De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Zeven afwegingen bij de vraag: wat is beter, kopen of huren?

Toen ik in 1986 aan mijn carrière in de makelaardij begon, was het antwoord op deze vraag eenvoudig. Wie kòn kopen en van plan was om zeven jaar te blijven wonen, deed er bijna altijd verstandig aan om een huis te kopen. Vanaf 1995 stegen de woningprijzen met gemiddeld 7% per jaar. Een koophuis kon soms al na twee jaar met winst worden verkocht. Wie in deze tijd huurde en geen woning kocht, werd door velen voor gek verklaard. Inmiddels kennen we de keerzijde van de opgelopen prijzen. Daarom: Nieuwe afwegingen bij de vraag 'kopen of huren'.

 

1) Uw woonhorizon (hoe lang u verwacht in uw woning te blijven wonen)

Eigenlijk zijn we weer terug bij de basis. Een koopwoning kàn een rendabele investering zijn, maar uitsluitend voor de iets langere termijn. U zult er redelijk zeker van moeten zijn dat u langere tijd wilt blijven wonen èn kunt blijven wonen, ook als er veranderingen plaatsvinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veranderingen op het gebied van uw relatie (nieuwe relatie of beëindiging van uw relatie, geboorte van kinderen). Of op het gebied van uw werk of dat van uw partner (verlies van baan of inkomen, wijziging werkgever of arbeidsplaats, werken in het buitenland). Naarmate een langere woonhorizon minder zeker is, is huren aantrekkelijker dan kopen.

2) Vermogensmotieven?

Inmiddels weten we dat ook op de woningmarkt rendement gepaard gaat met risico. Wie tussen 1982 en 2007 herhaaldelijk een woning kocht en na enkele jaren verkocht, deed goede zaken. Maar door de prijsdalingen staan op dit moment 1.000.000 huizen 'onder water' : het hypotheekbedrag is hoger dan de huidige waarde van de eigen woning. Opeens bleek de belegging in de eigen woning een 'belegging met geleend geld': winstgevend voor diegenen die in een periode van stijgende prijzen 'uitstapten'.  Maar financieel fataal voor diegenen die in een dalende markt gedwongen worden tot een verliesgevende uitstap. Zeker onder de huidige marktomstandigheden is het onverstandig om de keuze voor huren of kopen te maken uitsluitend op basis van vermogensmotieven. De prijsdaling van koopwoningen vlakt af en het ziet er naar uit dat we de grootste prijsdalingen inmiddels achter de rug hebben. Maar zeker weten doen we dat niet.

Op de langere termijn en onder normale economische omstandigheden beschermt het bezit van een koopwoning tegen inflatie. Want:

  1. uw hypotheeklasten blijven tijdens de rentevastperiode gelijk,
  2. de reële waarde van uw hypotheekschuld neemt af en
  3. uw inkomen èn de waarde van uw huis stijgen op zijn minst met het inflatiepercentage.


3) Woonlasten

Het is lastig om zuiver op basis van de 'netto woonlasten' te beslissen of u moet huren of kopen. Er zijn websites waarop u kunt laten berekenen wat voordeliger is, maar de berekeningen gaan uit van allerlei aannames en de uitkomsten vormen een momentopname. Terwijl u vooral naar de langere termijn zou moeten kijken.

Bij een koopwoning betaalt u hogere en extra woonlasten. Bij een huurwoning komt het onderhoud voor rekening van de verhuurder, bij een koopwoning moet u dat onderhoud zelf verzorgen. Vereniging Eigen Huis gaat daarbij uit van gemiddeld € 300,= per maand. Dat lijkt ons overigens een zeer optimistische inschatting. Een koopwoning zult u tegen brand en aansprakelijkheid moeten verzekeren. Daarnaast betaalt u als eigenaar van een woning hogere gemeentelijke lasten.

Als u de woonlasten van een huurwoning vergelijkt met die van een koopwoning, dan zult u de maandelijkse aflossing buiten de berekening moeten houden. De aflossing van de hypotheek moet uiteraard wel opgebracht worden. Maar met de aflossing vermindert u uw schuld en bouwt u vermogen op. Huur en rente 'brengt u weg' maar 'aflossing komt naar u toe'.

4) Woonlasten in de toekomst

Als u kiest voor een hypotheek met een lange vaste rente, dan blijven uw woonlasten bij kopen gedurende de rentevastperiode stabiel. Als u een woning huurt, dan bent u er zeker van dat u jaarlijks zult worden geconfronteerd met huurverhogingen. En als u huurt terwijl u een (hoger) inkomen heeft waarmee u ook een woning zou kunnen kopen, dan krijgt u te maken met forse huurstijgingen (tot 6,5%). Als de huren met dit percentage zouden blijven stijgen, dan komt dat neer op 30% stijging in 4 jaar, 50% verhoging in 6 jaar en een verdubbeling na 12 jaar!

In onderstaand schema ziet u hoe een aanvangshuur van € 700 zich ontwikkeld bij verschillende huurverhogingspercentages.


5) Vrijheid

Een eigen woning kunt u - binnen de grenzen van wetten en regels - naar eigen smaak aanpassen. Bij een huurwoning zijn de mogelijkheden zeer beperkt. En u loopt het risico dat u de woning ooit weer in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen.

6) Bereikbaarheid

De hypotheekregels zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt. Niet iedereen kan een hypotheek krijgen. Daarmee is een koopwoning niet meer voor iedereen bereikbaar. Tegelijkertijd is het een illusie dat huurwoningen voor het oprapen liggen. Woningbouwcorporaties gaan zich steeds meer richten op hun primaire doelgroep, mensen met een inkomen tot € 34.000. De grote groep van woningzoekenden met een hoger inkomen worden nog nauwelijks bediend. In veel woonplaatsen is de wachttijd voor een eengezinswoning opgelopen tot tenminste 4 of 5 jaar. Als koper kunt u kiezen uit een vrijwel onbeperkt aanbod. Als huurder is uw keuze een stuk beperkter.  Er zijn woningtypen die maar nauwelijks door woningcorporaties of commerciële beleggers worden aangeboden.

7) Flexibiliteit

Als u eenmaal een passende huurwoning hebt gevonden, dan biedt een huurwoning maximale flexibiliteit. U geniet huurbescherming ten opzichte van de verhuurder. Maar anderzijds kunt u de huur op korte termijn opzeggen. Als u uw koopwoning wilt verlaten, heeft u te maken met de marktomstandigheden van dat moment. En vrijwel altijd zult u eerst uw huidige woning moeten verkopen voordat u een volgende woning kunt kopen.

Samengevat

Of u beter kunt kopen of huren, hangt af van een veelheid aan factoren. Een koopwoning kan een goede keuze zijn zolang u er redelijk zeker van bent dat u wat langer blijft wonen. Een koopwoning is niet per definitie goedkoper, maar biedt meer vrijheid, beschermt op de langere termijn uw geld tegen inflatie èn draagt bij aan vermogensvorming.

De voor- en nadelen van kopen en huren in schema

 

Behoefte aan persoonlijk advies?

Uiteraard zijn de adviseurs van De Leeuw Makelaardij en/of Hypotheken bereid om u te helpen bij het maken van uw persoonlijke afweging.

 

Vragen & Reacties 21

Manon op donderdag 21 augustus 2014 08:39

Bedankt voor dit duidelijke overzicht. Wij houden het voorlopig bij huren na het zien van bovenstaand overzicht.

Bedankt voor dit duidelijke overzicht. Wij houden het voorlopig bij huren na het zien van bovenstaand overzicht.
Wim de Leeuw op zondag 24 augustus 2014 12:58

Dank je wel voor het compliment, Manon.

Ik ben makelaar, maar ik realiseer me desondanks ;-) dat een koopwoning niet voor iedereen onder alle omstandigheden de beste oplossing is.

Groeten, Wim de Leeuw

Dank je wel voor het compliment, Manon. Ik ben makelaar, maar ik realiseer me desondanks ;-) dat een koopwoning niet voor iedereen onder alle omstandigheden de beste oplossing is. Groeten, Wim de Leeuw
Gaby op zondag 21 september 2014 11:55

Beste,

bedankt voor dit heldere en duidelijk uitgelegde stuk met daarin de voordelen en nadelen samengevoegd. Het is inderdaad een afweging die je maakt naar je eigen omstandigheden. Kopen is en blijft een risico en huren is geen investering.

Groetjes Gaby

Beste, bedankt voor dit heldere en duidelijk uitgelegde stuk met daarin de voordelen en nadelen samengevoegd. Het is inderdaad een afweging die je maakt naar je eigen omstandigheden. Kopen is en blijft een risico en huren is geen investering. Groetjes Gaby
Wim de Leeuw op dinsdag 23 september 2014 10:54

Dank voor je reactie en je korte en bondige samenvatting!
Wim de Leeuw

Dank voor je reactie en je korte en bondige samenvatting! Wim de Leeuw
Willem op donderdag 15 januari 2015 16:12

Voor ons (echtpaar, beiden 66 jr, wonend in koophuis met overwaarde ca. 350.000, en met plannen om te verhuizen) is het de vraag of we een appartement (all in eveneens 350.000,-, waarvoor we een ton hypotheek willen opnemen) gaan kopen of huren. Uitgaande van een huur van pakweg 1.250,-/mnd. Bij huur vergeleken met koop af te trekken: 1% onderhoudskosten ad jaarlijks 3.500,- dus pakweg 300,-/mnd.; bijdrage VVE ad ca. 350,-/mnd,; OZB-gedeelte; Opstalverz.;Gemeentel. heffingen; Hyp. rente + aflossing. Resumerend: onze maandelijkse kosten bij koop zullen ongeveer evenveel bedragen als bij huur. Het verschil: een huis in bezit of een bedrag ad. 350.000,-. Met de vrijheid alsnog te kunnen kopen op ieder gewenst moment, maar geen must. Wat is uw visie hierop?

Voor ons (echtpaar, beiden 66 jr, wonend in koophuis met overwaarde ca. 350.000, en met plannen om te verhuizen) is het de vraag of we een appartement (all in eveneens 350.000,-, waarvoor we een ton hypotheek willen opnemen) gaan kopen of huren. Uitgaande van een huur van pakweg 1.250,-/mnd. Bij huur vergeleken met koop af te trekken: 1% onderhoudskosten ad jaarlijks 3.500,- dus pakweg 300,-/mnd.; bijdrage VVE ad ca. 350,-/mnd,; OZB-gedeelte; Opstalverz.;Gemeentel. heffingen; Hyp. rente + aflossing. Resumerend: onze maandelijkse kosten bij koop zullen ongeveer evenveel bedragen als bij huur. Het verschil: een huis in bezit of een bedrag ad. 350.000,-. Met de vrijheid alsnog te kunnen kopen op ieder gewenst moment, maar geen must. Wat is uw visie hierop?
Wim de Leeuw op vrijdag 16 januari 2015 07:35

Geachte heer,

Ik heb niet zozeer een visie, maar wel een aantal overwegingen.

Allereerst zult u er rekening mee moeten houden dat banken, ook bij het
verstrekken van een beperkte hypotheek, nadrukkelijk aandacht zullen
besteden aan de verhouding tussen de gevraagde hypotheek en uw
inkomen (aow + pensioen). Vroeger was dat anders, tegenwoordig hebben
banken zich aan vrij strikte regels te houden.

Een andere vraag. Het type appartement dat u zoekt in de woonomgeving
die u wenst, worden dit soort appartementen zowel te huur als te
koop aangeboden?

Ik ken nogal wat leeftijdgenoten die er bewust voor kiezen om hun
tijdens het werkzame leven opgebouwde vermogen niet 'vast te zetten'
in een huis. Maar dat vermogen liever besteden aan reizen, aan
leuke dingen of eventueel alvast wat doen in de richting van
kinderen of kleinkinderen. Soms onder het motto: "We genieten er
nu liever zelf van dan dat we het straks als een hogere eigen
bijdrage zien verdwijnen bij een beroep op zorgvoorzieningen".

Kortom, ook hier is het antwoord niet te berekenen, maar afhankelijk
van zeer persoonlijke overwegingen.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Geachte heer, Ik heb niet zozeer een visie, maar wel een aantal overwegingen. Allereerst zult u er rekening mee moeten houden dat banken, ook bij het verstrekken van een beperkte hypotheek, nadrukkelijk aandacht zullen besteden aan de verhouding tussen de gevraagde hypotheek en uw inkomen (aow + pensioen). Vroeger was dat anders, tegenwoordig hebben banken zich aan vrij strikte regels te houden. Een andere vraag. Het type appartement dat u zoekt in de woonomgeving die u wenst, worden dit soort appartementen zowel te huur als te koop aangeboden? Ik ken nogal wat leeftijdgenoten die er bewust voor kiezen om hun tijdens het werkzame leven opgebouwde vermogen niet 'vast te zetten' in een huis. Maar dat vermogen liever besteden aan reizen, aan leuke dingen of eventueel alvast wat doen in de richting van kinderen of kleinkinderen. Soms onder het motto: "We genieten er nu liever zelf van dan dat we het straks als een hogere eigen bijdrage zien verdwijnen bij een beroep op zorgvoorzieningen". Kortom, ook hier is het antwoord niet te berekenen, maar afhankelijk van zeer persoonlijke overwegingen. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Roomrent op woensdag 08 juli 2015 15:06

Wauw wat een handig overzicht, ik ga dit zeker gebruiken voor het huren/kopen van mijn woning(en)!

Wauw wat een handig overzicht, ik ga dit zeker gebruiken voor het huren/kopen van mijn woning(en)!
Marieke op woensdag 06 april 2016 22:41

Vanwege een erfenis plots een scheefwoner geworden. Tegelijkertijd is mijn inkomen heel laag. Vooralsnog is de huur heel betaalbaar, maar deze gaat nu wel stijgen. Vanwege mijn lage inkomen moet ik interen op het vermogen. Kopen leek een goede optie om de woonlasten niet zo te laten oplopen, maar nu lees ik wel dat er plannen (voorstellen CBS) zijn om afbetaalde huizen te gaan belasten in box 3, en dan is dat voordeel nagenoeg weg. Huren is dan misschien toch veiliger, gezien mijn lage inkomen? Het is een lastige keuze, omdat er zoveel onzekerheden zijn mbt het overheidsbeleid over belasten van fictief rendement, hoe ver huurverhogingen kunnen gaan (en of deze weer teruggedraaid kunnen worden als er weer minder vermogen is) en hoe de fiscale behandeling van de eigen woning in de toekomst zal zijn. Overigens woon ik pas sinds 5 jaar in een fijn huurhuis, dus daarvoor zou het kopen niet hoeven...Hoor graag uw feedback.

Vanwege een erfenis plots een scheefwoner geworden. Tegelijkertijd is mijn inkomen heel laag. Vooralsnog is de huur heel betaalbaar, maar deze gaat nu wel stijgen. Vanwege mijn lage inkomen moet ik interen op het vermogen. Kopen leek een goede optie om de woonlasten niet zo te laten oplopen, maar nu lees ik wel dat er plannen (voorstellen CBS) zijn om afbetaalde huizen te gaan belasten in box 3, en dan is dat voordeel nagenoeg weg. Huren is dan misschien toch veiliger, gezien mijn lage inkomen? Het is een lastige keuze, omdat er zoveel onzekerheden zijn mbt het overheidsbeleid over belasten van fictief rendement, hoe ver huurverhogingen kunnen gaan (en of deze weer teruggedraaid kunnen worden als er weer minder vermogen is) en hoe de fiscale behandeling van de eigen woning in de toekomst zal zijn. Overigens woon ik pas sinds 5 jaar in een fijn huurhuis, dus daarvoor zou het kopen niet hoeven...Hoor graag uw feedback.
Wim de Leeuw op donderdag 07 april 2016 13:17

Beste Marieke,
Welke kant het met het toekomstig overheidsbeleid zal opgaan, daar is natuurlijk niets zinnigs over te zeggen. Ik ben makelaar, geen waarzegger ;-).
Je kunt, op basis van de huidige regels, laten berekenen wat het verschil is tussen je netto-lasten bij huur en je netto-lasten bij koop op basis van verschillende scenario's. Een volledige hypotheek, een gedeeltelijke hypotheek, misschien zelfs geen hypotheek.

Of kopen of huren de beste oplossing is, is natuurlijk niet alleen afhankelijk van die netto-lasten. Woon je nu in het huis waarin je over 2 jaar nog wilt wonen? En over 5 jaar? En over 10 jaar? Kopen voor de korte termijn is zelden zinvol.

Of kopen veilig is, is ook weer afhankelijk van talloze omstandigheden. Als je in de randstad woont, dan zullen de prijzen zich voorlopig wel positief blijven ontwikkelen. Als je aan de rand van Nederland woont, is dat minder zeker.

Kopen of huren is niet alleen afhankelijk van 'cijfertjes'.

Groeten, Wim de Leeuw

Beste Marieke, Welke kant het met het toekomstig overheidsbeleid zal opgaan, daar is natuurlijk niets zinnigs over te zeggen. Ik ben makelaar, geen waarzegger ;-). Je kunt, op basis van de huidige regels, laten berekenen wat het verschil is tussen je netto-lasten bij huur en je netto-lasten bij koop op basis van verschillende scenario's. Een volledige hypotheek, een gedeeltelijke hypotheek, misschien zelfs geen hypotheek. Of kopen of huren de beste oplossing is, is natuurlijk niet alleen afhankelijk van die netto-lasten. Woon je nu in het huis waarin je over 2 jaar nog wilt wonen? En over 5 jaar? En over 10 jaar? Kopen voor de korte termijn is zelden zinvol. Of kopen veilig is, is ook weer afhankelijk van talloze omstandigheden. Als je in de randstad woont, dan zullen de prijzen zich voorlopig wel positief blijven ontwikkelen. Als je aan de rand van Nederland woont, is dat minder zeker. Kopen of huren is niet alleen afhankelijk van 'cijfertjes'. Groeten, Wim de Leeuw
Mirjam op dinsdag 24 mei 2016 00:38

Beste Wim, bedankt voor het handige overzicht! Zelf ben ik net aan mijn werkende leven begonnen en na heel wat jaartjes in een studentenhuis, ben ik nu wel toe aan een huis dat er ook schoon uitziet als je het schoongemaakt hebt :-) Samen met mijn vriend zou ik graag in een appartementje in Utrecht gaan wonen. Het is erg lastig om iets te huren door het geringe aanbod (daarbij: teveel inkomen voor sociale huur, en vaak te weinig voor vrije sector) en het lijkt erop dat kopen financieel mogelijk is. Maar: we sluiten niet uit om over een paar jaar in het buitenland te gaan werken. Is kopen in zo'n geval een goede optie of kunnen we het beter bij huren houden tot ons leven iets voorspelbaarder is (voor zover dat kan:-))? Ik ben benieuwd naar uw ideeën hierover. Hartelijk dank!

Beste Wim, bedankt voor het handige overzicht! Zelf ben ik net aan mijn werkende leven begonnen en na heel wat jaartjes in een studentenhuis, ben ik nu wel toe aan een huis dat er ook schoon uitziet als je het schoongemaakt hebt :-) Samen met mijn vriend zou ik graag in een appartementje in Utrecht gaan wonen. Het is erg lastig om iets te huren door het geringe aanbod (daarbij: teveel inkomen voor sociale huur, en vaak te weinig voor vrije sector) en het lijkt erop dat kopen financieel mogelijk is. Maar: we sluiten niet uit om over een paar jaar in het buitenland te gaan werken. Is kopen in zo'n geval een goede optie of kunnen we het beter bij huren houden tot ons leven iets voorspelbaarder is (voor zover dat kan:-))? Ik ben benieuwd naar uw ideeën hierover. Hartelijk dank!
Wim de Leeuw op dinsdag 24 mei 2016 08:48

Dag Mirjam,

Het herstel van de woningmarkt is veel sneller gegaan dan wie dan ook had durven verwachten. De prognoses voor de stedelijke woningmarkten zijn het meest gunstig. Vanuit die optiek zou de aankoop van een appartement in Utrecht geen verkeerde keus kunnen zijn, maar veel eerder voor de termijn van vijf / zes jaar dan bijvoorbeeld twee / drie jaar.

Ik zou, als ik jou was, een appartement kopen dat maximaal courant is. In een goede en gewilde buurt. Ik ken de Utrechtse markt niet, maar je hebt ongetwijfeld een indruk van welke wijken meer populair zijn dan de andere wijken. Dat soort appartementen zijn nu misschien wel duurder en worden sneller verkocht, maar dat maakt ook dat je in de toekomst gemakkelijker van je appartement af kunt. Of het gemakkelijker kunt verhuren (als je tegen die tijd zoveel extra hebt afgelost dat je bank daar geen problemen mee heeft).

Succes met de afwegingen!

Wim de Leeuw

Dag Mirjam, Het herstel van de woningmarkt is veel sneller gegaan dan wie dan ook had durven verwachten. De prognoses voor de stedelijke woningmarkten zijn het meest gunstig. Vanuit die optiek zou de aankoop van een appartement in Utrecht geen verkeerde keus kunnen zijn, maar veel eerder voor de termijn van vijf / zes jaar dan bijvoorbeeld twee / drie jaar. Ik zou, als ik jou was, een appartement kopen dat maximaal courant is. In een goede en gewilde buurt. Ik ken de Utrechtse markt niet, maar je hebt ongetwijfeld een indruk van welke wijken meer populair zijn dan de andere wijken. Dat soort appartementen zijn nu misschien wel duurder en worden sneller verkocht, maar dat maakt ook dat je in de toekomst gemakkelijker van je appartement af kunt. Of het gemakkelijker kunt verhuren (als je tegen die tijd zoveel extra hebt afgelost dat je bank daar geen problemen mee heeft). Succes met de afwegingen! Wim de Leeuw
Dennis op dinsdag 27 september 2016 13:36

Beste,

Ik en mijn vriendin willen graag op ons zelf in rotterdam, maar wij weten niet zo goed wat wij financieël moeten verwachten. Zelf verdien ik 21.00 eu (bruto p/maand) en mijn vriendin studeert voornamelijk.

Hierop aansluitend heb ik twee vragen:
* Is het verstandig om te zoeken naar een koopwoning?
* Wat is een reële huurprijs/ hypotheek voor ons (op basis van mijn salaris)?

gr,
Dennis

Beste, Ik en mijn vriendin willen graag op ons zelf in rotterdam, maar wij weten niet zo goed wat wij financieël moeten verwachten. Zelf verdien ik 21.00 eu (bruto p/maand) en mijn vriendin studeert voornamelijk. Hierop aansluitend heb ik twee vragen: * Is het verstandig om te zoeken naar een koopwoning? * Wat is een reële huurprijs/ hypotheek voor ons (op basis van mijn salaris)? gr, Dennis
Wim de Leeuw op dinsdag 27 september 2016 15:23

Dag Dennis,

Op basis van een bruto-inkomen van € 2.100,= kan je iets meer dan € 100.000,= aan hypotheek krijgen. Voor dat bedrag kan je in Rotterdam kleine appartementen kopen. Maar ik twijfel er aan of dat een verstandige keuze is, omdat zo'n appartement niet heel 'toekomstbestendig' zal zijn. Het lijkt me verstandiger om te beginnen met huren.

Ik ken de markt in Rotterdam niet, dus het lijkt me verstandig dat je contact opneemt met een makelaar die woningen in de verhuur heeft in Rotterdam.

Groeten, Wim de Leeuw

Dag Dennis, Op basis van een bruto-inkomen van € 2.100,= kan je iets meer dan € 100.000,= aan hypotheek krijgen. Voor dat bedrag kan je in Rotterdam kleine appartementen kopen. Maar ik twijfel er aan of dat een verstandige keuze is, omdat zo'n appartement niet heel 'toekomstbestendig' zal zijn. Het lijkt me verstandiger om te beginnen met huren. Ik ken de markt in Rotterdam niet, dus het lijkt me verstandig dat je contact opneemt met een makelaar die woningen in de verhuur heeft in Rotterdam. Groeten, Wim de Leeuw
Roos op maandag 17 oktober 2016 16:20

Goedemiddag,

Ook ik zit met een dilemma, door wat tegenslagen en het feit dat mijn vriend werkloos is kunnen we op het moment geen hoge hypotheek aan om een wat redelijk huis in Den Bosch te kopen.
Met mijn salaris en spaargeld kan ik een appartement van max €190.000 aan. Nu twijfelen we om te gaan kopen of huren, het kopen van een appartement zou wel zo groot moeten zijn rekening houdend met gezinsuitbreiding op de korte termijn. Is het in onze situatie verstandiger om te kopen of te huren?

Vriendelijke groet,

Roos

Goedemiddag, Ook ik zit met een dilemma, door wat tegenslagen en het feit dat mijn vriend werkloos is kunnen we op het moment geen hoge hypotheek aan om een wat redelijk huis in Den Bosch te kopen. Met mijn salaris en spaargeld kan ik een appartement van max €190.000 aan. Nu twijfelen we om te gaan kopen of huren, het kopen van een appartement zou wel zo groot moeten zijn rekening houdend met gezinsuitbreiding op de korte termijn. Is het in onze situatie verstandiger om te kopen of te huren? Vriendelijke groet, Roos
Wim de Leeuw op maandag 17 oktober 2016 17:51

Dag Roos,

Het is verstandig als je je start op de woningmarkt begint met een 'zoveel mogelijk toekomstbestendig' huis. Ik neig er daarom naar om je te adviseren om toch vooral te blijven huren (en, zo mogelijk, sparen of aflossen) totdat de tegenslagen zijn verwerkt en je vriend een baan heeft gevonden.

Groeten, Wim de Leeuw

Dag Roos, Het is verstandig als je je start op de woningmarkt begint met een 'zoveel mogelijk toekomstbestendig' huis. Ik neig er daarom naar om je te adviseren om toch vooral te blijven huren (en, zo mogelijk, sparen of aflossen) totdat de tegenslagen zijn verwerkt en je vriend een baan heeft gevonden. Groeten, Wim de Leeuw
Nicky de jong op donderdag 27 oktober 2016 10:49

Ik denk dat het de komende tijd voor veel mensen lastiger wordt om te kopen met de komende negatieve creditering bij een lening van 250 euro of meer.

Ik denk dat het de komende tijd voor veel mensen lastiger wordt om te kopen met de komende negatieve creditering bij een lening van 250 euro of meer.
Wim de Leeuw op donderdag 27 oktober 2016 12:44

Beste Nicky,

Dat is goed mogelijk. Daarover gaat onze blog De nieuwe BKR-regels en de gevolgen voor uw toekomstige hypotheek – 7 vragen, 7 antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste Nicky, Dat is goed mogelijk. Daarover gaat onze blog De nieuwe BKR-regels en de gevolgen voor uw toekomstige hypotheek – 7 vragen, 7 antwoorden. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Ingird op woensdag 25 januari 2017 12:20

Beste Wim de Leeuw,

Ik verdien 60.000 per jaar, mijn partner verdient 30.000 per jaar. We hebben 2 kinderen en wonen op een flat. We willen graag verhuizen naar een huis. Ik kom uit het tweede tarief van de inkomstenbelasting en mijn partner in het eerste tarief. We houden netto 60.000 over, en vragen ons af of het slimmer is om te kopen of te huren.
Alvast bedankt
Mvg Ingrid Claessens

Beste Wim de Leeuw, Ik verdien 60.000 per jaar, mijn partner verdient 30.000 per jaar. We hebben 2 kinderen en wonen op een flat. We willen graag verhuizen naar een huis. Ik kom uit het tweede tarief van de inkomstenbelasting en mijn partner in het eerste tarief. We houden netto 60.000 over, en vragen ons af of het slimmer is om te kopen of te huren. Alvast bedankt Mvg Ingrid Claessens
Wim de Leeuw op woensdag 25 januari 2017 17:56

Beste Ingrid,

Een advies over de vraag of je moet kopen of huren kan ik, op basis van wat je me laat weten, niet geven. Die keuze is mede afhankelijk van niet-financiële overwegingen.

Jullie hebben in elk geval voldoende mogelijkheden. Op basis van je inkomensgegevens moeten jullie UITSTEKEND in staat zijn om een eengezinswoning te kopen. Als je in studentensteden op de beste locatie wilt wonen, dan wordt het een kleinere eengezinswoning. En naarmate je verder van de studentensteden af gaat kopen, wordt het huis groter.

Als jullie beiden een vaste dienstbetrekking hebben en geen enkele financiële verplichting, dan kunnen jullie een hypotheek krijgen van ergens tussen € 450.000,= en € 500.000,=. Als je een exact bedrag wilt hebben, dan is het goed om een afspraak te maken met een onafhankelijk hypotheekadviseur.

Kan je hier iets mee?

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste Ingrid, Een advies over de vraag of je moet kopen of huren kan ik, op basis van wat je me laat weten, niet geven. Die keuze is mede afhankelijk van niet-financiële overwegingen. Jullie hebben in elk geval voldoende mogelijkheden. Op basis van je inkomensgegevens moeten jullie UITSTEKEND in staat zijn om een eengezinswoning te kopen. Als je in studentensteden op de beste locatie wilt wonen, dan wordt het een kleinere eengezinswoning. En naarmate je verder van de studentensteden af gaat kopen, wordt het huis groter. Als jullie beiden een vaste dienstbetrekking hebben en geen enkele financiële verplichting, dan kunnen jullie een hypotheek krijgen van ergens tussen € 450.000,= en € 500.000,=. Als je een exact bedrag wilt hebben, dan is het goed om een afspraak te maken met een onafhankelijk hypotheekadviseur. Kan je hier iets mee? Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Ferry op zondag 19 maart 2017 09:15

Beste meneer De Leeuw,

Momenteel woon ik al 8,5 jaar in een huurhuis, het is een appartement. Sinds januari ben ik aan het kijken voor een koophuis. Liefst blijf ik in mijn eigen woonplaats wonen, maar ik er is maar 1 locatie dat ik kan betalen en dat een prachtig uitzicht biedt. Dit appartement heeft overigens 2 kamers en ik vraag me wel af of dit niet te klein is. Dit kost momenteel 150.000.

Er is ook wel 1 adres dat ook een uitstekend uitzicht biedt, 8 kilometer verderop en dit appartement telt 3 kamers, dus dat is al beter, is wel minimaal 15.000 duurder. Ik verdien te weinig om een woning volledig te financieren, het is 130.000 dat ik kan krijgen. Gelukkig bezit ik een vermogen van meer dan 80.000 euro. Wil niet meer dan zo'n 55 % hiervan besteden aan de woning.

Het prachtige uitzicht is voor mij de grootste motivatie om een appartement te kopen. Ik had namelijk toen ik in mijn huidige huis ging wonen een zeer mooi uitzicht met allemaal hoge bomen, zowel dichtbij als verder weg, waardoor je ook nog eens een prima privacy erbij kreeg. In mei 2015 heeft de gemeente al deze bomen korter gesnoeid, waardoor ik nu dus geen mooi uitzicht en minder privacy heb. Ik zie geen mogelijkheid om foto's bij te sluiten, anders kunt het zelf zien.

Ik vraag me af wat ik maandelijks opzij zou moeten leggen voor groot onderhoud naast de servicekosten die gemiddeld in deze regio zo'n 150 euro per appartement doen. Ik ben zelf niet een klusser en ik weet ook niet zoveel mensen die eventueel voor mij kunnen klussen.

In mijn huidige situatie houd ik na al lasten (huur + alles voor levensonderhoud + onderhoud vervoersmiddelen + onvoorziene uitgaven + abonnementen), zo'n 300 euro per maand over.
Hierin is niet vakantiegeld en de 13e maand meegenomen. Bij gelijkblijvende maandlasten houd ik met nettolasten van de hypotheek ongeveer 100 euro meer over. Maar blijft dit wel zo ?

Of kan ik beter in mijn huidige huurhuis blijven wonen waar de huur ongeveer 15 euro per jaar stijgt en dan kan ik kunstplanten kopen (die zijn alleen geschikt tegen de zon) op het zeer brede balkon. Dat kost mij maximaal zo'n 2000 euro. Dan creëer ik mijn eigen groene uitzicht met iets meer privacy. Deze planten kunnen makkelijk meer dan 8 jaar meegaan.

Alvast bedankt,

Ferry

Beste meneer De Leeuw, Momenteel woon ik al 8,5 jaar in een huurhuis, het is een appartement. Sinds januari ben ik aan het kijken voor een koophuis. Liefst blijf ik in mijn eigen woonplaats wonen, maar ik er is maar 1 locatie dat ik kan betalen en dat een prachtig uitzicht biedt. Dit appartement heeft overigens 2 kamers en ik vraag me wel af of dit niet te klein is. Dit kost momenteel 150.000. Er is ook wel 1 adres dat ook een uitstekend uitzicht biedt, 8 kilometer verderop en dit appartement telt 3 kamers, dus dat is al beter, is wel minimaal 15.000 duurder. Ik verdien te weinig om een woning volledig te financieren, het is 130.000 dat ik kan krijgen. Gelukkig bezit ik een vermogen van meer dan 80.000 euro. Wil niet meer dan zo'n 55 % hiervan besteden aan de woning. Het prachtige uitzicht is voor mij de grootste motivatie om een appartement te kopen. Ik had namelijk toen ik in mijn huidige huis ging wonen een zeer mooi uitzicht met allemaal hoge bomen, zowel dichtbij als verder weg, waardoor je ook nog eens een prima privacy erbij kreeg. In mei 2015 heeft de gemeente al deze bomen korter gesnoeid, waardoor ik nu dus geen mooi uitzicht en minder privacy heb. Ik zie geen mogelijkheid om foto's bij te sluiten, anders kunt het zelf zien. Ik vraag me af wat ik maandelijks opzij zou moeten leggen voor groot onderhoud naast de servicekosten die gemiddeld in deze regio zo'n 150 euro per appartement doen. Ik ben zelf niet een klusser en ik weet ook niet zoveel mensen die eventueel voor mij kunnen klussen. In mijn huidige situatie houd ik na al lasten (huur + alles voor levensonderhoud + onderhoud vervoersmiddelen + onvoorziene uitgaven + abonnementen), zo'n 300 euro per maand over. Hierin is niet vakantiegeld en de 13e maand meegenomen. Bij gelijkblijvende maandlasten houd ik met nettolasten van de hypotheek ongeveer 100 euro meer over. Maar blijft dit wel zo ? Of kan ik beter in mijn huidige huurhuis blijven wonen waar de huur ongeveer 15 euro per jaar stijgt en dan kan ik kunstplanten kopen (die zijn alleen geschikt tegen de zon) op het zeer brede balkon. Dat kost mij maximaal zo'n 2000 euro. Dan creëer ik mijn eigen groene uitzicht met iets meer privacy. Deze planten kunnen makkelijk meer dan 8 jaar meegaan. Alvast bedankt, Ferry
Wim de Leeuw op zondag 19 maart 2017 09:58

Beste Ferry,

Als je een appartement koopt, dan horen de lasten voor groot onderhoud opgenomen te zijn in de servicekosten. De Vereniging Van Eigenaars spaart, als het goed is, maandelijks een bedrag dat wordt gereserveerd voor groot onderhoud.

Ik kan niet zoveel zinnigs zeggen over de ontwikkeling van je netto-lasten, anders dan dat het belastingtarief waarmee je de hypotheekrente aftrekt, elk jaar 0,5%-punt lager worden. Daarmee blijven dus je bruto-lasten gelijk, je netto lasten stijgen omdat je minder belasting terugkrijgt. Maar dit gaat met kleine jaarlijkse stapjes, dus heel geleidelijk.

De vraag of je moet blijven huren of kopen of de vraag of je moet blijven wonen waar je nu woont, kan ik niet voor je beantwoorden. Het is belangrijk dat een huis ook op de langere termijn bij je woonbehoefte blijft passen. Een voordeel van het kopen van een huis is wel dat je daarmee automatisch vermogen opbouwt voor de toekomst, omdat je geacht wordt om de hypotheek binnen 30 jaar volledig af te lossen. Maar in welk huis jij uiteindelijk het meest gelukkig bent, dat is en blijft volledig aan jou!

Succes met je afwegingen!

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste Ferry, Als je een appartement koopt, dan horen de lasten voor groot onderhoud opgenomen te zijn in de servicekosten. De Vereniging Van Eigenaars spaart, als het goed is, maandelijks een bedrag dat wordt gereserveerd voor groot onderhoud. Ik kan niet zoveel zinnigs zeggen over de ontwikkeling van je netto-lasten, anders dan dat het belastingtarief waarmee je de hypotheekrente aftrekt, elk jaar 0,5%-punt lager worden. Daarmee blijven dus je bruto-lasten gelijk, je netto lasten stijgen omdat je minder belasting terugkrijgt. Maar dit gaat met kleine jaarlijkse stapjes, dus heel geleidelijk. De vraag of je moet blijven huren of kopen of de vraag of je moet blijven wonen waar je nu woont, kan ik niet voor je beantwoorden. Het is belangrijk dat een huis ook op de langere termijn bij je woonbehoefte blijft passen. Een voordeel van het kopen van een huis is wel dat je daarmee automatisch vermogen opbouwt voor de toekomst, omdat je geacht wordt om de hypotheek binnen 30 jaar volledig af te lossen. Maar in welk huis jij uiteindelijk het meest gelukkig bent, dat is en blijft volledig aan jou! Succes met je afwegingen! Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast
zondag 05 april 2020

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.