De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Nationale Hypotheek Garantie, de stand van zaken

logo

De regels omtrent Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn inmiddels zo vaak gewijzigd, dat we kunnen voorstellen dat u het overzicht kwijt bent. Daarom: De stand van zaken omtrent NHG.

Wat is NHG?

Nationale Hypotheek Garantie is een regeling van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als u een hypotheek afsluit met NHG, dan garandeert deze stichting aan de bank dat de hypotheek zal worden afgelost. Dat geeft de bank extra zekerheid. En die extra zekerheid heeft tot gevolg dat de rente voor uw hypotheek 0,3% tot 0,6% lager ligt dan bij een hypotheek zonder NHG. Dat is het eerste voordeel van NHG, een lagere rente.

Een ander voordeel is dat NHG een oplossing kan bieden bij een restschuld. Als u een hypotheek met NHG heeft en na verkoop een restschuld overhoudt, dan kan deze restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden. De eerste voorwaarde is dat u 'te goeder trouw' bent geweest. Daarvan is sprake als u uw lening niet meer kunt terugbetalen als gevolg van relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en u daardoor uw woning heeft moeten verkopen. De tweede voorwaarde is dat u volledig heeft meegewerkt om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen.

 

Voorwaarden voor NHG

Uiteraard gelden er strenge spelregels voor het verkrijgen van NHG, zoals over de hoogte van uw inkomen en over de maximale hypotheek. Allereerst moet er een gezonde verhouding zijn tussen  de hoogte van uw inkomen en het hypotheekbedrag. NHG werkt daarvoor met Nibud-normen (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Daarnaast mag de hoogte van de hypotheek niet hoger zijn dan de 'kostengrens'. De kostengrens is het maximale bedrag dat u met NHG kunt lenen, inclusief de zogenaamde kosten-koper zoals notariskosten en overdrachtsbelasting. NHG rekent standaard 6% voor deze bijkomende kosten. Dit betekent dat het aankoopbedrag van uw woning, inclusief eventuele verbouwingskosten, 6% lager ligt dan de kostengrens.

De ontwikkeling van de kostengrens in de afgelopen jaren

Ontwikkeling NHG grens

In de afgelopen jaren is de kostengrens diverse malen aangepast. Tussen 2000 en 2009 gebeurde dat aan de hand van de stijging van de huizenprijzen. In 2009 werd de kostengrens flink opgetrokken naar € 350.000, om daarmee de haperende woningmarkt te stimuleren. De kostengrens bleef tot 2012 op dat niveau, en werd daarna geleidelijk afgebouwd. Op 1 juli 2015 werd de grens verlaagd naar € 245.000, op 1 juli 2016 volgt een verlaging naar € 225.000.

Samengevat

U kunt nog steeds een beroep doen op NHG, zij het niet meer voor bedragen boven € 245.000.Voor veel kopers is dat ook toereikend, omdat de prijzen van koopwoningen tussen 10 en 15% lager liggen dan in 2009. NHG heeft nog steeds als belangrijk voordeel dat uw hypotheekrente fors lager ligt èn dat, als u buiten uw schuld met een restschuld komt te zitten, deze zal worden afgelost.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.