is de overheid verplicht voor iedere woning per 1 jan 2015 een voorlopig energielabel bekend te stellen ?

Wim de Leeuw op dinsdag 09 december 2014 07:22

Wettelijk wel. Of dat ook praktisch te realiseren is... Wij weten het niet.

Als uw woning wordt overgedragen zonder energielabel, terwijl u kunt aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om het label aan te vragen, dan lijkt mij dat u prima argumenten heeft om een eventueel opgelegde boete aan te vechten.

haasnoot op donderdag 08 januari 2015 18:18

als ik een voorlopig energielabel heb ontvangen en dat is in orde krijg ik dan automatisch het definitieve label ?

Wim de Leeuw op donderdag 15 januari 2015 08:29

Beste meneer en mevrouw Haasnoot, het energielabel dat u automatisch krijgt, is nog niet het definitieve label maar het voorlopige label. Dat definitieve label moet u zelf aanvragen. Opvallend dat u zegt dat het label 'in orde' is. Ik denk dat er in heel veel situaties nog winst te behalen is. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

Jacobs op vrijdag 09 januari 2015 10:01

Hallo, ik heb een energielabel aangevraagd en laten doen door energielabelwestland, op DigiD staat nu definitie energielabel C, maar ik krijg een energielabel D toegestuurd via email in pdf bestand, bij navraag bij westland zegt die meneer dat het een computerstoring is bij rvo, maar bij nakijken bij rvo is er geen computerstoring, hij zegt dat het later vanzelf goedkomt, en dat automatisch het goede label verstuurd wordt.

Wim de Leeuw op donderdag 15 januari 2015 08:42

Geachte heer Jacobs, dank voor uw reactie. Ik weet niet of ik nu goed begrijp wat uw vraag is. U had een voorlopig energielabel D, heeft energielabelwestland gevraagd om een definitief label, maar dat is nog niet verwerkt op de website van de overheid. Ik kan me goed voorstellen dat er wat tijd overheen gaat voordat uw nieuwe definitieve label als zodanig vindbaar is op de website van de Rijksoverheid. Uiteindelijk zullen de gegevens van miljoenen Nederlandse huizen gewijzigd moeten worden. En dat vraagt wat tijd. Het belangrijkste is dat u aan uw verplichting hebt voldaan. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

D.Groenenberg op vrijdag 09 januari 2015 16:35

L.s.,

Oftewel stelletje Koekenbakkers!

Alle globalen op een hoop.

Ik woon boerderij uit 1600, een rijksmonument. In 1998 tot 1999 onder architectuur en begeleidt door een adviseur van monumentenzorg is het geheel gerestaureerd en aan de tijdgeest aangepast. Volledig voorzien van dubbel glas wand,-, vloer,- en dakisolatie.
Afzonderlijke warmwater voorziening en een energiezuinige ketel.

Daarnaast is op dezelfde aansluiting een afzonderlijke koeienstal aangesloten voor andere bedrijfsdoeleinden in de verbruiken meegenomen, terwijl dit niet onder de woning valt.

U moet de hoeveelheid m3 meten en delen op het verbruik.

Frisse vrienden doe je huiswerk over.
Regels verzinnen die niet te handhaven zijn, panelen op een monument wat een kul welk een maatstaf.
Weer een list verzonnen voor het tevreden houden en het z.g. invullen van het energieakkoord, deze fanatiekelingen bestaan op basis van subsidie en een grote bek van nog geen 0,5 % van de Nederlandse bevolking.
Los het op de door de gas en kWh prijs te verhogen dan probeer je vanzelf wel maatregelen te verzinnen en de verbruik negatieve zin aan te passen.
Weer energie voor de kat z'n viool erin steken weer zinloze werkgelegenheid terwijl het nioet te handhaven valt.

Doe je best dan doe ik het ook.

Met vriendelijke groet,

D. Groenenberg
Binnendamseweg 96
3381 GD Giessenburg

M.tel.: 0653893751

Wim de Leeuw op donderdag 15 januari 2015 08:37

Geachte heer of mevrouw Groenenberg, De Leeuw Makelaardij heeft de regels niet bedacht, we informeren u slechts over regels die de overheid stelt. Natuurlijk hebben we een 'mening' over deze regeling. Maar die doet niet ter zake. Wij zijn vooral benieuwd of deze website in staat is om alle bezoeken en mutaties correct te verwerken. Als dat het geval is, dan hebben we het hier over een geslaagd ICT-project van de overheid. En dàt zou dan wel weer een feestje waard zijn. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

Leo van der Toorn op zondag 11 januari 2015 16:30

Volksverlakkerij.........

Weer een verkapte belastingmaatregel die nergens toe dient !!

Opgelegd en weer velen zakkenvullers van werk voor ziet.

Melkkoe nr.....hoeveel ook al weer ?

Wim de Leeuw op donderdag 15 januari 2015 08:38

Geachte heer Van der Toorn, we hebben alle begrip voor uw standpunten. Toch hebben we vooral bedoeld om het publiek te informeren over de nieuwe regels. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

P Meeuse op vrijdag 16 januari 2015 10:08

Geachte Wim de Leeuw, hoe kan het dat mijn voorlopige energielabel wordt bestempeld met een G label. Ons appartement is van 2011. Ook al zou men de gegevens hier van nog niet in het bezit hebben is het raar dat men dit appartement met een G label bestempeld ! Is hier een verklaring voor, of wordt er naar iedereen zomaar een zelfde brief verstuurd ?

Wim de Leeuw op vrijdag 16 januari 2015 23:22

Geachte heer / mevrouw Meeuse, ik heb werkelijk geen idee. Niet iedereen heeft een zelfde energielabel. En dus krijgt niet iedereen dezelfde brief. De overheid heeft een aantal gegevens met elkaar gecombineerd om tot een veilig label te komen, dat eerder net te pessimistisch zal zijn dan te optimistisch. Hoe een recent gebouwd appartement een G-label kan krijgen, is mij een raadsel. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

S.Geerlings op zaterdag 17 januari 2015 08:54

Ik sta verstelt, wij hebben allemaal in deze straat hetzelfde label gekregen ,maar bij een hoop mensen klop dit niet .ook bij mij is dat zo .
maar als ik het wil aanpassen moet ik er weer voor betalen .Dus blijf het maar op deze foute label staan .

Weer zo,n rot streek om mensen geld af te troggelen

Wim de Leeuw op zondag 18 januari 2015 00:21

Geachte heer / mevrouw Geerlings.
Allereerst, wij hebben de regels niet bedacht, we leggen de regels wel graag aan u uit.
Het energielabel is bedoeld om mensen in beweging te krijgen. Het energielabel voor auto's heeft geleid tot zuiniger auto's. Het energielabel voor woningen moet gaan leiden tot helderheid over hoe 'energiezuinig' een huis is. En uiteindelijk tot energiezuiniger huizen.
Er MOEST, op grond an Europese regels, een Nederlandse regeling komen. En die is er nu. En ik kan u melden dat deze regeling meevalt ten opzichte van wat ooit de plannen waren. Dit is werkelijk een 'energielabel-light'.

Als u nu uw huis niet gaat verkopen of verhuren, dan heeft u ook geen definitief label nodig. En hoeft u dus ook niets te doen. Als u maar weet dat ALS u uw huis ooit gaat verkopen, u een definitief label nodig heeft.

Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

Sjef van Roovert op zondag 18 januari 2015 14:21

Het voorlopige energielabel is pure oplichterij van de overheid. Ikbheb een vrijstaand huis in een straat waar voornamelijkbdezelfde type woningen staan en nagenoeg allemaal gebouwd indezelfde periode.
Maar wat schetst min verbazing bij het chequen van mijn voorlopig label. Ik krijg label G terwijl de rest van de straat varieert tussen C en B.
Tot zover onbeggrijpelijk maar als je danvtracht te achterhalen welke malppt dit bedacht heeft vang je bot. Het bij de site opgegeven contact komt terecht bij een of ander makelaarskantoor, die niet eens weten wat ze er mee moeten.
Weer een gigantische blunder van en overheidsinstelling!

Wim de Leeuw op maandag 19 januari 2015 12:16

Geachte heer Van Roovert, er in in 2002 al Europese wetgeving aangenomen op basis waarvan er een energielabel voor gebouwen moest gaan komen. Dat is dus niet zozeer in Nederland bedacht, maar in Europa. En één ding is zeker, de huidige regeling is in vergelijking met wat er dreigde aan te komen, toch echt een 'energielabel light'. Zie over dit onderwerp ook: https://www.eigenhuis.nl/energie/overheid-en-energie-besparen/energielabel/.

Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

W.Splinter op donderdag 22 januari 2015 15:48

Als het huis wat ik verkoop na verkoop binnen drie maanden wordt gesloopt
is het toch onzinnig kosten te maken voor een definitief energie label?

Wim de Leeuw op zaterdag 24 januari 2015 11:21

Geachte heer / mevrouw Splinter, dat lijkt me inderdaad ook onzinnig en een prima argument om in beroep te gaan voor het geval dat u een boete krijgt.
Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

Ton Smits op vrijdag 23 januari 2015 15:54

Voor het wijzigen van het label moet men een digid invullen.
De grap is dat mijn normale digid op de milieulabelsite niet word therkend. maar op "mijndigid.nl"wel. Hoe kan dat?
Ik heb al een e-mail gestuurd. Ben benieuwd hoelang ik op antwoord moet wachten.

Wim de Leeuw op zaterdag 24 januari 2015 11:20

Geachte heer Smits, ik heb werkelijk geen idee hoe dat kan. Het zou me niet verbazen als het enige tijd duurt voordat u antwoord krijgt ;-).
Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

elly schagen op zaterdag 24 januari 2015 13:15

ik sluit me aan bij de protesten van bovenstaande reageerders.
Ik bezit een rijtjeshuis uit 1960, eengezinswoning.
Ik woon er ook nog steeds.
In de loop van de jaren flink aangepast, cv,gehele zolder is geisoleerd, nieuwe HR ketel,Benedenverdieping en zolderverdieping dubbel glas.
Dacht degene die deze krankzinnige regel heeft bedacht, dat ik daar nog rekeningen van heb, of dat ik voor veel geld (werkverschaffing) een deskundige dat laat beoordelen. De regering bekijkt het maar.
Eventuele kopers kunnen met hun makelaar e.e.a.met eigen ogen aanschouwen. U hoeft er niet op te reageren. U kunt er ook niets aan doen !!!!
vriendelijke groet
Elly Schagen - hilversum

Wim de Leeuw op zaterdag 24 januari 2015 15:09

Geachte mevrouw Schagen, het enige risico dat u loopt is dat u een boete krijgt als uw huis wordt verkocht of verhuurd.
Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

Frans Vrijdag op dinsdag 03 februari 2015 11:03

Hallo Elly,
Ook ik voel er eigenlijk voor om niets te ondernemen. Het is de grootste regelzucht en geldklopperij. Iemand die mijn huis wil kopen kijkt heus wel naar de energie besparende maatregelen ervan. En een boete van € 400 op een bedrag van € 400.000 is de moeite niet, die betaal ik dan wel. Ik laat de overheid het liefst in hun sop gaar koken.

Ron Forrer op maandag 26 januari 2015 11:36

Geachte heer de Leeuw. Op mijn Apple computer kan safari de pagina niet openen omdat er geen beveiligde verbinding met de server van http://www.energielabelvoorwoningen.nl tot stand kan worden gebracht. Dus kan ik geen definitief label aanvragen terwijl mijn woning een veel beter label verdient. Voor wie zijn huis nu verkoopt komt deze regeling veel te laat. Schande! Hoe denkt de overheid deze miljoenen aanvragen binnen korte tijd te kunnen beoordelen en beantwoorden?
Ook onderschrijf ik alle hierboven vermelde reacties.

Wim de Leeuw op woensdag 28 januari 2015 12:06

Geachte heer Forrer, u kunt uw klacht bespreken met de helpdesk van de website Energielabel (0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl). Het is ook mogelijk dat men u formulieren toestuurt. Voor klachten over de Rijksoverheid kunt u hier terecht: http://www.rijksoverheid.nl/contact/een-klacht-indienen. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

M.Nieuwhof op woensdag 28 januari 2015 15:05

als ik nog lang niet van plan ben mijn huis te verkopen, hoef ik dan nog geen officiële energielabel aan te vragen?

Wim de Leeuw op vrijdag 30 januari 2015 12:23

Geachte heer Nieuwhof, als u uw huis niet overdraagt, verkoopt of verhuurt, dan heeft u geen definitief energielabel nodig. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

Martin Koenen op vrijdag 30 januari 2015 10:24

Gisteren kreeg mijn echtgenote het voorlopige energielabel binnen. Ik wil graag weten waarom de adressering op naam van de meisjesnaam van mijn echtgenote staat en waar het Ministerie de adressen vergaard heeft. Ik vind dat de adressering op mijn naam had moeten staan eventueel met de naam van mijn echtgenote aangevuld! Ik zal mij ook nog tot de helpdesk wenden!

Wim de Leeuw op vrijdag 30 januari 2015 12:23

Geachte heer Koenen, als makelaars beschouwen wij het als onze taak om het publiek te informeren over zaken die van belang zijn bij de aan- of verkoop van hun woning. Zoals het energielabel. Ik denk dat het ministerie de informatie baseert op het kadaster. Hoe dan ook, helaas zijn wij niet in staat om u te beantwoorden waarom een ministerie werkt zoals het werkt. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw

W.Beek op maandag 02 februari 2015 13:07

MH.
Ik woon in een huurappartement. Staat op naam van mijn man.
Waarom geadresseerd op mijn meisjesnaam en moet ik voor een huurhuis ook een label?
vr.gr. W.Beek

Adri Rovers op maandag 02 februari 2015 14:34

Heel onbegrijpelijk. Mijn dochter woont al 8 jaar op het zelfde adres. Heeft twee opgaven gekregen:
een voor haarzelf, label C
een van de vorige bewoners (die er dus al 8 jaar niet meer wonen) met label B

Rara, twee verschillende labels voor één woning.

frens op dinsdag 03 februari 2015 09:36

Wat een flauwe kul die energielabel ,krijg de voorlopige thuis en er is nog nergens rekening mee gehouden dubbele beglazing etc en dan moet ik bewijzen dat dit er wel in zit de omgekeerde wereld en doe aan dit spelletje dus ook niet mee. Ja daar hebben ze weer een x aantal mensen aan het werk bij de overheid en die willen toch afbouwen. Als ik ooit zou verkopen dan vraagt de nieuwe eigenaar maar het energielabel aan dit is aan mij niet besteed overheid.

Marinus op dinsdag 03 februari 2015 10:07

Wat een stelletje dieven hebben ze weer geld nodig verzinnen ze dit weer moet weer geld kosten .
Anders sturen ze toch iemand langs die dat kan behoordelen gratis

Ik word zo ziek van dit land
Als ik nog eens een prijs win ben ik per direct weg

Bart Hoevenaars op dinsdag 03 februari 2015 16:30

Veel lezers die reageren op het besluit van de overheid voorlopig energielabel naar definitief energielabel hebben blijkbaar niet in de gaten dat ze door energie te besparen goedkoper wonen en we langer met onze voorraad fossiele brandstoffen vooruit kunnen en bovendien de zeespiegel beïnvloeden. Advies: iets meer positivisme.

J. Vermeiren op dinsdag 03 februari 2015 18:45

Jullie doen geen werk geven iedereen zomaar een G label nu moeten wijzelf maar uitzoeken hoe het allemaal zit. Ons huis is van voor de oorlog maar door de vorige eigenaar totaal verbouwd (helaas zijn deze overleden ) wij weten dat deze verbouwing met gemeente subsidie is gedaan in 1969. daar wij geen subsidie meer kregen toen wij onze muren vol lieten spuiten (isoleren ) en later dubbelen beglazing namen bericht kregen dat de woning met 100 o/o subsidie was verbouwd in 1969 hoe moet ik nu verder?

gert v dooren op woensdag 04 februari 2015 13:18

Ze mogen eerst hun huiswerk wel eens doen ; ik heb in 2000 mijn huis grondig verbouwd en dat alles met goedgekeurde tekeningen en daarbij is aan de meeste energiebesparende dingen rekening gehouden dus van dat label gebeuren klop weer niet zo heel veel,maar ik denk dat nadenken voordat?? nog steeds een heel groot en blijvend probleem zal zijn.Ze moeten zich ook nog meer wijs laten maken in brussel dan is er straks ook geen Nederland meer. mvg gert v dooren

Jan Janssen op donderdag 05 februari 2015 13:51

Ik heb een woning uit 1970 en heb in de jaren 70 al dubbel glas en muurisolatie laten aanbrengen. Daar heb ik uiteraard geen rekeningen meer van. Bovendien heb ik vloer- en dakisolatie aangebracht en sinds enige jaren een HR cv-ketel.
De energielabelcorrectie kan ik alleen maar met veel moeite en kosten gerealiseerd krijgen en dan zal ik vervolgens wel een hogere WOZ-waarde van de gemeente krijgen waardoor ik met nog meer (jaarlijkse) kosten geconfronteerd zal worden.
Ik vraag me bovendien af in hoeveel andere EU-landen deze energielabelactie voor woningen al afdoende gerealiseerd is.

Kortom, dit is weer zo'n zinloze actie waarbij de woningbezitter weer eens als melkkoe van de overheid gebruikt wordt.
Zo lang ik niet van plan ben mijn huis te verkopen zal ik geen actie ondernemen en zal ik met belangstelling de ontwikkelingen volgen.

AJ Hamers op vrijdag 06 februari 2015 10:53

Wederom is Nederland het braafste jongetje van de klas. Verder heeft dit energielabel het vermogen om banen te scheppen. De Nederlandse overheid is er alles aan gelegen om bepaalde ondernemers te steunen. Er staat plotseling een groep deskundigen op die, tegen vergoeding ,het label kunnen verzorgen. Niets is minder waar, de firma list en bedrog klopt de argelozer burger weer een paar honderd Euro uit de zak met hem bang te maken door een of andere boete in het vooruit zicht te stellen. De overheid kan zich beter druk maken over de, onder hun toezicht, en met hun steun gebouwde bruinkool centrale op de Maasvlakte. Wat mij betreft dus geen definitief label. Bang maken helpt niet bij iedereen.

Met vriendelijke groet

n a van t hullenaar op vrijdag 06 februari 2015 13:35

hallo met van t hullenaar ik heb label gekregen maar mijn woning is helemaal ge isoleerd het dak spoumuur en onder de bodemm isolaatsie glas ramen bedank

n a van t hullenaar op vrijdag 06 februari 2015 13:39

het hele huis is geisoleerd glas dubbel glas

R.M.S. Noe op zaterdag 07 februari 2015 15:33

Ik ben het zat, die betutteling van die in het dikke pluche zittende ambtenaren in Brussel die steeds weer manieren weten te vinden om ons mensen weer met problemen op te zadelen en ons geld uit de zak te kloppen. Alweer een maatregel waar we niets mee opschieten. Dit is alleen maar bang makerij zodat we weer massaal naar de architecten en bouwmarkten e.d. rennen om ons huis weer up to date te maken. Timmermans kwijt je van je taak en zorg voor versobering van regelgeving en wetgeving. Onze overheid zit maar te slapen en vind alles mooi en wel wat uit Brussel komt.
Deze nietsnutten in Brussel met een veel te riant salaris en nog een rianter pensioenstelsel kunnen zich beter buigen over problemen die er voor zorgen dat er besparingen komen zoals bijvoorbeeld op de nutteloze verhuizingen van Brussel naar Straatsburg dat ons elk jaar dik een half miljard euro kost. Ze kunnen vaak met een handtekening een mooie reisvergoeding opeisen zoals velen van hun doen. Het wordt tijd dat aan deze fraude een einde komt.
Wij willen niet aan de hand van de juffrouw de weg over steken terwijl wij dat al te goed zelf kunnen.
Wat mij betreft mogen diegenen die dit weer bedacht hebben met een
vuurrood H-label naar huis gestuurd worden.

C.M. van der Mast op maandag 16 februari 2015 16:54

Wanneer ik alle gegevens over het energielabel ga ingeven en bijvoorbeeld het vakje van de mechanische ventilatie met JA of NEE invul dan krijgt mijn woning bij JA energielabel C en bij NEE energielabel B. Dit is in feite inconsequent omdat de overheid allerwege adviseert om het mechanische ventilatiesysteem altijd AAN te laten staan (ik heb de mogelijkheid om HARD of ZACHT te schakelen) maar dan kan ik v.w.b. het energielabel beter overgaan tot afschaffing ervan en gewoon - wat wij trouwens ook al doen - gebruik te maken van de ventilatieroosters in de met HR++ samengestelde ramen. Dus mijns inziens een redelijk inconsequente behandeling door de overheid.

ariekanarie op dinsdag 03 maart 2015 20:05

Zorg dat je je voorlopige energielabel houdt. Of probeer een slechtere score te krijgen. Handig om hiermee eenvoudig bezwaar te maken bij de te hoge WOZ bepaling. Isoleren doe je voor jezelf , niet voor de gemeente. Kopers die verder kijken dan hun neus lang is kun je bij verkoop beter met de energienota informeren dan met een label.(Open deur, want dit is al lang een item op het NVM formulier)
Dit label is binnen 2 jaar een "in-de-grindbak-project"

A.Canters. op dinsdag 10 maart 2015 17:16

Ik heb wel de brief gekregen over de energielabel, en zou tussen 6-10Fabruarie de lebel gestuurd krijgen, want al je het huis wil verkopen dan moet je de label hebben maar ik heb hem NIET geestuurd gekregen Hoe zit dat ?????????????
A.Canters, Plantsoen 190, 6701AT, T. 0417450207.
wageningen.

Wim de Leeuw op maandag 16 maart 2015 07:07

Geachte heer Canters, ik adviseer u om het label nogmaals op te vragen. Wim de Leeuw, De Leeuw Makelaardij BV.

Nick de Bakker op maandag 18 april 2016 19:31

Geachte Heer De Leeuw,

Ik hebben pas een ander huis gekocht met Energielabel F.
Nu heb ik mij laten vertellen door een bedrijf voor spouwmuurisolatie, dat ik niet mijn Energielabel moet laten veranderen als hun mijn huis geïsoleerd hebben. Want dan gaan mijn jaarlijkse kosten (belasting) omhoog. Is dat waar?

Mvg nick de bakker

Wim de Leeuw op dinsdag 19 april 2016 12:19

Geachte heer De Bakker,

In theorie klopt het wel, in die zin dat een goed geïsoleerd huis meer waard is dan een huis dat in alle opzichten identiek is, maar niet of minder geïsoleerd. Als de meeste huizen in de straat een F-label hebben en uw huis een A-label, dan betaalt u lagere energielasten, wordt uw huis sneller verkocht en is de opbrengst vermoedelijk hoger. En dus zult u misschien bij hertaxatie ook wat meer WOZ-belasting gaan betalen omdat de WOZ-waarde stijgt.

Ik denk dat de medewerker van dit bedrijf voor spouwmuurisolatie vroeger geen hoog cijfer haalde voor rekenen. Stel dat uw WOZ-waarde net zo hoog is als die van de gemiddelde woning in Nederland (€ 230.000), en dat uw huis door de isolatievoorzieningen 7% meer waard wordt bij een gemiddeld WOZ-tarief van 0,1%. Dan gaat u door aanpassing van het Energielabel € 16,10 per jaar meer betalen.

Kortom, het is waar. Maar het gaat nergens over ;-).

Met vriendelijke groet,
mr Wim H. de Leeuw


Bij een gemiddelde woningwaarde van € 230.000 en een gemiddeld WOZ-tarief van 0,1%

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.