De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Echtscheiding (3)... En uw pensioen

shutterstock_179331389

Bij een echtscheiding moeten alle gezamenlijke vermogensbestanddelen worden verdeeld. Daaronder ook het Partnerpensioen en het Oudersomspensioen. Een overzicht van de zaken waar u rekening mee moet houden.

Uitgangspunten

We gaan er van uit dat u particulier bent en dat er in uw huwelijkse voorwaarden geen afwijkende afspraken zijn gemaakt over de pensioenrechten. Verder gaan we ervan uit dat u in loondienst bent en geen ondernemer of directeur-grootaandeelhouder.

 

Onderdelen van uw pensioen

Een pensioenregeling bestaat veelal uit drie onderdelen.

  1. Het Ouderdomspensioen gaat in bij het bereiken van de pensioenleeftijd en voorziet dan vaak in een levenslange uitkering.
  2. Het Partnerpensioen of Nabestaandenpensioen gaat in bij uw overlijden en voorziet in een levenslange uitkering voor uw partner.
  3. Het Wezenpensioen gaat in bij uw overlijden en voorziet in een tijdelijke uitkering voor uw kinderen tot hun 18e, 21e of 27e levensjaar. Dit gedeelte van het pensioen wordt niet tussen de partners verrekend.

1)  Het Ouderdomspensioen bij echtscheiding

Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten wordt het Ouderdomspensioen, voor zover dat is opgebouwd tijdens het huwelijk, voor de helft toegewezen aan beide ex-partners. Pensioen dat is opgebouwd voor het huwelijk, wordt niet verdeeld. Als het Ouderdomspensioen minder bedraagt dan bruto € 451 per jaar (2013) vindt ook geen verrekening plaats.

2) Het Partnerpensioen bij echtscheiding

De verdeling van het Partnerpensioen is geregeld in de Pensioenwet. Daarbij gaat het niet alleen om een verdeling in geval van beëindiging van een huwelijk, maar ook bij het eindigen van een geregistreerd partnerschap of een met uw partner in de zin van uw pensioenregeling. Het is mogelijk om door middel van huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in een samenlevingsovereenkomst afwijkende afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Als u niets afspreekt, dan is de Pensioenwet van toepassing. Of het Partnerpensioen wordt verdeeld, hangt af van de aard van het Partnerpensioen. Als het Partnerpensioen de vorm heeft van een zuivere risicoverzekering, dan is er geen waarde in het pensioen opgebouwd en vindt er geen verrekening plaats.

Als er in het Partnerpensioen tijdens de duur van de partnerrelatie is opgebouwd, dan komt deze opgebouwde waarde volledig toe aan de ex-partner. Het gaat daarbij overigens om een premievrije aanspraak: Alleen de waarde die tijdens de partnerrelatie is opgebouwd, komt tot aan de ex-partner. Er vindt geen verdere opbouw meer plaats op kosten van de andere partner. Omdat (een deel van) het opgebouwde Partnerpensioen toekomt aan de ex-partner, houdt dit in dat u er rekening mee moet houden dat u voor een eventuele toekomstige partner opnieuw een Partnerpensioen zult moeten opbouwen.

3) Melding bij de pensioenuitvoerder

Het is verstandig om de scheiding binnen twee jaar te melden aan de pensioenuitvoerder. Als dat gebeurt, dan moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen. Dat is prettig omdat de ex-partner dan niet afhankelijk is en bovendien voorkomt het allerlei fiscale problemen. Als de scheiding pas na twee jaar wordt gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling. Het aandeel in het pensioen moet dan bij de ex-partner worden opgeëist, met alle fiscale problemen van dien.

4) Conversie

Het is mogelijk om het aandeel in het Ouderdomspensioen en de waarde van het Partnerpensioen om te zetten in één pensioenrecht voor de ex-partner. Het voordeel daarvan is dat de ex-partner zelf kan bepalen wanneer dat pensioen ingaat en daarmee niet meer afhankelijk is van de door de ander gemaakte keuzes. Er zijn echter twee nadelen verbonden aan een deze 'conversie'. Er ontstaat een eigen oudedagsvoorziening, maar deze omvat geen Partnerdekking meer. Als de ex-partner voor haar levensonderhoud afhankelijk is van alimentatie, dan heeft conversie tot gevolg dat er bij overlijden van de voormalige partner geen alimentatie wordt ontvangen, maar ook geen Partnerpensioen. Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Als het Partnerpensioen op de wettelijke manier wordt verdeeld, dan heeft het overlijden van de ex-partner automatisch tot gevolg dat het afgesplitste pensioendeel weer terugkeert bij de oorspronkelijke pensioengerechtigde. Bij conversie gaat dat niet op, omdat het oorspronkelijke pensioenrecht immers is omgezet in een eigen pensioen voor de ex-partner.

5) Verrekening

Uiteraard is het mogelijk om in het echtscheidingsconvenant andere afspraken te maken over de manier waarop het gedeeltelijke recht op het Ouderdomspensioen en het recht op het Partnerpensioen wordt verrekend.

 

Overige Blogs in deze serie

Echtscheiding (1)... en de eigen woning
Echtscheiding (2)... en uw verzekeringen
Echtscheiding (3)... en uw pensioen
Samenwonen, zeven onderwerpen voor uw samenlevingscontract

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Die kunt u hieronder stellen. En uiteraard zijn onze adviseurs u graag van dienst!

 

Vragen & Reacties

Er zijn nog geen vragen of reacties. Wees de eerste die een vraag stelt of een reactie geeft
Gast
zondag 05 april 2020

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.