De nieuwe NIBUD-regels zijn bekend. De meeste eenverdieners kunnen in 2016 iets minder lenen, tweeverdieners kunnen juist meer lenen. Maar er zijn meer veranderingen op komst.

De nieuwe hypotheekregels per 2016

NIBUD staat voor het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. Het NIBUD is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. Het NIBUD bepaalt de financieringsnormen van banken, waarmee wordt bepaald hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen op basis van uw inkomen. Het Nibud heeft daarbij in 2016 onder andere rekening gehouden met de volgende wijzigingen:

Hypotheekmogelijkheden alleenstaanden in 2016

Hypotheek Alleenstaanden 2016
Alleenstaanden kunnen in 2016 minder lenen dan in 2015, uitgezonderd de alleenstaanden met een inkomen vanaf € 70.000,= per jaar. De grootste afname doet zich voor bij alleenstaanden met een inkomen van € 30.000,=.

Hypotheekmogelijkheden tweeverdieners in 2016

Hypotheek Tweeverdieners 2016
Niet alle stellen kunnen minder lenen. De rekenregels van het NIBUD zijn buitengewoon complex en leiden soms tot vreemde uitkomsten. Vooral bij gezamenlijke inkomens vanaf € 75.000,= ontstaan er meer mogelijkheden.

Daling NHG-grens per 1 juli 2016

Knipsel
Op 1 juli 2016 wordt de kostengrens voor Nationale Hypotheek Garantie  voor de vijfde keer op rij verlaagd. Tot 1 juli 2016 kunt u een NHG-hypotheek krijgen voor maximaal € 245.000,=. Daarna daalt dat bedrag naar € 225.000,=. De NHG rekent met een vaste opslag van 6% koperskosten, zodat de maximale koopsom € 212.264,= mag bedragen.

Ons advies

Als overweegt om een woning te kopen met een prijs tussen € 200.000,= en € 250.000,=, dan is er een grote kans dat u die hypotheek in 2016 niet meer rondkrijgt. Of omdat de leennormen worden aangescherpt of omdat u geen NHG meer krijgt. In dat geval adviseren wij u om de vaart in het koopproces te zetten of te houden.