De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

De nieuwe BKR-regels en de gevolgen voor uw toekomstige hypotheek - 7 vragen, 7 antwoorden

shutterstock_500789293

Vanaf 1 december 2016 worden ook korte kredieten vanaf € 250 geregistreerd bij het BKR. De gevolgen voor uw hypotheek en hoe u die kunt voorkomen.

 1) Wat doet het BKR?

Banken en kredietverstrekkers zijn verplicht om leningen en kredieten aan te melden bij het BKR. We noemen dit 'positieve registraties'. Bij het BKR staan bijna 9 miljoen mensen geregistreerd. Als u uw leningen op tijd aflost, dan blijft de registratie ook positief. Ongeveer 91% van alle Nederlanders staat positief geregistreerd bij het BKR, slechts 9% heeft één of meer betalingsachterstanden. Voordat u een nieuwe lening of hypotheek krijgt, zal de geldverstrekker uw gegevens bij het BKR toetsen. Dat houdt in dat de bank controleert van welke kredietfaciliteiten u al gebruik maakt en of er sprake is (geweest) van betalingsachterstanden.

2) Wat gebeurt er als u  een lening of hypotheek niet op tijd aflost?

Het BKR is in beginsel een positieve registratie: een registratie van de kredieten en de leningen die u heeft afgesloten. Als u uw verplichtingen niet nakomt, dan geeft de kredietverstrekker dat aan het BKR door en ontstaat er een Achterstandsmelding. Dit is een negatieve registratie. Als u de achterstand hebt ingelopen, dan volgt een herstelmelding. Maar achterstands- en herstelmeldingen blijven 5 jaar lang zichtbaar. Dat kan gevolgen hebben bij de aanvraag van een nieuwe hypotheek. Voordat een kredietverstrekker een achterstandsmelding doet, wordt u daarvan op de hoogte gesteld zodat u de gelegenheid heeft om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen.

3) Hoe kunt u controleren op welke manier u bij het BKR geregistreerd staat?

Dat kan op twee manieren. Allereerst kunt u het overzicht heel gemakkelijk online opvragen op de website van het BKR. Daarnaast kunt u bij uw eigen bank het formulier opvragen uit de BKR brochure 'Wat doet BKR voor mij'. U kunt bij de bank het formulier invullen en betalen. De bank stuurt de aanvraag naar BKR. Het duurt ongeveer 5-10 werkdagen voordat u het overzicht met uw persoonlijke gegevens ontvangt. Het is niet mogelijk om telefonisch uw gegevens op te vragen.

4) Wat verandert er per 1 december 2016?

Tot 1 december 2016 werden alleen kredieten tussen € 500,= en € 175.000,= met een langere looptijd dan drie maanden geregistreerd. Per 1 december 2016 gaat dat veranderen.Vanaf die datum worden ook kredieten vanaf € 250,= euro geregistreerd. Dat gebeurt al als het krediet langer dan één maand duurt. En ook bij leningen waarbij er geen sprake meer is van een vast plafond. Dat houdt in dat bijvoorbeeld ook bankrekeningen met een 'kwartaallimiet' - waarbij je bijvoorbeeld één dag per kwartaal in de plus moet staan - bij het BKR moeten worden geregistreerd. Als je langer dan één maand rood staat op een betaalrekening, dan moet dat worden geregistreerd.

5) Waarom worden de spelregels van het BKR aangescherpt?

Volgens het rapport 'Huishoudens in de rode cijfers 2015" heeft bijna één op de vijf huishoudens in Nederland 'risicovolle of problematische schulden'. Bij het BKR is het aantal geregistreerde kredieten juist gedaald. Het BKR wil mensen die niet-geregistreerde en dus onzichtbare schulden stapelen, beter in kaart brengen.

6) Wat zijn de gevolgen van de nieuwe spelregels voor een hypotheek?

Volgens de BKR hebben de nieuwe regels geen gevolgen voor uw hypotheek. Want als u een hypotheek aanvraagt, dan moet u ook nu al volledige openheid geven over uw financiële situatie. Maar als u kortlopende of beperkte leningen verzweeg, dan kon de bank dat tot 1 december 2016 niet controleren. De nieuwe regels kunnen daarom wel degelijk tot gevolg hebben dat er minder hypotheek wordt verstrekt. Iemand met een inkomen van € 35.000,= en een bankrekening met een toegestaan negatief saldo van € 500,= krijgt onder de oude regels een hypotheek van iets meer dan € 160.000,=. Maar met de nieuwe regels is dat ongeveer € 2.000,= minder, omdat naast de hypotheek ook de schuld op de bankrekening afgelost moet kunnen worden. Bij een bankrekening met een kredietruimte van € 1.500,= kan het verschil in hypotheek oplopen tot meer dan € 8.000,=.

7) Wat kunt u doen om te voorkomen dat een kredietfaciliteit leidt tot minder hypotheekmogelijkheden?

Als u een maximale hypotheek wilt, dan doet u er verstandig aan om te kiezen voor een bankrekening zonder kredietfaciliteit. Dat is geen enkel probleem, zolang u maandelijks wat geld apart zet op een spaarrekening. En dat geld kunt u dan aanspreken als er sprake is van onverwachte tegenvallers. Als u spaart voor tegenvallers, dan hoeft u helemaal niet rood te staan.

PS: Leest u ook onze blogs Minder hypotheek door een studielening? Hoe zit dat precies? en Privé een auto leasen? Let op uw hypotheekmogelijkheden!

 

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.