Tot 01-02-2015 mag € 100.000 belastingvrij worden geschonken voor aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek. SNS gaf direct aan om dan geen boeterente te rekenen. Inmiddels hebben ook andere banken gereageerd. De stand van zaken.

 

Boetevrij aflossen

Elke hypotheek is anders. Niet alleen de hypotheekrente is bij elke bank anders. Ook de voorwaarden van hypotheken bevatten grote verschillen. Bij veel banken mag jaarlijks een gedeelte van de hypotheek worden afgelost, bijvoorbeeld 10 of 20%. Wie meer wil aflossen, moet vaak boeterente betalen. Banken doen dat overigens alleen als de hypotheekrente die u op dat moment betaalt, hoger is dan de hypotheekrente van uw bank op het moment van aflossing.

Waarom boeterente?

Als u een hypotheek afsluit, kunt u als consument kiezen voor een kortere of langere rentevastperiode. Bij een langere rentevastperiode betaalt u een opslag op de hypotheekrente. Met die opslag koopt u zekerheid voor de toekomst. Want, als de marktrente tijdens de looptijd van uw hypotheek stijgt, dan heeft u daar geen last van. U betaalt dan nog steeds uw eigen rentetarief. Het geld dat de bank aan u uitleent, lenen banken zelf op de kapitaalmarkt. En ook op de kapitaalmarkt wordt met opslagen gewerkt. Een bank die u een langere rentevastperiode biedt, leent op de kapitaalmarkt ook zelf tegen een hogere rente. Banken kunnen daarbij niet 'boetevrij aflossen'. Een vervroegde aflossing van een hypotheek kan de bank geld kosten, als ze 'uw geld' niet tegen een zelfde tarief opnieuw kunnen uitlenen. Dat is de reden dat u vaak boeterente moet betalen als uw rentetarief hoger is dan de geldende marktrente.

Boetevrij aflossen bij gebruikmaking van de verruimde schenkingsvrijstelling

Ouders konden hun kinderen tussen 18 en 40 jaar al eenmalig een bedrag van €24.676 belastingvrij schenken. Als de schenking wordt gebruikt voor een (dure) studie of voor een eigen woning, dan bedroeg de vrijstelling zelfs €51.407. Op Prinsjesdag werd een verruiming van deze faciliteit aangekondigd: 1) het bedrag wordt verhoogd naar € 100.000,= en 2) de beperking tot schenkingen van ouders aan kinderen vervalt. Het zou natuurlijk jammer zijn als de schenking voor een deel zou moeten worden gebruikt voor het betalen van boeterente. Het is niet voor niets dat minister Dijsselbloem kort na de Miljoenennota een oproep deed aan banken om - bij wijze van uitzondering - hun regels omtrent de boeterente te versoepelen. Inmiddels hebben meerdere banken op deze oproep gereageerd.

1) ONBEPERKT BOETEVRIJ AFLOSSEN

2) ONBEPERKT BOETEVRIJ AFLOSSEN BIJ SCHENKING TOT € 100.000

3) BOETEVRIJ AFLOSSEN TOT DE WOZ-WAARDE