De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Veranderingen voor de woningmarkt in 2014

Ook in 2014 zijn er weer de nodige veranderingen in de regels rondom het kopen en financieren van een huis. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Tarief hypotheekrente-aftrek

Tot 2013 kon u de hypotheekrente aftrekken tegen het voor u hoogste tarief (maximaal 52%). Dat gaat veranderen. Vanaf 2014 daalt het maximale belastingtarief jaarlijks met 0,5 procentpunt naar uiteindelijk 38%. In 2014 trekt u de hypotheekrente dus af tegen maximaal 51,5%.

Maximale hypotheek ten opzichte van uw inkomen (Loan To Income, LTI)

Ook in 2014 daalt het bedrag dat u maximaal kunt lenen op uw inkomen of op het gezamenlijke gezinsinkomen. Als u in 2013 heeft laten berekenen wat uw maximale hypotheek is, dan adviseren wij u om in 2014 een vervolgafspraak te maken met een (onafhankelijk) hypotheekadviseur. In onderstaand schema ziet u hoeveel u - bij benadering - kunt lenen.


Maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van uw woning (Loan To Value, LTV)

In 2013 kon u nog 105% van de waarde van uw huis lenen, in 2014 is dat nog 104%. Tussen 2012 en 2018 wordt de maximale hypotheek, ten opzichte van de waarde van uw woning, elk jaar met 1% procentpunt verminderd. Dat houdt in dat u uiteindelijk alleen nog maar uw huis zelf kunt financieren en niet meer de bijkomende kosten. Als u in de toekomst een eigen woning wilt kopen, dan zult u moeten sparen voor uw eigen woning. Als er sprake is van een restschuld, dan kunt u tot maximaal 10% van de waarde van uw nieuwe huis gebruiken voor de financiering van die restschuld. Lees daarvoor ons blog EHBR: Eerste Hulp Bij Restschuld.


Daling kostengrens NHG (per 1 juli 2014)

Vanaf 1 juli 2013 is de kostengrens voor het verkrijgen van NHG-garantie gedaald van € 320.000 naar € 290.000. Op 1 juli 2014 gaat die grens opnieuw omlaag en wel naar € 265.000. In de Miljoenennota is aangekondigd hoe de NHG-grens zich verder zal ontwikkelen. Op 1 juli 2015 volgt een verlaging naar € 245.000, op 1 juli 2016 naar € 225.000.


Restschuld en Nationale Hypotheek Garantie

Goed nieuws. Als u een restschuld heeft die is ontstaan uit de verkoop van een woning die u destijds hebt gekocht met NHG (Nationale Hypotheek Garantie), dan kunt u deze restschuld meefinancieren mèt NHG. Het is wel van belang dat de kosten voor de nieuwe woning èn de restschuld onder de grens van de NHG blijven. Voorwaarde is dat de kosten voor de nieuwe woning én de restschuld onder de actuele  kostengrens van de NHG blijven.


Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

De verhuisregeling hypotheekrente-aftrek maakt het mogelijk dat u de hypotheekrente van zowel uw huidige als uw nog te koop staande woning kunt aftrekken. Deze regeling wordt echter versoberd. Als uw woning in 2011 te koop is gezet, dan mag u ook in 2014 nog de hypotheekrente aftrekken. Als uw woning te koop is gezet in 2012 of 2013, dan geldt de oude termijn van maximaal twee jaar. In dat geval mag u de kosten aftrekken tot uiterlijk 31 december 2014 of 31 december 2015.

Laag btw-tarief voor renovatie

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie van woningen wordt verlengd tot 1 januari 2015. Het lage tarief van 6% procent geldt dus nog tot en met 2014.

UPDATE

Op 30 december! kondigde Staatssecretaris Weekers nog een verhoging aan van het eigenwoningforfait voor 2014 van 0,6% naar 0,7%.  in 2014. Bij een eigen woning met een waarde van € 250.000 is dit een verhoging van € 1.500 naar € 1.750. Bij 42% belastingdruk kost deze verhoging €105.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.