De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Is uw testament toe aan een APK?Uw levensverzekering en uw testament zijn verbonden onderwerpen. Wij gaan u geen warme worsten of testamenten verkopen, maar denken wel graag met u mee.  Is het tijd voor een APK van uw testament? Tien vragen.

 

 1. Is uw testament ouder dan vijf jaar?
  Ook uw testament heeft niet het eeuwige leven. Wat ons betreft zou elk testament moeten worden voorzien van een uiterste houdsbaarheidsdatum. De ervaring leert dat u tenminste ééns in de vijf jaar moet (laten) controleren of uw testament nog actueel is. Als uw testament is gemaakt voor 2010 of 2003, dan is uw testament vermoedelijk achterhaald door belangrijke wetswijzigingen op het gebied van erfrecht en erfbelasting.  Zo kan het 'nieuwe' erfrecht soms nadelig uitwerken voor huizenbezitters.


 2.  Is uw relatie gewijzigd?
  Als u na het maken van uw vorige testament bent getrouwd, bent gaan samenwonen of een huwelijk of relatie hebt beëindigd, dan is er een grote kans aanwezig dat uw testament niet meer actueel is.


 3. Heeft u minderjarige kinderen?
  De voogd over uw kinderen is door u ongetwijfeld met zorg gekozen. Als het goed is, heeft u uw voogd destijds geïnformeerd over uw keuze. Twee belangrijke vragen: 1) Is deze persoon naar uw overtuiging nog steeds de beste voogd voor uw kinderen? En 2) is de voogd nog steeds in staat en bereid om de verantwoordelijkheid voor uw kinderen te dragen.


 4. Wie is uw executeur?
  De executeur in uw testament is belast met de praktische uitvoering van het testament. Het is belangrijk dat uw erfgenamen vertrouwen hebben in deze executeur. Is de executeur in uw testament nog steeds degene waarvan u wilt dat hij deze taak op zich gaat nemen? Is de door u gekozen executeur nog steeds in staat en bereid om deze taak op zich te nemen?


 5. Wilt u de begunstiging van uw erfgenamen wijzigen?
  Als u in uw testament niets regelt, dan blijft uw vermogen na uw overlijden bij uw echtgenoot of geregistreerd partner. Uw kinderen krijgen elk een vordering op uw echtgenoot of partner, die pas opeisbaar wordt bij zijn of haar overlijden. In uw testament kunt u een andere verdeling bepalen. U kunt kinderen zelfs (gedeeltelijk) onterven.


 6. Heeft u kleinkinderen?
  Het kan fiscaal voordelig zijn om uw kleinkinderen te laten meedelen in uw erfenis. Dat kan zelfs belastingvrij tot een bedrag van circa € 20.000.


 7. Is uw vermogen toegenomen na het maken van uw laatste testament?
  Hoe groter uw vermogen is, hoe groter ook  het belang van een goed testament. Misschien kunt u uw toekomstige erfgenamen nu al jaarlijks een bedrag schenken. Dat kan een interessante besparing opleveren aan erfbelasting. Als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning, dan gelden er ruimere spelregels.


 8. Heeft u schenkingen gedaan aan uw kinderen of kleinkinderen?
  In uw testament kunt u regelen of er met deze schenkingen wel of geen rekening moet worden gehouden bij de verdeling van uw nalatenschap.


 9. Heeft u goede doelen in uw testament opgenomen?
  Staat u nog steeds achter de keuze voor deze goede doelen? Of zijn er inmiddels andere organisaties die een plekje in uw hart hebben veroverd?


 10. Wilt u een eigen bijdrage in de AWBZ omzeilen als u in een verzorgingshuis wordt opgenomen?
  Tienduizenden Nederlanders hebben de afgelopen periode hun testament met deze reden laten aanpassen. De AWBZ kent een eigen bijdrage die kan oplopen tot € 24.000 per jaar. Als deze niet vanuit het pensioen en de AOW kan worden betaald, moet deze vanuit het eigen vermogen worden voldaan.

 

Is uw testament aan een update toe?

Wij adviseren u om contact op te nemen met een notaris. Als uw vermogen beperkt is en uw persoonlijke situatie overzichtelijk, dan kan een standaard-testament een prima oplossing zijn. Zelfs als deze afkomstig is van de HEMA (Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam). Naarmate uw vermogen hoger is en uw financiële situatie complexer, heeft u behoefte aan maatwerk. En maatwerk is nimmer voor eenheidsprijzen te koop.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.