De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Hoeveel dagen duurt de drie dagen bedenktijd?

32081164_s

Een particuliere koper van een huis heeft, na het ondertekenen van de koopovereenkomst, nog drie dagen om zich te bedenken. Drie dagen blijkt vaak meer dan drie dagen. Hoe zit dat?

Drie dagen is minimaal drie dagen

De wetstekst van het Burgerlijk Wetboek lijkt eenvoudig en glashelder. Er staat niets anders in dan dat de particuliere koper, nadat hij de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen, gedurende drie dagen het recht heeft om de koop te ontbinden. Het addertje zit hem echter in een andere wet, de Algemene Termijnenwet. Deze wet is van toepassing op alle termijnen die in andere Nederlandse wetten zijn genoemd en kent meerdere spelregels die van belang zijn om te berekenen hoe lang de bedenktijd is.

 

Regel 1: Het begin van de bedenktijd

Een dag is een hele dag. De dag waarop de ondertekende koopovereenkomst door de koper wordt ontvangen, telt dus nooit mee voor de bedenktijd. De bedenktijd begint de volgende dag.

 

Regel 2: De bedenktijd moet aflopen NA een werkdag

De bedenktijd wordt wettelijk verlengd als de bedenktijd afloopt in het weekeinde of op een algemeen erkende feestdag. In dat geval wordt de termijn verlengd tot aan de eerste 'werkdag' daarna.

Regel 3: Van de drie dagen mag er hooguit één geen werkdag zijn

Een termijn van drie dagen moet tenminste twee werkdagen bevatten. Met andere woorden, van de drie dagen mag er hooguit één een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Als twee of drie dagen geen werkdag zijn, dan schuift de bedenktijd op totdat deze twee werkdagen heeft geduurd.

Bedenktijd 01

Daarin is bepaald dat elke wettelijke termijn van drie dagen tenminste moet bestaan uit twee dagen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.Als één van de drie dagen geen werkdag is, dan is er nog niets aan de hand. Maar zodra twee of meer dagen van de bedenktijd geen werkdagen zijn, dan wordt de bedenktijd verlengd. 
 

En tijdens feestdagen?

Een voorbeeld: Stel dat een koper een koopovereenkomst ondertekent op donderdag 24 december (2015). Vrijdag 25 december en zaterdag 26 december zijn eerste en tweede kerstdag,  algemeen erkende feestdagen. De dag daarop is zondag 27 december. Na maandag 28 en dinsdag 29 volgen de minimaal vereiste twee 'werkdagen'. De bedenktijd loopt dus af op dinsdag 29 december.

Leest u ook onze blogs Woning gekocht of verkocht? Afspraak is niet altijd afspraak! en Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste)

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.