De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Gevalletje waterschade lang niet altijd gedekt? Wel bij De Leeuw!

14119866_ml

De schade van het noodweer van deze week loopt in de miljoenen. Standaard woonverzekeringen dekken lang niet alle waterschade. Wilt u weten waarom onze klanten zich bij ons goed verzekerd voelen?

De oude definitie van waterschade

In sommige oude polisvoorwaarden voor particuliere inboedel- en opstalverzekeringen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten waterschade. Schade als gevolg van water dat het huis binnenkomt via het dak of kieren, werd ook in de oude polisvoorwaarden gedekt. Maar oude polissen boden echter geen dekking voor schade die werd veroorzaakt door water dat via de begane grond het huis binnen is gekomen. Dit was aanleiding voor een artikel op www.bnr.nl met de titel 'gevalletje waterschade niet altijd gedekt'.

De moderne definitie van waterschade

In de ALL-IN polisvoorwaarden die De Leeuw voor haar particuliere relaties adviseert, is het schadebegrip heel ruim omschreven. Voor schade aan het huis en de de inboedel die zich in de woning bevindt, hanteren we de volgende definitie:

2.1.1 Gedekte gebeurtenissen

a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van buiten af op de verzekerde zaken inwerkt.
b. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die een gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde zaken.
c. Diefstal of poging daartoe.

In de polisvoorwaarden die wij onze relaties adviseren wordt geen onderscheid gemaakt tussen water dat via het dak of water dat via de voordeur naar binnen komt. Er moet wel sprake zijn van een 'onverwachte gebeurtenis' en niet van schade als gevolg van onvoldoende onderhoud. Als er water naar binnen stroomt omdat uw goten vol met bladeren liggen, dan is dat niet onverwacht maar te verwachten. Schade als gevolg van onvoldoende onderhoud is nooit gedekt.

800px-The_Netherlands_compared_to_sealevel
Nederland boven NAP (bron: Wikipedia)

En het overstromingsrisico?

In alle polisvoorwaarden wordt een algemene uitsluiting gemaakt voor schade die het gevolg is van bijvoorbeeld 'natuurrampen'. Dat ligt ook voor de hand. Door een natuurramp kan er een dusdanig grote schadepost ontstaan dat verzekeraars in financiële problemen komen. Daarbij speelt ook een rol dat verzekeraars vaak hun vermogen belegd hebben in onroerend goed, waardoor de waarde van de bezittingen van de verzekeraar door een (natuur)ramp ook aangetast kunnen worden. Zeker in Nederland dat voor meer dan 25% van haar oppervlakte onder de zeespiegel ligt, is deze uitsluiting van belang.

Dat houdt natuurlijk niet in dat elke lokale overstroming een natuurramp is. De waterschade als gevolg van de regenval van deze week wordt door het Verbond van Verzekeraars voorlopig ingeschat op circa 10 miljoen euro. Dit is een fors bedrag, maar uiteraard geen bedrag waar een Nederlandse verzekeraar zich zorgen over maakt.

In onze polisvoorwaarden is dan ook expliciet opgenomen dat 'schade door hevige lokale regenval' niet wordt beschouwd als natuurramp. Van hevige lokale regenval is sprake als water buiten zijn normale loop treedt door regenval van 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur.

Polisvoorwaarden voor bedrijven

Bij veel verzekeringsvormen zijn de polisvoorwaarden voor bedrijven veel strenger geformuleerd dan die voor particulieren. In een moderne particuliere polis zullen de meeste gevallen van waterschade gedekt zijn, ook als dat water via de begane grond binnenkomt. In heel veel polissen voor bedrijven is dat nog steeds anders geregeld.

Maar niet bij De Leeuw. En dat komt door de Waarde van Ervaring. Enkele jaren geleden werd de waterschade bij een volledig bij ons verzekerde Herenmodezaak in Noordwijk afgewezen omdat het water niet via het dak maar via de voordeur was binnengekomen. Hoewel de polisvoorwaarden duidelijk waren, zijn we er in geslaagd om toch een uitkering bij de verzekeraar los te krijgen. Tegen een geringe opslag van de premie is daarom ook het risico van waterschade door water dat via de begane grond binnenkomt, te verzekeren.

Belangstelling?

Belangstelling voor een moderne particuliere of bedrijfsmatige inventaris-goederenverzekering, waarbij uw gevalletje waterschade wèl vrijwel altijd is gedekt?

Wij zijn u graag van dienst!

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.