De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.
6 minutes reading time (1109 words)

Woning gekocht of verkocht? Afspraak is niet altijd afspraak!

Ook een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Althans, vaak. Want bij het kopen en verkopen van een huis door particulieren gelden andere spelregels. Over het Boemerang-effect van de wettelijke bescherming van de koper van een woning.


Het schriftelijkheidsvereiste bij de particuliere koop van een woning

De particuliere koper van een huis wordt door de Nederlandse wet royaal in bescherming genomen tegen impulsief handelen. Sinds september 2003 geldt dat de koop van een woning door een particulier schriftelijk moet worden aangegaan. En zelfs als de koopovereenkomst door verkoper en koper is ondertekend, mag een koper zich zonder opgaaf van redenen gedurende drie dagen bedenken. Afspraak is afspraak, maar dat geldt niet voor een particulier die een woning koopt. Maar, hoe zit het met de particuliere VERkoper van een huis. Is zijn woord wel bindend ten opzichte van een particuliere verkoper? Over die vraag hebben juristen jarenlang met elkaar overhoop gelegen. De betreffende wet is immers geschreven om de koper te beschermen, niet de verkoper. In december 2011 gaf een uitspraak van de Hoge Raad duidelijkheid: Ook de particuliere verkoper is NIET gebonden aan een mondelinge koopovereenkomst (in de situatie waarin de koper een pariculier is en een beroep kan doen op de bedenktijd).

Concurrentie voor de koper van een huis?

Dit betekent dat ook een particuliere verkoper zich mag bedenken, totdat hij de koopakte heeft ondertekend. Houdt dat in dat een verkoper daarmee 'zomaar' wegkomt? Volgens de Hoge Raad wel. Slechts in zeer bijzondere gevallen moet een verkoper die zich bedenkt een schadevergoeding betalen aan de koper. Stel dat twee particulieren het met elkaar eens worden over de koop en verkoop van een huis. En dat zich, voordat de koopovereenkomst is ondertekend, een tweede koper meldt die een hoger bedrag wil betalen dan de (eerste) koper. Zolang er geen koopovereenkomst is ondertekend, mag ook een particuliere verkoper zich nog bedenken. En dus mag een woning worden verkocht aan een andere koper die bereid is om meer te betalen dan de eerste koper.

Wie is 'particulier'?

Een 'particuliere' koper of verkoper is iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een rechtspersoon is geen particulier, voor bijvoorbeeld bedrijven, woningbouwcorporaties en gemeenten is een mondelinge koop of verkoop nog steeds rechtsgeldig.

Als een particuliere koper of verkoper zich laat bijstaan door een makelaar of door een andere professional, dan verandert dat niets aan de particuliere status van die koper of verkoper. Een particuliere koper of verkoper blijft een particuliere koper of verkoper, ook als hij of zij zich laat bijstaan door een makelaar.

Een institituionele belegger is geen particulier. Maar het bezit van een beleggingspandje maakt iemand nog geen professionele partij. Een particulier die een vakantiehuisje koopt met het doel om deze te gaan beleggen, werd door de Rechtbank Arnhem als particulier beschouwd. Maar er zijn allerlei grensgevallen denkbaar. Wat nu als een particulier meerdere vakantiehuisjes koopt? Als een ouder een studentenhuis met twintig kamers koopt waar ook zoon of dochter een kamer in gaat huren, is deze koper dan nog particulier? En wat nu als het studentenhuis tien kamers telt? Of zes? En stel dat het nu over een appartement met drie kamers gaat? Het antwoord zal afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Voer voor juristen en dus stof voor heel veel toekomstige rechtszaken.

Wat vinden de makelaars van De Leeuw daar eigenlijk van?

Het hoogste recht leidt tot het hoogste onrecht (1). Maar wet is wet. Bij De Leeuw houden we ons aan de regels. Maar tegelijkertijd hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. Natuurlijk kunnen èn willen wij een koper het recht op een wettelijke bedenktijd niet ontzeggen. Maar een particulier die zich soms na dagen of weken onderhandelen alsnog bedenkt, scoort bij ons geen pluspunten. Ook als een verkoper besluit om een mondelinge overeenkomst te negeren, kunnen wij daar niets aan veranderen. Sterker nog, we zijn verplicht om de belangen van onze verkoopopdrachtgever optimaal te behartigen. Als wij, na het bereiken van een mondeling akkoord, te horen krijgen dat een andere koper meer wil bieden, zijn we verplicht om dat met onze verkoop-opdrachtgever te bespreken. En dat doen we dus ook. Maar, eerlijk gezegd, heel enthousiast worden we daar niet van. Zoals gezegd hechten we veel waarde aan betrouwbaarheid en openheid. En ook dat is de waarde van ervaring.

(1) "Summum ius summa iniuria"
Het recht tot op de spits drijven is het onrecht tot op de spits drijven" (Cicero, De Officiis I, 10, 33)


Wat vindt de tuchtrechter er eigenlijk van?

Inmiddels heeft ook de Raad van Toezicht van de NVM zich over een dergelijke zaak uitgesproken. Allereerst de feiten: na bezichtigingen in mei en juni 2013  worden verkopers en 'kopers' het op 17 juni met elkaar eens over de verkoop van een monumentale woning voor € 510.000. De makelaar feliciteert de 'kopers' en stuurt hen per mail op 18 juni een concept van de koopovereenkomst toe. Kort daarna is er contact tussen de verkopers en de 'kopers', waarbij de 'kopers' aangeven het huis toch nog op sommige punten te willen laten keuren. Omdat één van de 'kopers' tijdelijk in het buitenland verblijft, kan de koopovereenkomst niet direct worden ondertekend. Op 22 juni meldt zich echter een andere kandidaat voor het huis die bereid is om, zonder ontbindende voorwaarden èn zonder vragen over de bouwtechnische kwaliteit van het huis,  € 530.000 te betalen. Uiteindelijk wordt de woning aan deze andere kandidaat verkocht.

De klacht: de eerste 'kopers' zijn het met de gang van zaken niet eens en dienen een klacht in tegen de verkopend makelaar omdat de makelaar het huis heeft verkocht terwijl er al sprake was van mondelinge overeenstemming en hen niet in staat heeft gedaan om een tegenbod te doen.
 
De overwegingen van de tuchtrechter: een makelaar heeft in de eerste plaats de belangen te behartigen van zijn opdrachtgever.  De makelaar heeft herhaaldelijk bij de 'eerste koper' aangedrongen op ondertekening van de koopovereenkomst. Toen de nieuwe kandidaat zich aanmeldde, werd er een beter bod gedaan en was de koopovereenkomst met de eerste 'kopers' nog niet ondertekend. Als gevolg van de rechtsontwikkeling op dit onderwerp stond het de makelaar vrij om zijn opdrachtgever te adviseren om met de 'andere kandidaat' in zee te gaan. Een makelaar is daarbij niet verplicht om daarbij aan de 'eerste koper' te melden dat er een ander bod is gedaan of hen in de gelegenheid te stellen om alsnog een bod uit te brengen.

De uitspraak: de klacht is niet gegrond.

Vragen?

U kunt hieronder uw vragen aan ons stellen.

Lees ook onze blogs "Hoeveel dagen duurt de drie dagen bedenktijd? en Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste).

Gerelateerde berichten

 

Vragen & Reacties 140

Gast - Wendy op maandag 11 juni 2018 07:21

Goedemorgen Wim, dank voor uw heldere reactie.
Laten we hopen dat het niet zo ver gaat komen dat we hier te maken mee krijgen. Maar fijn om vooraf te weten waar we aan toe zijn.

Groet wendy

Goedemorgen Wim, dank voor uw heldere reactie. Laten we hopen dat het niet zo ver gaat komen dat we hier te maken mee krijgen. Maar fijn om vooraf te weten waar we aan toe zijn. Groet wendy
Wim de Leeuw op maandag 11 juni 2018 10:20

Dag Wendy,

Ik ben benieuwd naar de verdere afloop!

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Wendy, Ik ben benieuwd naar de verdere afloop! Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - michiel op maandag 11 juni 2018 09:52

Ik lees dat een mondeling bod niet bindend is, is een schriftelijke prijsafspraak per mail dit wel?

Ik lees dat een mondeling bod niet bindend is, is een schriftelijke prijsafspraak per mail dit wel?
Wim de Leeuw op maandag 11 juni 2018 10:25

Dag Michiel,

Je hebt in elk geval een belangrijk gedeelte van mijn blog gelezen en begrepen. Een mondeling bod is bij een particuliere koop van een woning weinig waard.

Een schriftelijke prijsafspraak per mail ook niet.

Met het 'schriftelijkheidsheidsvereiste' wordt bedoeld dat de particuliere koop van een woning pas rechtsgeldig is voor de verkoper nadat hij zijn handtekening onder de SCHRIFTELIJKE KOOPOVEREENKOMST heeft gezet. De koper kan de schriftelijke overeenkomst, binnen drie (werk)dagen na ondertekening nog ontbinden zonder opgave van redenen.

Met vriendelijke groet,

Wim de Leeuw

Dag Michiel, Je hebt in elk geval een belangrijk gedeelte van mijn blog gelezen en begrepen. Een mondeling bod is bij een particuliere koop van een woning weinig waard. Een schriftelijke prijsafspraak per mail ook niet. Met het 'schriftelijkheidsheidsvereiste' wordt bedoeld dat de particuliere koop van een woning pas rechtsgeldig is voor de verkoper nadat hij zijn handtekening onder de SCHRIFTELIJKE KOOPOVEREENKOMST heeft gezet. De koper kan de schriftelijke overeenkomst, [url=https://www.deleeuw.nl/blog/ervaring-van-waarde/631-hoeveel-dagen-duurt-de-drie-dagen-bedenktijd]binnen drie (werk)dagen na ondertekening[/url] nog ontbinden zonder opgave van redenen. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Susan op zaterdag 23 juni 2018 11:25

Wij (particulieren) hebben een bod gedaan op een woning. Dat bod is door verkoper (Onroerend Goed BV) geaccepteerd. Nog voor het tekenen van de koopakte (dit duurt nu al 3 maanden en de vertraging ligt niet bij ons) Zijn er een aantal zaken gewijzigd in ons nadeel. Er blijkt toch geen recht van overpad voor de achterom. De opleverdatum is met minimaal 4 maanden uitgesteld. En de verkoper wil een mogelijkheid halverwege het traject (er is sprake van funderingsherstel) de mogelijkheid om te ontbinden wanneer het onvoorzien langer zal gaan duren. zonder kosten.

Er zijn dus 3 zaken gewijzigd tov de situatie waarop wij ons bod hadden geplaatst. Wij stellen zeer redelijke compensatie voor. Maar ipv over die redelijkheid te twisten zegt de makelaar niet akkoord te gaan met ons voorstel omdat er nog andere kopers klaarstaan. Chantage? Gijzeling? Kan een verkoper de spelregels wijzigen en moeten wij daarmee akkoord gaan?

Als we niet akkoord gaan krijgen we het huis niet.

Wij willen het huis niet kwijt, maar er wordt ons nu schade in de schoenen geschoven, dat voelt heel erg onprettig.

Ik studeer zelf voor makelaar en kan een heleboel terugvinden, maar juist die periode VOOR het tekenen, dat er aan de kant van de verkoper iets wijzigt ten nadele van de koper kom ik niet vaak tegen. Wel bij particulieren, dan ziet de verkoper er gewoon vanaf. Maar in dit geval kunnen ze er niet vanaf zien, maar volgens mij mogen ze het ook niet erger maken toch?

Ik hoop dat u kan helpen.

Wij (particulieren) hebben een bod gedaan op een woning. Dat bod is door verkoper (Onroerend Goed BV) geaccepteerd. Nog voor het tekenen van de koopakte (dit duurt nu al 3 maanden en de vertraging ligt niet bij ons) Zijn er een aantal zaken gewijzigd in ons nadeel. Er blijkt toch geen recht van overpad voor de achterom. De opleverdatum is met minimaal 4 maanden uitgesteld. En de verkoper wil een mogelijkheid halverwege het traject (er is sprake van funderingsherstel) de mogelijkheid om te ontbinden wanneer het onvoorzien langer zal gaan duren. zonder kosten. Er zijn dus 3 zaken gewijzigd tov de situatie waarop wij ons bod hadden geplaatst. Wij stellen zeer redelijke compensatie voor. Maar ipv over die redelijkheid te twisten zegt de makelaar niet akkoord te gaan met ons voorstel omdat er nog andere kopers klaarstaan. Chantage? Gijzeling? Kan een verkoper de spelregels wijzigen en moeten wij daarmee akkoord gaan? Als we niet akkoord gaan krijgen we het huis niet. Wij willen het huis niet kwijt, maar er wordt ons nu schade in de schoenen geschoven, dat voelt heel erg onprettig. Ik studeer zelf voor makelaar en kan een heleboel terugvinden, maar juist die periode VOOR het tekenen, dat er aan de kant van de verkoper iets wijzigt ten nadele van de koper kom ik niet vaak tegen. Wel bij particulieren, dan ziet de verkoper er gewoon vanaf. Maar in dit geval kunnen ze er niet vanaf zien, maar volgens mij mogen ze het ook niet erger maken toch? Ik hoop dat u kan helpen.
Wim de Leeuw op zaterdag 23 juni 2018 12:50

Dag Susan,

Dat het bod is geaccepteerd, wil nog niet automatisch zeggen dat er sprake is van wilsovereenstemming over de verkoop, want blijkbaar is er nog geen overeenstemming bereikt over 1) de opleveringsdatum en 2) de situatie met het funderingsherstel. Jullie zijn het blijkbaar over een aantal dingen eens, maar niet over alles. En blijkbaar bestaat er verschil van mening over voor beide partijen belangrijke onderdelen van de verkoop.

Ik begrijp niet waarom dat chantage of gijzeling zou zijn. Jullie zijn het ten dele eens, ten dele oneens. En als jullie het niet eens worden, dan kunnen jullie als potentiële koper en de verkoper hun eigen weg gaan.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Susan, Dat het bod is geaccepteerd, wil nog niet automatisch zeggen dat er sprake is van wilsovereenstemming over de verkoop, want blijkbaar is er nog geen overeenstemming bereikt over 1) de opleveringsdatum en 2) de situatie met het funderingsherstel. Jullie zijn het blijkbaar over een aantal dingen eens, maar niet over alles. En blijkbaar bestaat er verschil van mening over voor beide partijen belangrijke onderdelen van de verkoop. Ik begrijp niet waarom dat chantage of gijzeling zou zijn. Jullie zijn het ten dele eens, ten dele oneens. En als jullie het niet eens worden, dan kunnen jullie als potentiële koper en de verkoper hun eigen weg gaan. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Susan op maandag 25 juni 2018 16:17

De woning werd verkocht met een open huis en we kregen geen stukken vooraf aan de inschrijving.
De info vooraf zei oplevering na de zomer inc nieuwe fundering.
We hebben een koopcontract toegestuurd gekregen wat dit bevestigde.
Dit koopcontract rammelde nogal en wij hebben een aantal vragen gesteld zoals:
- Graag ontvangen wij de stukken waaruit het recht van overpad zou blijken. (ons is verteld dat dat er is, blijkt nergens uit)
- Hoe wordt de vloer opgeleverd (ons is verteld geisoleerd, werd later ontkend, staat nergens, graag opnemen in koopakte of bijlage offerte aannemer)
geen rare vragen denk ik.

Nog geen dag na ontvangst van de akte en het stellen van de vragen kwam het nieuws (en dit was ook voor verkoper een schok, hoewel deze (of de makelaar) had kunnen weten dat de vergunning nog helemaal niet eens was aangevraagd) dat de start van de funderingswerkzaamheden niet half april zou beginnen, maar na de bouwvak, half september.

De vraag over het recht van overpad heeft de makelaar 2 vervolgens maanden bezig gehouden, er werd van alles uitgezocht, maar bleek er toch uiteindelijk niet te zijn, kon wel verder geregeld worden (misschien) maar op onze kosten.

2 maanden na onze reactie op de concept Koopakte kregen we bovendien de mededeling dat verkoper zich inmiddels had beseft dat er bij funderingswerkzaamheden ook misschien wel archeologische vondsten gedaan zouden kunnen wordn, dus wilde verkoper alsnog een clausule opnemen waardoor zij er in oktober, tijdens de sloopwerkzaamheden kon ontbinden mocht dit het geval zijn.

Wij hebben toen een redelijke vergoeding voorgesteld voor de onkosten die wij maken door de latere oplevering (7000,- op een koopsom van 367000) (dit kunnen wij onderbouwen, maar voert nu misschien te ver) Dat wordt ook niet betwist. Maar er wordt geen gehoor aan gegeven omdat er toch genoeg kopers achter de hand zijn. Dat bedoelde ik met chantage. Wij moeten de wijzigingen na wat we eerder dus wel overeengekomen waren gewoon slikken. De makelaar heeft al die maanden dat zij bezig waren ons geen antwoord te geven de woning op beschikbaar laten staan en kandidaten genoteerd.

Ik hoop op uw reactie.

De woning werd verkocht met een open huis en we kregen geen stukken vooraf aan de inschrijving. De info vooraf zei oplevering na de zomer inc nieuwe fundering. We hebben een koopcontract toegestuurd gekregen wat dit bevestigde. Dit koopcontract rammelde nogal en wij hebben een aantal vragen gesteld zoals: - Graag ontvangen wij de stukken waaruit het recht van overpad zou blijken. (ons is verteld dat dat er is, blijkt nergens uit) - Hoe wordt de vloer opgeleverd (ons is verteld geisoleerd, werd later ontkend, staat nergens, graag opnemen in koopakte of bijlage offerte aannemer) geen rare vragen denk ik. Nog geen dag na ontvangst van de akte en het stellen van de vragen kwam het nieuws (en dit was ook voor verkoper een schok, hoewel deze (of de makelaar) had kunnen weten dat de vergunning nog helemaal niet eens was aangevraagd) dat de start van de funderingswerkzaamheden niet half april zou beginnen, maar na de bouwvak, half september. De vraag over het recht van overpad heeft de makelaar 2 vervolgens maanden bezig gehouden, er werd van alles uitgezocht, maar bleek er toch uiteindelijk niet te zijn, kon wel verder geregeld worden (misschien) maar op onze kosten. 2 maanden na onze reactie op de concept Koopakte kregen we bovendien de mededeling dat verkoper zich inmiddels had beseft dat er bij funderingswerkzaamheden ook misschien wel archeologische vondsten gedaan zouden kunnen wordn, dus wilde verkoper alsnog een clausule opnemen waardoor zij er in oktober, tijdens de sloopwerkzaamheden kon ontbinden mocht dit het geval zijn. Wij hebben toen een redelijke vergoeding voorgesteld voor de onkosten die wij maken door de latere oplevering (7000,- op een koopsom van 367000) (dit kunnen wij onderbouwen, maar voert nu misschien te ver) Dat wordt ook niet betwist. Maar er wordt geen gehoor aan gegeven omdat er toch genoeg kopers achter de hand zijn. Dat bedoelde ik met chantage. Wij moeten de wijzigingen na wat we eerder dus wel overeengekomen waren gewoon slikken. De makelaar heeft al die maanden dat zij bezig waren ons geen antwoord te geven de woning op beschikbaar laten staan en kandidaten genoteerd. Ik hoop op uw reactie.
Wim de Leeuw op maandag 25 juni 2018 18:33

Dag Susan,

De aanvulling op je eerder gestelde vraag onderstreept waar volgens mij het probleem zit. Blijkbaar hadden jullie overeenstemming over de prijs, maar over andere belangrijke onderdelen van de koop niet. En daar zullen jullie het dus nog over eens moeten worden. En zolang je het niet eens bent, heb je dus geen overeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Susan, De aanvulling op je eerder gestelde vraag onderstreept waar volgens mij het probleem zit. Blijkbaar hadden jullie overeenstemming over de prijs, maar over andere belangrijke onderdelen van de koop niet. En daar zullen jullie het dus nog over eens moeten worden. En zolang je het niet eens bent, heb je dus geen overeenkomst. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Susan op maandag 25 juni 2018 19:57

Dag Wim,

Dank nogmaals en ik begrijp je stelling. Maar denk toch dat wij het wel eens waren...

De verkopende partij heeft de akte opgesteld met wat ook volgens hen de overeenkomst is.
De opleverdatum (1 september) en een evt boeteclausule waren geen twistpunt. Ook het recht van overpad niet, want dat was er gewoon volgens de verkoopster(ook is bevestigd per email)

De crux zit hem erin denk ik, dat daarna, maar nog wel voor het tekenen, de spelregels veranderd zijn. In ons nadeel.
Pas na die veranderingen zijn wij het niet meer met elkaar eens. Of voelen wij ons verplicht het eens te zijn met die wijzigingen.

Is het niet zo dat een professionele verkoper aan een mondelinge overeenkomst vastzit. Dus aan de afspraken zoals ze in eerste instantie gemaakt zijn en die zijn terechtgekomen in de door hem opgestelde concept koopakte. Ook al is deze nog niet getekend. En dat hij dus niet, in tegenstelling tot een particulier die totaan het tekenen alles mag wijzigen en veranderen, niet zomaar de spelregels in het nadeel van de koper mag veranderen?

Het spijt me dat ik blijf doorvragen. Ik begrijp jouw punt dat er nog niks vastlag.
Maar het is niet zo dat we nog aan het onderhandelen waren.

Stel anders:
1. Er is een overeenstemming. Conceptakte wordt ter controle voorgelegd. Voor het tekenen van die akte beslist de verkoper zich terug te trekken. Professionele partij mag dat niet. Toch?
2. Er is een overeenstemming. Conceptakte wordt ter controle voorgelegd. Voor het tekenen van die akte beslist de verkoper een extra clausule in te bouwen om zich tussentijds te kunnen terugtrekken. Of beslist hij om de opleverdatum vier maanden op te schuiven, of geeft hij aan dat hetgeen hij eerder verklaard heeft had toch niet waar is... Ik denk dat een particulier dat allemaal mag doen. Maar een professionele partij?

Wij willen de woning niet kwijt. Maar vinden dit echt niet eerlijk.

Dag Wim, Dank nogmaals en ik begrijp je stelling. Maar denk toch dat wij het wel eens waren... De verkopende partij heeft de akte opgesteld met wat ook volgens hen de overeenkomst is. De opleverdatum (1 september) en een evt boeteclausule waren geen twistpunt. Ook het recht van overpad niet, want dat was er gewoon volgens de verkoopster(ook is bevestigd per email) De crux zit hem erin denk ik, dat daarna, maar nog wel voor het tekenen, de spelregels veranderd zijn. In ons nadeel. Pas na die veranderingen zijn wij het niet meer met elkaar eens. Of voelen wij ons verplicht het eens te zijn met die wijzigingen. Is het niet zo dat een professionele verkoper aan een mondelinge overeenkomst vastzit. Dus aan de afspraken zoals ze in eerste instantie gemaakt zijn en die zijn terechtgekomen in de door hem opgestelde concept koopakte. Ook al is deze nog niet getekend. En dat hij dus niet, in tegenstelling tot een particulier die totaan het tekenen alles mag wijzigen en veranderen, niet zomaar de spelregels in het nadeel van de koper mag veranderen? Het spijt me dat ik blijf doorvragen. Ik begrijp jouw punt dat er nog niks vastlag. Maar het is niet zo dat we nog aan het onderhandelen waren. Stel anders: 1. Er is een overeenstemming. Conceptakte wordt ter controle voorgelegd. Voor het tekenen van die akte beslist de verkoper zich terug te trekken. Professionele partij mag dat niet. Toch? 2. Er is een overeenstemming. Conceptakte wordt ter controle voorgelegd. Voor het tekenen van die akte beslist de verkoper een extra clausule in te bouwen om zich tussentijds te kunnen terugtrekken. Of beslist hij om de opleverdatum vier maanden op te schuiven, of geeft hij aan dat hetgeen hij eerder verklaard heeft had toch niet waar is... Ik denk dat een particulier dat allemaal mag doen. Maar een professionele partij? Wij willen de woning niet kwijt. Maar vinden dit echt niet eerlijk.
Wim de Leeuw op dinsdag 26 juni 2018 14:52

Dag Susan,

Ja, in beginsel zit een professionele verkoper vast aan een mondeling akkoord. Als je daadwerkelijk de overtuiging hebt dat dat het geval is, dan staat je toch niets in de weg om een advocaat in te huren om de nakoming van de overeenkomst af te dwingen?

Groeten,
Wim de Leeuw

Dag Susan, Ja, in beginsel zit een professionele verkoper vast aan een mondeling akkoord. Als je daadwerkelijk de overtuiging hebt dat dat het geval is, dan staat je toch niets in de weg om een advocaat in te huren om de nakoming van de overeenkomst af te dwingen? Groeten, Wim de Leeuw
Gast
zondag 29 maart 2020

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.