De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

De kleine lettertjes (8) - Beruchte uitsluitingen van uw (all risk) woonhuisverzekering

shutterstock_33102778 copy

De dekking van woonhuisverzekeringen is de laatste decennia enorm uitgebreid. Maar toch kent zelfs de meest actuele 'allrisk dekking' een aantal belangrijke uitsluitingen.

De geschiedenis van de woonhuisverzekering

Tot ongeveer 1970 sprak men niet over een 'woonhuisverzekering' maar over een 'brandverzekering'. Woonhuizen werden in die tijd verzekerd tegen een beperkt aantal strikt omschreven gebeurtenissen zoals als brand en storm. Rond 1970 kwamen er woonhuisverzekeringen met een 'uitgebreide dekking' op de markt. Deze verzekert bijvoorbeeld dekking tegen schade als gevolg van diverse ´van buiten komende onheilen´ zoals bijvoorbeeld brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, storm, regen, inbraak en vandalisme.

All risk

Sinds de eeuwwisseling zijn er ook woonhuisverzekeringen op de markt gekomen met een 'all risk'-dekking. Wat ons betreft is dat een misleidende term, omdat geen enkele woonhuisverzekering op de markt dekking biedt tegen alle risico´s, al was het alleen maar omdat de dekking van bepaalde soorten risico's wettelijk is uitgesloten.De meeste woonhuisverzekeringen kennen een aantal beruchte (lees: voor consumenten onverwachte) uitsluitingen.

Eigen gebrek / constructiefouten

Een eigen gebrek is een 'fout of minderwaardige eigenschap in of van het verzekerde object zelf'.Als uw huis in elkaar stort omdat de aannemer een fout heeft gemaakt bij het aanleggen van de fundering, zal de schade niet verzekerd zijn.

Onvoldoende onderhoud

Schade als gevolg van onvoldoende onderhoud en constructiefouten is in de meeste polissen uitgesloten. Sommige vormen van onderhoud liggen meer voor de hand dan andere. Natuurlijk denkt u er aan om uw buitenkozijnen goed geschilderd te houden. En als u het schilderwerk niet laat uitvoeren en de kozijnen gaan rotten, dan zult u zich ongetwijfeld voorstellen dat uw verzekeraar de gevolgschade niet zal vergoeden.

OorspronkelijkeVentilatieAndere vormen van onderhoud liggen misschien minder voor de hand. Als uw woning is voorzien van houten vloeren en houten vloerbalken, dan is het van belang dat de kruipruimte goed geventileerd blijft, zodat deze niet te vochtig wordt. Zorg er daarom voor dat de ventilatieroosters in de gevel van uw woning schoon blijven. Een aantal vormen van waterschade zijn op de meeste polissen gedekt. Als er echter waterschade ontstaat doordat u een raam open laat staan of doordat regenwater niet kan worden afgevoerd omdat de goten van uw woning vol met bladeren liggen, is de gevolgschade niet gedekt.

Grondverzakking of grondverschuiving

Grondverzakking of grondverschuiving onder of bij uw woning kan meerdere oorzaken hebben. Een grondverschuiving kan het gevolg zijn van 'menselijk handelen', zoals bouwwerkzaamheden rondom uw woning of een probleem met de riolering of aanpassing van de grondwaterstand. Ook kan er kunstmatig een aanpassing van de grondwaterstand gerealiseerd worden. Maar er kan ook sprake zijn van gevolgen van een 'natuurramp' zoals een overstroming of aardbeving. In vrijwel alle Nederlandse polissen is schade als gevolg van grondverzakking of grondverschuiving uitgesloten.

Natuurrampen en catastroferisico's

Nog een algemene uitsluiting die in vrijwel alle Nederlandse polissen voorkomt: schade als gevolg van natuurrampen en andere catastroferisico's, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties maar ook aardbevingen en overstromingen. Als de aardbeving overigens het gevolg is van menselijk handelen (zoals in geval van olie- of gaswinning), dan is er geen sprake van een natuurramp. In veel woonhuisverzekeringen, waaronder enkele allrisk-verzekeringen, is deze schadeoorzaak uitgesloten.

Verhuur

Veel verzekeraars sluiten schade welke optreedt tijdens verhuur van uw woning uit. Onder verhuur wordt soms ook 'kortdurende verhuur verstaan'. Het is daarom van belang uw verzekeraar van eventuele verhuur op de hoogte te stellen. Zie ook onze blog: De risico’s van tijdelijke ‘particuliere’ verhuur.

Vragen?

Vragen kunt u hieronder aan ons stellen.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.