De kans dat uw pensioen 70% van uw laatstverdiende salaris bedraagt, is 20%. Dat kan een probleem vormen. Maar dat hoeft niet. Meer weten?

De mythe van de 70%-norm

De norm dat uw pensioen 70% van uw laatstverdiende salaris zou moeten bedragen, stamt uit de zestiger jaren. Naar schatting bouwt op dit moment 80% van alle pensioengerechtigden minder pensioen op dan deze 70%. Wie zijn de gelukkigen met zo'n mythische pensioenregeling? U moet daarbij denken aan mensen die 1) tenminste 40 jaar 2) met dezelfde partner (zonder echtscheiding) 3) bij één werkgever 4) in Nederland 5) gedurende hun hele leven fulltime tegen een 6) vast salaris hebben gewerkt bij een 7) werkgever met een eindloon-pensioenregeling.

Slecht nieuws dus. Uw pensioen is waarschijnlijk wat lager. Maar tegelijkertijd is er ook goed nieuws. Vanaf het moment dat u recht hebt op AOW gaat de inkomstenbelasting over de eerste twee belastingschijven fors omlaag. Over uw totale inkomen tot circa € 35.000 houdt u € 6.000 netto meer over. Daar mag u de AOW nog bij optellen, voor alleenstaanden een kleine € 12.000 netto per jaar, voor gehuwden € 9.000 netto per jaar. Extra inkomsten in de vorm van AOW en een fikse belastingverlaging leiden samen tot een positief netto verschil van tenminste  € 15.000.

Als uw inkomen niet veel hoger is dan modaal (2013: circa € 33.500) dan valt het met de inkomensterugval na uw pensionering dus nog wel mee. Als uw inkomen hoger is, dan kan er wel degelijk een pensioenprobleem ontstaan. We noemen dat een 'pensioengat'. Een pensioengat kan veel oorzaken hebben. We noemen er enkele:

Is het een probleem als mijn pensioen lager dan de 70%-norm ligt?

Het hoeft geen probleem te zijn als uw pensioen lager dan de 70% norm ligt. Waar het vooral om gaat, is dat uw toekomstige uitgaven aansluiten bij uw toekomstige inkomen. Heel vaak liggen de uitgaven voor AOW-gerechtigden lager dan bij jongere gezinnen. Vaak is de hypotheek geheel of op zijn minst gedeeltelijk afgelost en er zijn meestal geen inwonende of studerende kinderen meer. Wellicht beschikt u nog over lijfrente-verzekeringen, beleggingen of bankspaartegoeden waarmee u uw inkomen kunt aanvullen. En misschien blijft u of blijft uw partner nog (part-time) werken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Nederlanders worden gemiddeld 80 jaar oud. Dat houdt in dat u gemiddeld 15 jaar van uw pensioen kunt genieten. In de praktijk blijkt dat het uitgavenniveau in de eerste jaren na de pensionering nog op een hoog niveau ligt, waarna de uitgaven geleidelijk aan afnemen. Dat houdt in dat u vooral in de laatste levensjaren ook veel minder nodig heeft dan 70% van het laatstverdiende salaris.

Pensioenschijf-van-vijf

Hoe weet ik hoe hoog mijn pensioen is?

Het Nibud heeft een Pensioenschijf-van-vijf ontwikkeld waarmee u uw pensioeninkomen bij benadering kunt uitrekenen. Uw pensioengegevens zou u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl moeten kunnen vinden.

Heeft u nog vragen?

Onze pensioenadviseur is u graag van dienst om te berekenen hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en op welke manieren u dat pensioen nog kunt optimaliseren.