De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

De kleine lettertjes (6) : Leugentjes lonen niet

Als u een verzekering aanvraagt, moet u vaak een waslijst aan vragen beantwoorden. Een vermoeiende bezigheid. Toch is het belangrijk de vragen zorgvuldig, eerlijk en volledig te beantwoorden. Zelfs kleine 'leugentjes' op een aanvraagformulier kunnen vervelende gevolgen hebben.

Als u een verzekering afsluit, dan moet u openheid geven over alle feiten die voor de verzekeraar van belang kunnen zijn om het te verzekeren risico te kunnen beoordelen. U mag belangrijke feiten niet verzwijgen. Als achteraf blijkt dat u zaken hebt verzwegen, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. De verzekeraar kan de verzekering in geval van verzwijging opzeggen. Als u schade heeft, dan heeft de verzekeraar in geval van verzwijging soms het recht om niets of minder uit te keren dan waarop u normaal gesproken recht zou hebben (zonder verzwijging). Dat geldt overigens alleen als er een verband is tussen de verzwegen feiten en de schade.

Autoverzekering, enkele voorbeelden

Iemand sluit een autoverzekering af en verzwijgt dat hij enkele jaren geleden betrokken is geweest bij een ernstig ongeval. Door een aanrijding - waarbij deze verzekeringnemer niets valt te verwijten - ontstaat er schade.
Gevolg:
Er is recht op uitkering, omdat er geen verband is tussen de verzwijging en het schadevoorval.

Jongere bestuurders betalen vaak een hogere premie voor hun autoverzekering. Dat was voor een moeder reden om geen melding te maken dat niet zij maar haar zoon de regelmatige bestuurder van de auto was. De zoon veroorzaakt cascoschade aan de auto, waarna aan het licht kwam de zoon de regelmatige bestuurder was.
Gevolg: De verzekeraar stelt dat er sprake is van 'onderverzekering'. De verzekeraar heeft minder premie ontvangen (van de moeder) dan de zoon voor zijn autoverzekering verschuldigd zou zijn. Als er 20% te weinig premie is betaald, keert de verzekeraar (100%-20%) slechts 80% van de schade uit.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering, enkele voorbeelden

Iemand sluit in 2010 een arbeidsongeschiktheidsverzekering af en verzwijgt daarbij rugklachten waarvoor hij in 2001 en 2005 is behandeld. In 2011 raakt de verzekeringnemer arbeidsongeschikt door een nekhernia. De verzekeraar keert bijna € 4.500 uit. Daarna ontdekt de verzekeraar in het medisch dossier dat er verzwijging is gepleegd. De verzekeraar kan aan de hand van een 'handleiding medische acceptatie' aantonen dat zij deze verzekering nooit op deze voorwaarden had afgesloten als zij wel juist was geïnformeerd over het medisch verleden.
Gevolg: De verzekeringnemer moet de schade, de proceskosten èn de kosten van de door de verzekeraar betaalde medische keuring terugbetalen.


Iemand sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af en verzwijgt daarbij (ernstige en behandelde) klachten over moedervlekken. Na de constatering van huidkanker raakt deze verzekerde arbeidsongeschikt. De verzekeraar kan aantonen dat zij de verzekering nooit op deze voorwaarden had afgesloten als zij bij het afsluiten daarvan juist was geïnformeerd door de aanvrager.
Gevolg: De verzekering wordt beëindigd en de verzekeringnemer moet de uitgekeerde schade terugbetalen.


Iemand die in 1994 XTC, cocaïne en speed heeft gebruikt sluit in 2002 een arbeidsongeschiktheidsverzekering af en raakt in 2004 arbeidsongeschikt na psychische klachten. De verzekeraar kan aantonen dat het gebruik van harddrugs in een periode van 10 jaar voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering per definitie reden is om een verzekering niet aan te gaan.
Gevolg: De uitkering moet worden terugbetaald aan de verzekeraar.

Verzwijging bij het aanvragen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Als u een hypotheek aanvraagt, zal een geldverstrekker altijd controleren of u staat ingeschreven bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Niet alle kredieten staan echter bij het BKR geregistreerd, zoals leningen bij familie, studieschuld, huurachterstand en betalingsachterstand bij energieleveranciers.  Ongeveer de helft van alle HBO- en WO-studenten heeft een studieschuld of studielening van gemiddeld € 15.000. Ongeveer 39% van deze studieschulden wordt niet opgegeven bij het aanvragen van een hypotheek. Eén van de voorwaarden die de NHG stelt is dat u er zelf alles aan doet en hebt gedaan om een restschuld te voorkomen. Bij verzwijging van een studieschuld loopt u het risico dat de NHG niet uitkeert, juist op het moment dat dit nodig blijkt te zijn.

De gevolgen van verzwijging voor andere verzekeringen

Als een verzekeraar een verzekering opzegt omdat er feiten zijn verzwegen, kan een verzekeraar hiervan melding maken bij de Stichting Centraal Informatie Systeem. Verzekeraars raadplegen dit register alvorens zij een verzekering accepteren. Het is mogelijk dat een verzekeraar uw aanvraag afwijst omdat u geregistreerd staat in in het Centraal Informatie Systeem. Er is één verzekeraar die vrijwel alle risico's wil accepteren. Dat betreft Rialto Verzekeringen, soms oneerbiedig het 'afvoerputje' van het Nederlands verzekeringsbedrijf genoemd. Schadekampioenen, wanbetalers, (ex)-delinquenten en fraudeurs kunnen bij Rialto vaak nog wel terecht, maar kunnen rekenen op een fors hogere premie en de verplichting om het (extra hoge) eigen risico vooraf! bij de verzekeraar in depot te stellen. Rialto verstrekt geen 'voorlopige dekking', er is pas dekking voor een aangevraagde verzekering nadat de premie is betaald aan Rialto en het eigen risico in depot bij Rialto staat. Soms wordt er nog een extra waarborgsom gevraagd.

Samengevat

Een verzekering is een serieus contract. U doet er verstandig aan om alle vragen op het aanvraagformulier eerlijk en volledig te beantwoorden.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.