De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Veranderingen voor de woningmarkt in 2017

shutterstock_409467073

Ook in 2017 gaat er weer het nodige veranderen waar het de woningmarkt aangaat. We geven u graag een overzicht van wat u kunt verwachten.

 Maximale hypotheek daalt tot 101% van de waarde van de woning

LTV

De maximale hypotheek daalt in 2018 opnieuw met één procentpunt. Dat betekent dat er meer eigen geld is benodigd voor het betalen van de kosten-koper (2% overdrachtsbelasting, notariskosten) en de overige kosten (makelaarscourtage, kosten bouwkundig onderzoek, taxatiekosten, kosten hypotheekadvies en bemiddeling, kosten NHG).

Tweeverdieners krijgen iets meer hypotheek

Op dit moment wordt het laagste partnerinkomen voor 50% meegeteld, in 2017 wordt dat 60%. Dat verschil wordt vooral duidelijk bij gezamenlijke inkomens tot € 32.000,= of boven € 57.000,=.

 

De grens voor hypotheekgarantie (NHG) gaat omhoog

Vanaf 2017 wordt de grens voor het verkrijgen van een hypotheek met hypotheekgarantie jaarlijks aangepast aan de gemiddelde woningwaarde. In 2016 was de maximale aanschafprijs € 231.132,= wat de maximale hypotheek op € 245.000,= bracht. In 2017 wordt de maximale aanschafprijs € 245.000,=.
 
 

Tarief hypotheekrenteaftrek verlaagd naar 50%

knipsel

De hypotheekrenteaftrek wordt elk jaar verlaagd. Dat gebeurt doordat het percentage, waar tegen de rente mag worden afgetrokken, jaarlijks met 0,5% afneemt. In 2013 gebeurde die aftrek nog tegen 52%, in 2016 was dat 50,5%. In 2017 wordt het percentage verlaagd tot 50%. Als uw inkomen in het hoogste tarief valt (meer dan € 67.072), dan levert u dus iets aan belastingaftrek in.

 

Belastingvrij schenken weer tot € 100.000

Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag verplicht besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld. De ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. Nieuw is ook dat de schenking in drie jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019) in plaats van in één keer. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. Als in 2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal € 46.984, tot aan het totaalbedrag van € 100.000. Voor schenkingen die in meerdere jaren worden voldaan, heeft de Belastingdienst langer de tijd om de aanslag te sturen. Deze termijn gaat van 3 naar 5 jaar.

Verplichte vulling reservefonds VvE

Per 1 januari 2017 gaat de Wet verbetering Vereniging van Eigenaars (VvE) in. Sinds 2008 zijn VvE's al verplicht om een reservefonds te hebben (zie onze blog: Geen hypotheek bij slapende VvE). De wet schreef niet voor hoeveel vermogen een VvE in kas moest hebben. Dat gaat veranderen. Elke VvE moet een bedrag reserveren dat gebaseerd is op een actueel meerjarenplan voor onderhoud of tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw).

 

Vervallen aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

In 2016 kunnen eigenaren van rijksmonumenten 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Deze aftrekpost zou in 2017 komen te vervallen. Voor eigenaren van rijksmonumenten die al in 2016 afspraken over onderhoud hebben gemaakt, komt er in 2017 en 2018 een overgangsregeling in de vorm van een subsidie. Inmiddels is er een storm van kritiek losgebarsten over deze plannen. De huidige aftrekregeling blijft voor 2017 bestaan. De minister heeft inmiddels een nieuw voorstel gedaan voor een mildere aanpassing van de regels. In dat voorstel wordt tot € 30.000,= aan subsidie gegeven, het subsidiepercentage stijgt van 25% naar 35% van de onderhoudskosten.

 

Fonds duurzaam funderingsherstel

Er komt in 2017 een fonds dat speciale leningen gaat verstrekken voor het herstel van funderingen. Dit fonds is bedoeld voor huiseigenaren die in de reguliere hypotheekmarkt geen financiering kunnen krijgen omdat het inkomen te laag is of omdat er sprake is van een restschuld.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.