De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Schade aan een tegen betaling (uit)geleende paardentrailer... Verzekerd of niet?

shutterstock_194826371 copy

Het gebeurt wekelijks bij vrijwel elke manege: het lenen of uitlenen van een paardentrailer, veelal tegen betaling van een paar tientjes. Dat gaat vaak goed. Totdat er schade aan de trailer ontstaat. Deze schade is vaak niet verzekerd.

Uitlenen tegen betaling is verhuur

Misschien is dit nieuw voor u, maar 'uitlenen tegen betaling' is 'verhuren'. Dat leg ik u graag uit. In ons Burgerlijk Wetboek is een aantal overeenkomsten uitgebreid beschreven. Die overeenkomsten worden 'benoemde overeenkomsten' genoemd. Denkt u bijvoorbeeld aan de koopovereenkomst, de arbeidsovereenkomst en de overeenkomsten van pacht en schenking. Ook de huurovereenkomst is een 'benoemde overeenkomst'. Kenmerkend voor 'benoemde overeenkomsten' is dat het niet uitmaakt welke andere naam partijen aan hun contract geven. Zodra een overeenkomst maar voldoende lijkt op een benoemde overeenkomst uit ons Burgerlijk Wetboek, dan IS het die benoemde overeenkomst. En dus zijn automatisch de regels van die benoemde overeenkomst geldig.

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een huurovereenkomst de overeenkomst waarbij de ene partij (verhuurder) zich verbindt aan een andere partij (huurder) een zaak in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Als de eigenaar van een paardentrailer deze tegen betaling laat gebruiken door een ander, is er automatisch sprake van een huurovereenkomst.

Misschien vindt u dit onlogisch. Maar stelt u zich eens voor dat dit anders zou zijn. De huurder van woonruimte wordt op allerlei manieren door de wet beschermd. Stel nu eens dat het mogelijk zou zijn om die regels te omzeilen door een huurovereenkomst simpelweg een andere naam te geven, bijvoorbeeld een 'gebruiksovereenkomst woonruimte'. Dat zou tot ongewenste situaties leiden. Uitlenen tegen betaling is verhuur. Het is niet anders.

 

Welke verzekeringen zouden (in theorie) de schade kunnen dekken?

Mocht een uitgeleende (verhuurde) trailer beschadigd worden, dan zijn er in beginsel twee verzekeringen denkbaar die de schade zouden kunnen dekken.

  1. De trailer-verzekering van de eigenaar van de paardentrailer;
  2. De aansprakelijkheidsverzekering van de huurder van de paardentrailer.

1) De trailer-verzekering van de eigenaar van de paardentrailer

Op het aanvraagformulier voor een verzekering van een paardentrailer wordt vaak gevraagd naar het gebruik van de trailer, zie onderstaand voorbeeld uit het aanvraagformulier van Hippo Zorg. De betrokken verzekeraar (De Europeesche Verzekering Maatschappij) maakt onderscheid tussen 'incidenteel verhuren' (2 à 3 keer per jaar) en niet-incidenteel verhuren (vaker dan 2 à 3 keer per jaar). Als u op een dergelijk aanvraagformulier invult dat de trailer vaker dan 2 à 3 keer wordt verhuurd, zal de verzekeraar de verzekering vermoedelijk een premie-opslag (van 50%) toepassen, een hoger eigen risico verlangen of de verzekering weigeren.Mocht u bij het aanvraagformulier hebben ingevuld dat er geen sprake is van verhuur of van 'incidentele verhuur', dan zal in geval van een schade mogelijkerwijs geen schade worden uitgekeerd als achteraf vast komt te staan dat uw trailer toch wordt verhuur of vaker wordt verhuurd dan 2-3 maal per jaar:In andere polisvoorwaarden wordt schade tijdens verhuur expliciet uitgesloten in de polisvoorwaarden:


2) De aansprakelijkheidsverzekering van de huurder van de paardentrailer

In elke aansprakelijkheidsverzekering is een zogenaamde 'opzichtclausule' opgenomen. Over de opzichtclausule heb ik eerder geschreven in mijn blog De kleine lettertjes (1) : Inzicht in de opzichtclausule. In deze blog schreef ik daarover het volgende: Om de opzichtclausule goed te begrijpen, moeten we terug naar de essentie van de aansprakelijk­heids­verzekering. Deze dekt schade door aansprakelijkheid: schade die u aan een ander toebrengt. Schade aan eigen zaken is niet gedekt. U kunt uzelf immers niet aansprakelijk stellen. Schade die door een verzekerde op de polis wordt toegebracht aan een andere verzekerde, is ook niet gedekt. De opzichtclausule gaat over schade aan zaken die weliswaar van een ander zijn, maar die u gebruikt ‘alsof ze uw eigendom zijn’.  Het ‘opzichtrisico’  wordt daarom ook wel het ‘quasi eigenaars­risico’ genoemd. Het gaat bij de opzichtclausule dus om zaken die u bijvoorbeeld heeft geleend, gehuurd of  in gebruik heeft.

Omdat een consequente hantering van de opzichtclausule tot veel onbegrip bij consumenten leidde, is de clausule in veel polisvoorwaarden 'verzacht'. Bepaalde schades zijn nu gedekt tot een bepaald maximum bedrag (meestal tot maximaal € 12.500 of € 15.000) en soms met een eigen risico (van € 50 of € 100). De beperkte dekking is alleen van toepassing als er sprake is van lenen, zonder dat er sprake is van huren, pachten, leasen en dergelijke en daarnaast blijft de schade aan bepaalde geleende zaken uitgesloten. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld motorrijtuigen, (sta-) caravans, vaartuigen.

Samengevat

  1. Als u een paardentrailer tegen een vergoeding leent , houdt u er dan rekening mee dat uw aansprakelijkheidsverzekering geen dekking geeft als u schade veroorzaakt aan spullen die u heeft gehuurd;
  2. Als u een paardentrailer tegen betaling uitleent, houdt u er dan rekening mee dat uw verzekeraar vermoedelijk niet uitkeert als u
    - bij het aanvragen van de verzekering niet heeft aangegeven dàt u de trailer verhuurt terwijl u dat wel doet;
    - bij het aanvragen van de verzekering heeft aangegeven dat u de trailer slechts incidenteel verhuurt terwijl u dat vaker doet;

Als u uw trailer verhuurt, zorgt er dan voor dat uw trailerverzekering daarop is aangepast!

shutterstock_69942631U zou de opvatting kunnen huldigen "wat (uw verzekeraar) niet weet, wat niet deert". Mocht uw verzekeraar u betrappen op een frauduleuze handeling, dan loopt u het risico dat uw gegevens opgenomen worden in het register van het Stichting Centraal Informatie Systeem. Dat houdt in dat het uiterst lastig wordt om nog bij een verzekeraar een verzekering af te sluiten tegen normale condities. Lees daarover mijn blog: De kleine lettertjes (6) : Leugentjes lonen niet.

Ons advies

Zowel de eigenaar / verhuurder van een paardentrailer als de huurder moeten zich realiseren dat de schade vermoedelijk niet verzekerd is, tenzij bij het aanvragen van de verzekering is aangegeven dat er sprake is van meer dan incidenteel verhuren. Als dat anders is, dan zult u als verhuurder en huurder goede afspraken met elkaar moeten maken voor het geval de trailer beschadigd raakt. Voor een paar tientjes kunt u onderling een hoop narigheid krijgen. Op veel plaatsen zijn paardentrailers te huur voor bedragen tussen € 45 en € 65 per dag (prijspeil 2014). Rekent u wel op een borg van tussen € 100 en € 200 en op een eigen risico bij schade van rond € 750,=.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.