De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Inbraak of brand bij uw manege. Zijn uw eigendommen verzekerd?

Op veel maneges ligt voor een klein vermogen aan particuliere eigendommen opgeslagen. Maar wat als er brand uitbreekt of wordt ingebroken. Zijn uw kostbare ruiterbenodigdheden dan verzekerd? Meestal niet. Maar er bestaan oplossingen.

Uw inboedelverzekering

Een standaard inboedelverzekering biedt meestal geen oplossing voor deze schade. Een inboedelverzekering is geen 'eigendommenverzekering', maar een verzekering van de inboedel in uw huis. Met een ouderwets woord: uw 'huisraad'. Als u uw ruitertoebehoren thuis bewaart, dan is brand- en inbraakschade gedekt op uw inboedelverzekering. De meeste inboedelverzekeringen bieden echter geen oplossing voor bijvoorbeeld zadels, hoofdstellen, laarzen en zadeldekken die u op de manege bewaart. Er zijn twee oplossingen mogelijk.


Oplossing 1) : De 'buitenshuisdekking' op uw inboedelverzekering

Voor eigendommen die u normaal gesproken niet thuis bewaart, bestaat wel een oplossing in de vorm van een aanvullende clausule op uw inboedelverzekering. Dit wordt de 'buitenshuisdekking' genoemd. Er zijn verzekeraars die deze buitenshuisdekking standaard bieden. Het gaat dan echter niet om de goedkoopste verzekeringen die meestal in beeld komen bij vergelijkingssites.

Bij de meeste verzekeraars is dit risico echter wel als extra dekking af te sluiten. Deze buitenshuisdekking is en blijft wel verbonden aan de oorspronkelijke inboedelverzekering. Er is dus uitsluitend dekking voor de risico's die normaliter onder een inboedelverzekering gedekt zijn. Schade door diefstal is niet gedekt op uw inboedelverzekering en dus ook niet op een inboedelverzekering met een 'buitenshuisdekking'. Uw eigendommen moeten bijvoorbeeld bewaard zijn in een afgesloten kast, zodat er bij diefstal sprake is van 'braakschade'. Gewone diefstal of oppervlakkige beschadiging van uw eigendommen is niet gedekt.

In mijn eerdere blog over de reparatieplicht heb ik uitgelegd dat één van de belangrijkste (wettelijke) uitgangspunten bij schadeverzekeringen het indemniteitsbeginsel is. Dat houdt in dat een schadeverzekering bedoeld is om schade te vergoeden. Niet meer dan dat. U mag er in financieel opzicht niet op vooruit gaan. Dat houdt in dat een schade vrijwel altijd wordt uitgekeerd op basis van de 'dagwaarde' en niet van de 'nieuwwaarde'.

Deze buitenshuisdekking is uitsluitend af te sluiten als onderdeel van een bestaande inboedelverzekering. De premie voor deze extra dekking bedraagt ongeveer 1,25% van het te verzekeren bedrag.

Voor- en nadelen van de buitenshuisdekking op uw inboedelverzekering

+ dekking voor de expliciet opgegeven zaken die u niet gebruikelijk thuis bewaart;

+ dekking voor brand en inbraak;

+ relatief lage premie;

- uitkering op basis van dagwaarde;

- geen dekking voor diefstal.


Oplossing 2) : De 'hobby- en sportartikelenverzekering'

Er is een andere, betere maar ook duurdere oplossing: De 'hobby- en sportartikelenverzekering'. Dit is een totaal andere verzekeringsvorm dan de inboedelverzekering. Eigenlijk mag je de 'hobby- en sportartikelenverzekering' beschouwen als een combinatie van een reisverzekering en een kostbaarhedenverzekering. Dat houdt in dat deze verzekering ten aanzien van de risico's een ruimere dekking biedt: Niet alleen brand- en inbraakschade wordt gedekt, maar ook de gevolgen van (ernstige) beschadiging of diefstal. Deze verzekering kent een 'werelddekking'.

De premie van deze verzekering is wel belangrijker hoger dan die van een inboedelverzekering en bedraagt ongeveer 3% van het verzekerd bedrag. Ook de hobby- en sportartikelenverzekering biedt veelal uitsluitend in het eerste jaar dekking voor de 'nieuwwaarde'. Daarna wordt uitgegaan van de 'dagwaarde'.

Voor- en nadelen van de 'hobby- en sportartikelenverzekering'

+ dekking voor de expliciet opgegeven zaken die u niet gebruikelijk thuis bewaart;

+ dekking voor brand en inbraak, maar ook diefstal en beschadiging

+ werelddekking

- uitkering op basis van dagwaarde;

- hogere premie.

Dag waarde...

Als u gebruikt maakt van een standaard-zadel, dan is het geen probleem als u na een brand of inbraak de dagwaarde uitgekeerd krijgt. Met dit bedrag kunt u immers weer een gebruikt maar vergelijkbaar zadel kopen. Als uw zadel speciaal op maat is gemaakt of aangepast, ligt dat anders. Met een uitkering op basis van de normale 'dagwaarde' bent u in elk geval niet in staat een gelijkwaardig (want op maat gemaakt en nieuw) zadel te kopen. Voor zover ons bekend bestaan er geen ruiterverzekeringen die uw benodigdheden langer dan één jaar verzekeren op basis van 'nieuwwaarde'.

En golfers dan?

Bij het schrijven van dit blog kreeg ik de indruk dat de gemiddelde CEO van een verzekeraar vermoedelijk vaker te zien is in een ruitbroek op de golfbaan dan in een ruiterbroek op de manege. Speciaal voor golfliefhebbers zijn er namelijk verzekeringen ontwikkeld die vijf jaar (soms zelfs langer) op basis van nieuwwaarde uitkeren. Als de houder van een dergelijke polis een hole-in-one slaat, dan wordt er zelfs € 250,= uitgekeerd voor het verplichte rondje in het clubhuis. Voor ruiterbenodigdheden bestaan deze nieuwwaardeverzekeringen - voor zover ons bekend - niet.

Ons advies

Als u uw ruiterbenodigdheden opslaat bij een manege, laat dan op uw inboedelverzekering een 'buitenshuisclausule' opnemen òf overweeg een speciale hobby- en sportartikelenverzekering af te sluiten. Hou er wel  rekening mee dat de schade-uitkering op basis van dagwaarde vermoedelijk niet genoeg zal zijn om uw oudere ruitertoebehoren te vervangen door nieuwe.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.