De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.
6 minutes reading time (1109 words)

Woning gekocht of verkocht? Afspraak is niet altijd afspraak!

Ook een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Althans, vaak. Want bij het kopen en verkopen van een huis door particulieren gelden andere spelregels. Over het Boemerang-effect van de wettelijke bescherming van de koper van een woning.


Het schriftelijkheidsvereiste bij de particuliere koop van een woning

De particuliere koper van een huis wordt door de Nederlandse wet royaal in bescherming genomen tegen impulsief handelen. Sinds september 2003 geldt dat de koop van een woning door een particulier schriftelijk moet worden aangegaan. En zelfs als de koopovereenkomst door verkoper en koper is ondertekend, mag een koper zich zonder opgaaf van redenen gedurende drie dagen bedenken. Afspraak is afspraak, maar dat geldt niet voor een particulier die een woning koopt. Maar, hoe zit het met de particuliere VERkoper van een huis. Is zijn woord wel bindend ten opzichte van een particuliere verkoper? Over die vraag hebben juristen jarenlang met elkaar overhoop gelegen. De betreffende wet is immers geschreven om de koper te beschermen, niet de verkoper. In december 2011 gaf een uitspraak van de Hoge Raad duidelijkheid: Ook de particuliere verkoper is NIET gebonden aan een mondelinge koopovereenkomst (in de situatie waarin de koper een pariculier is en een beroep kan doen op de bedenktijd).

Concurrentie voor de koper van een huis?

Dit betekent dat ook een particuliere verkoper zich mag bedenken, totdat hij de koopakte heeft ondertekend. Houdt dat in dat een verkoper daarmee 'zomaar' wegkomt? Volgens de Hoge Raad wel. Slechts in zeer bijzondere gevallen moet een verkoper die zich bedenkt een schadevergoeding betalen aan de koper. Stel dat twee particulieren het met elkaar eens worden over de koop en verkoop van een huis. En dat zich, voordat de koopovereenkomst is ondertekend, een tweede koper meldt die een hoger bedrag wil betalen dan de (eerste) koper. Zolang er geen koopovereenkomst is ondertekend, mag ook een particuliere verkoper zich nog bedenken. En dus mag een woning worden verkocht aan een andere koper die bereid is om meer te betalen dan de eerste koper.

Wie is 'particulier'?

Een 'particuliere' koper of verkoper is iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een rechtspersoon is geen particulier, voor bijvoorbeeld bedrijven, woningbouwcorporaties en gemeenten is een mondelinge koop of verkoop nog steeds rechtsgeldig.

Als een particuliere koper of verkoper zich laat bijstaan door een makelaar of door een andere professional, dan verandert dat niets aan de particuliere status van die koper of verkoper. Een particuliere koper of verkoper blijft een particuliere koper of verkoper, ook als hij of zij zich laat bijstaan door een makelaar.

Een institituionele belegger is geen particulier. Maar het bezit van een beleggingspandje maakt iemand nog geen professionele partij. Een particulier die een vakantiehuisje koopt met het doel om deze te gaan beleggen, werd door de Rechtbank Arnhem als particulier beschouwd. Maar er zijn allerlei grensgevallen denkbaar. Wat nu als een particulier meerdere vakantiehuisjes koopt? Als een ouder een studentenhuis met twintig kamers koopt waar ook zoon of dochter een kamer in gaat huren, is deze koper dan nog particulier? En wat nu als het studentenhuis tien kamers telt? Of zes? En stel dat het nu over een appartement met drie kamers gaat? Het antwoord zal afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Voer voor juristen en dus stof voor heel veel toekomstige rechtszaken.

Wat vinden de makelaars van De Leeuw daar eigenlijk van?

Het hoogste recht leidt tot het hoogste onrecht (1). Maar wet is wet. Bij De Leeuw houden we ons aan de regels. Maar tegelijkertijd hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. Natuurlijk kunnen èn willen wij een koper het recht op een wettelijke bedenktijd niet ontzeggen. Maar een particulier die zich soms na dagen of weken onderhandelen alsnog bedenkt, scoort bij ons geen pluspunten. Ook als een verkoper besluit om een mondelinge overeenkomst te negeren, kunnen wij daar niets aan veranderen. Sterker nog, we zijn verplicht om de belangen van onze verkoopopdrachtgever optimaal te behartigen. Als wij, na het bereiken van een mondeling akkoord, te horen krijgen dat een andere koper meer wil bieden, zijn we verplicht om dat met onze verkoop-opdrachtgever te bespreken. En dat doen we dus ook. Maar, eerlijk gezegd, heel enthousiast worden we daar niet van. Zoals gezegd hechten we veel waarde aan betrouwbaarheid en openheid. En ook dat is de waarde van ervaring.

(1) "Summum ius summa iniuria"
Het recht tot op de spits drijven is het onrecht tot op de spits drijven" (Cicero, De Officiis I, 10, 33)


Wat vindt de tuchtrechter er eigenlijk van?

Inmiddels heeft ook de Raad van Toezicht van de NVM zich over een dergelijke zaak uitgesproken. Allereerst de feiten: na bezichtigingen in mei en juni 2013  worden verkopers en 'kopers' het op 17 juni met elkaar eens over de verkoop van een monumentale woning voor € 510.000. De makelaar feliciteert de 'kopers' en stuurt hen per mail op 18 juni een concept van de koopovereenkomst toe. Kort daarna is er contact tussen de verkopers en de 'kopers', waarbij de 'kopers' aangeven het huis toch nog op sommige punten te willen laten keuren. Omdat één van de 'kopers' tijdelijk in het buitenland verblijft, kan de koopovereenkomst niet direct worden ondertekend. Op 22 juni meldt zich echter een andere kandidaat voor het huis die bereid is om, zonder ontbindende voorwaarden èn zonder vragen over de bouwtechnische kwaliteit van het huis,  € 530.000 te betalen. Uiteindelijk wordt de woning aan deze andere kandidaat verkocht.

De klacht: de eerste 'kopers' zijn het met de gang van zaken niet eens en dienen een klacht in tegen de verkopend makelaar omdat de makelaar het huis heeft verkocht terwijl er al sprake was van mondelinge overeenstemming en hen niet in staat heeft gedaan om een tegenbod te doen.
 
De overwegingen van de tuchtrechter: een makelaar heeft in de eerste plaats de belangen te behartigen van zijn opdrachtgever.  De makelaar heeft herhaaldelijk bij de 'eerste koper' aangedrongen op ondertekening van de koopovereenkomst. Toen de nieuwe kandidaat zich aanmeldde, werd er een beter bod gedaan en was de koopovereenkomst met de eerste 'kopers' nog niet ondertekend. Als gevolg van de rechtsontwikkeling op dit onderwerp stond het de makelaar vrij om zijn opdrachtgever te adviseren om met de 'andere kandidaat' in zee te gaan. Een makelaar is daarbij niet verplicht om daarbij aan de 'eerste koper' te melden dat er een ander bod is gedaan of hen in de gelegenheid te stellen om alsnog een bod uit te brengen.

De uitspraak: de klacht is niet gegrond.

Vragen?

U kunt hieronder uw vragen aan ons stellen.

Lees ook onze blogs "Hoeveel dagen duurt de drie dagen bedenktijd? en Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste).

Gerelateerde berichten

 

Vragen & Reacties 140

Gast - Rob op maandag 26 februari 2018 19:47

wij hebben een koopcontract met ontbindende voorwaarde hypotheekverstrekker tot 23 feb jl. voor een bedrijfspand met woning (gemengde bestemming) De verkoopmakelaar gaf begin januari aan wie er volgens hem het pand kon taxeren. na opdracht verstrekt te hebben, komt de verkoop makelaar met een alternatieve taxateur, aangesloten bij nwwi, die het ook kon taxeren. na 2 weken druk bezig met taxatie en mailwisselingen met nwwi, blijkt het toch niet te kunnen. Op 14 februari is er opnieuw getaxateerd vanwege het feit dat het pand bedrijfsruimte met woning is. De verkoop makelaar heeft die dag aangegeven dat hij het ook wel logisch vond dat we de termijnen wat zouden opschuiven. dit heeft hij dus niet gedaan. hij heeft vandaag pas overlegd met verkoper die de termijn ontbindende voorwaarde niet wil verlengen. kunnen we de verkoopmakelaar aansprakelijk stellen? moeten we al rechtsbijstand inschakelen? Ik heb nog geen taxatie rapport, dus ook nog geen hypotheekadvies. Wel een afgelopend ontbindende factor, een datum voor een bankgarantie en een overdrachtsdatum.

wij hebben een koopcontract met ontbindende voorwaarde hypotheekverstrekker tot 23 feb jl. voor een bedrijfspand met woning (gemengde bestemming) De verkoopmakelaar gaf begin januari aan wie er volgens hem het pand kon taxeren. na opdracht verstrekt te hebben, komt de verkoop makelaar met een alternatieve taxateur, aangesloten bij nwwi, die het ook kon taxeren. na 2 weken druk bezig met taxatie en mailwisselingen met nwwi, blijkt het toch niet te kunnen. Op 14 februari is er opnieuw getaxateerd vanwege het feit dat het pand bedrijfsruimte met woning is. De verkoop makelaar heeft die dag aangegeven dat hij het ook wel logisch vond dat we de termijnen wat zouden opschuiven. dit heeft hij dus niet gedaan. hij heeft vandaag pas overlegd met verkoper die de termijn ontbindende voorwaarde niet wil verlengen. kunnen we de verkoopmakelaar aansprakelijk stellen? moeten we al rechtsbijstand inschakelen? Ik heb nog geen taxatie rapport, dus ook nog geen hypotheekadvies. Wel een afgelopend ontbindende factor, een datum voor een bankgarantie en een overdrachtsdatum.
Wim de Leeuw op dinsdag 27 februari 2018 03:13

Dag Rob,

Begrijp ik je vraag goed als ik tot de conclusie kom dat jullie een bedrijfspand met woning hebben gekocht onder een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering, waarvan de ontbindende voorwaarden inmiddels verlopen zijn terwijl jullie nog geen aanbod hebben voor een passende hypotheek?

Ik vrees dat de kaarten iets anders liggen dan je vraagstelling suggereert. Ik stel voor dat je mijn blog Ontbindende voorwaarden, een niet vrijblijvend voorbehoud leest.

Een verkopend makelaar is ingeschakeld door de verkoper èn wordt betaald door de verkoper met als uitsluitende opdracht om diens belangen te vertegenwoordigen.

De verantwoordelijkheid om 'al het redelijk mogelijke doen' om te zorgen dat de koop doorgang kan vinden en om bijtijds verlenging van de ontbindende voorwaarde te vragen of de ontbinding tijdig in te roepen, ligt bij de koper. Niet bij de verkoper of diens makelaar. Dat staat duidelijk in de koopovereenkomst omschreven.

Ik ben er niet honderd procent zeker van hoe een rechter over deze casus zou oordelen. Blijkbaar heeft de verkopend makelaar wel een rol gespeeld bij het verstrekken van de taxatie-opdracht, wat inhoudt dat de verkopend makelaar wel een rol in jullie proces heeft gespeeld en daarin dus enige verantwoordelijkheid heeft genomen. Ik kan me echter niet voorstellen dat die verantwoordelijkheid zover gaat dat de makelaar aansprakelijk wordt voor het feit dat jullie een termijn hebben laten verlopen.

Als de verkopend makelaar (of zijn bedrijf) als hypotheekadviseur betrokken is bij het financieringsproces, dan zou dat zijn verantwoordelijkheid weer wat zwaarder maken.

Een complicerende factor is dat jullie een bedrijfspand met woning hebben gekocht. De verantwoordelijkheid van een (professioneel) makelaar ligt zwaarder ten opzichte van een particulier of consument. Maar daarvan lijkt me hier dus geen sprake.

Ik denk inderdaad dat je rechtshulp moet inschatten en ben benieuwd hoe deze casus afloopt. Zou je me op de hoogte willen houden?

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Rob, Begrijp ik je vraag goed als ik tot de conclusie kom dat jullie een bedrijfspand met woning hebben gekocht onder een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering, waarvan de ontbindende voorwaarden inmiddels verlopen zijn terwijl jullie nog geen aanbod hebben voor een passende hypotheek? Ik vrees dat de kaarten iets anders liggen dan je vraagstelling suggereert. Ik stel voor dat je mijn blog [url=https://www.deleeuw.nl/blog/ervaring-van-waarde/614-ontbindende-voorwaarden-een-niet-vrijblijvend-voorbehoud]Ontbindende voorwaarden, een niet vrijblijvend voorbehoud[/url] leest. Een verkopend makelaar is ingeschakeld door de verkoper èn wordt betaald door de verkoper met als uitsluitende opdracht om diens belangen te vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheid om 'al het redelijk mogelijke doen' om te zorgen dat de koop doorgang kan vinden en om bijtijds verlenging van de ontbindende voorwaarde te vragen of de ontbinding tijdig in te roepen, ligt bij de koper. Niet bij de verkoper of diens makelaar. Dat staat duidelijk in de koopovereenkomst omschreven. Ik ben er niet honderd procent zeker van hoe een rechter over deze casus zou oordelen. Blijkbaar heeft de verkopend makelaar wel een rol gespeeld bij het verstrekken van de taxatie-opdracht, wat inhoudt dat de verkopend makelaar wel een rol in jullie proces heeft gespeeld en daarin dus enige verantwoordelijkheid heeft genomen. Ik kan me echter niet voorstellen dat die verantwoordelijkheid zover gaat dat de makelaar aansprakelijk wordt voor het feit dat jullie een termijn hebben laten verlopen. Als de verkopend makelaar (of zijn bedrijf) als hypotheekadviseur betrokken is bij het financieringsproces, dan zou dat zijn verantwoordelijkheid weer wat zwaarder maken. Een complicerende factor is dat jullie een bedrijfspand met woning hebben gekocht. De verantwoordelijkheid van een (professioneel) makelaar ligt zwaarder ten opzichte van een particulier of consument. Maar daarvan lijkt me hier dus geen sprake. Ik denk inderdaad dat je rechtshulp moet inschatten en ben benieuwd hoe deze casus afloopt. Zou je me op de hoogte willen houden? Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - daan op donderdag 12 april 2018 19:09

Hoi even een vraagje waar ik niets over kan vinden. Is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig als de verkoper een particulier is en de koper een professioneel is.

Hoi even een vraagje waar ik niets over kan vinden. Is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig als de verkoper een particulier is en de koper een professioneel is.
Wim de Leeuw op vrijdag 13 april 2018 13:22

Dag Daan,

Jouw vraag inspireerde me om een nieuwe blog te schrijven: Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste).

Het antwoord op je vraag: de professionele koper heeft GEEN bedenktijd en dus kan de particuliere verkoper zich niet op het schriftelijkheidsvereiste beroepen. De mondelinge overeenkomst is wel degelijk rechtsgeldig.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Daan, Jouw vraag inspireerde me om een nieuwe blog te schrijven: [url=https://deleeuw.nl/blog/woningmarkt/719-wanneer-is-mondelinge-koop-rechtsgeldig-het-schriftelijkheidsvereiste]Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste)[/url]. Het antwoord op je vraag: de professionele koper heeft GEEN bedenktijd en dus kan de particuliere verkoper zich niet op het schriftelijkheidsvereiste beroepen. De mondelinge overeenkomst is wel degelijk rechtsgeldig. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - daan op zaterdag 14 april 2018 08:18

goedemorgen,maar wat als de professionele koper zich voor heeft gedaan als een particuliere koper, want deze koper wilde het huis voor zich zelf kopen en er ook zelf in wonen hij moest volgens hem zelfs zijn eigen huis verkopen om het geld bij elkaar te krijgen, dan is er toch geen sprake van professionele koop?
hij heeft het zelfs nu voor elkaar dat er beslaglegging is op het huis.

goedemorgen,maar wat als de professionele koper zich voor heeft gedaan als een particuliere koper, want deze koper wilde het huis voor zich zelf kopen en er ook zelf in wonen hij moest volgens hem zelfs zijn eigen huis verkopen om het geld bij elkaar te krijgen, dan is er toch geen sprake van professionele koop? hij heeft het zelfs nu voor elkaar dat er beslaglegging is op het huis.
Gast - Gre op zondag 15 april 2018 01:47

Ik heb een vraagje. In februari t/m maart waren er mensen bezig met onze woning. Waren al met een aannemer geweest, maar de aannemer had nog steeds geen offerte uitgebracht. Toen belde mijn makelaar op dat iemand een bod had uitgebracht. Ze waren al eens in 2015 wezen kijken. Het was ook een makelaar die voor zijn dochter belde. Ze moest haar eigen huis nog verkopen, maar haar moeder die weer getrouwd was met een vermogend man wilde het koopbedrag wel voorschieten totdat ze haar eigen huis had verkocht. Ze wilden dat we er per 2 juli uitgingen, maar dat was te vroeg voor ons. Ze stelden voor dat het dan Juridisch overging en dat we gratis nog tot 1 oktober mochten blijven wonen. Ik heb gevraagd aan mijn makelaar wat dat nu precies inhield. Juridisch. Niks zei hij alleen dat je dan al het geld krijgt. Ik zeg dat hoef ik eigenlijk niet. Nee maar als je dan een huis ziet, dan kun je er zo in. Nu als er niks anders achter zit is het goed. Er was nog een ontbindende voorwaarde van bodemonderzoek. Dat zou zo gauw mogelijk gebeuren en ze zouden tijd krijgen tot 4 mei. Onze makelaar heeft ons vrijdag voor een week smiddags het koopcontract gemaild en we hebben het zondags uitgeprint, waren weg, En toen zag ik opeens dat de zaak van haar moeder op het koopcontract stond. Dus s-maandags direkt de makelaar opgebeld wat dat betekende en of dat ook voor ons veranderde. Nee niks. Maar toch ga je dan denken waarom krijgen we het geld zo vroeg en waarom opeens haar moeder. Afgelopen woensdagmiddag kwamen we bij de makelaar om te tekenen, maar toen waren er weer allemaal andere ontbindende voorwaarden gemaakt waar we het niet mee eens waren. Opeens moesten de twee gierkelders schoongemaakt worden. Ze wisten van te voren dat die er zitten. 3 dagen bedenktijd moest erin. en ga zo maar door. Er is niet getekend omdat er zoveel veranderd moest worden. Toen we naar huis gingen dacht ik 3 dagen bedenktijd waarom, die heb je toch al. Dus dagen op internet gezeten en denk niet dat ik zonder het te weten van particulier naar bedrijf zijn gegaan, zonder dat de makelaar daar ons over heeft ingelicht. Ook heb ik gehoord dat als het Juridisch over is gegaan en wij hier nog wonen, hier gewoon zijn gaan kan gaan. Ook is er niks geregeld over wie er aansprakelijk is als er wat gebeurd of kapot gaat. Kan dat maar zo De vader, ook de makelaar van de dochter was aan het onderhandelen en dan op het koopcontract staat de naam van de moeder de ex vrouw van de makelaar. Dit willen we niet en hebben we aangegeven aan onze makelaar. Zijn antwoordt was dat we maar een paar dagen moesten afkoelen. Aanstaande donderdag zou het bodemonderzoek plaatsvinden, het contract is niet getekend omdat we precies willen weten waarom het zo is gegaan. En zijn we verplicht om dat wel te laten doen.

Ik heb een vraagje. In februari t/m maart waren er mensen bezig met onze woning. Waren al met een aannemer geweest, maar de aannemer had nog steeds geen offerte uitgebracht. Toen belde mijn makelaar op dat iemand een bod had uitgebracht. Ze waren al eens in 2015 wezen kijken. Het was ook een makelaar die voor zijn dochter belde. Ze moest haar eigen huis nog verkopen, maar haar moeder die weer getrouwd was met een vermogend man wilde het koopbedrag wel voorschieten totdat ze haar eigen huis had verkocht. Ze wilden dat we er per 2 juli uitgingen, maar dat was te vroeg voor ons. Ze stelden voor dat het dan Juridisch overging en dat we gratis nog tot 1 oktober mochten blijven wonen. Ik heb gevraagd aan mijn makelaar wat dat nu precies inhield. Juridisch. Niks zei hij alleen dat je dan al het geld krijgt. Ik zeg dat hoef ik eigenlijk niet. Nee maar als je dan een huis ziet, dan kun je er zo in. Nu als er niks anders achter zit is het goed. Er was nog een ontbindende voorwaarde van bodemonderzoek. Dat zou zo gauw mogelijk gebeuren en ze zouden tijd krijgen tot 4 mei. Onze makelaar heeft ons vrijdag voor een week smiddags het koopcontract gemaild en we hebben het zondags uitgeprint, waren weg, En toen zag ik opeens dat de zaak van haar moeder op het koopcontract stond. Dus s-maandags direkt de makelaar opgebeld wat dat betekende en of dat ook voor ons veranderde. Nee niks. Maar toch ga je dan denken waarom krijgen we het geld zo vroeg en waarom opeens haar moeder. Afgelopen woensdagmiddag kwamen we bij de makelaar om te tekenen, maar toen waren er weer allemaal andere ontbindende voorwaarden gemaakt waar we het niet mee eens waren. Opeens moesten de twee gierkelders schoongemaakt worden. Ze wisten van te voren dat die er zitten. 3 dagen bedenktijd moest erin. en ga zo maar door. Er is niet getekend omdat er zoveel veranderd moest worden. Toen we naar huis gingen dacht ik 3 dagen bedenktijd waarom, die heb je toch al. Dus dagen op internet gezeten en denk niet dat ik zonder het te weten van particulier naar bedrijf zijn gegaan, zonder dat de makelaar daar ons over heeft ingelicht. Ook heb ik gehoord dat als het Juridisch over is gegaan en wij hier nog wonen, hier gewoon zijn gaan kan gaan. Ook is er niks geregeld over wie er aansprakelijk is als er wat gebeurd of kapot gaat. Kan dat maar zo De vader, ook de makelaar van de dochter was aan het onderhandelen en dan op het koopcontract staat de naam van de moeder de ex vrouw van de makelaar. Dit willen we niet en hebben we aangegeven aan onze makelaar. Zijn antwoordt was dat we maar een paar dagen moesten afkoelen. Aanstaande donderdag zou het bodemonderzoek plaatsvinden, het contract is niet getekend omdat we precies willen weten waarom het zo is gegaan. En zijn we verplicht om dat wel te laten doen.
Wim de Leeuw op zondag 15 april 2018 10:22

Dag Gré,

Ik begrijp uit je vraag het volgende:

1) De koper van jullie huis wordt financieel geholpen door haar 'ouders';
2) Het huis zou op 2 juli overgedragen worden maar jullie mochten tot 1 oktober in het huis blijven wonen;
3) De kopers hebben het huis gekocht op voorwaarde van een positieve uitslag van een bodemonderzoek;
4) De ouders blijken nu de kopers te zijn;

Heel eerlijk gezegd zie ik het probleem niet zo. Jullie krijgen op 2 juli je geld en je mag vervolgens blijven wonen tot 1 oktober. Natuurlijk zijn daar risico's aan verbonden. Voor de koper! Niet zozeer voor jullie.

Wat maakt het voor jullie uit of de dochter het huis koopt of de ouders?

En, de belangrijkste vraag, jullie hebben een makelaar ingehuurd om jullie te helpen. Wat maakt dat jullie zelf op het internet op zoek moeten naar de antwoorden, terwijl je een makelaar hebt ingehuurd om jullie te ontzorgen?

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Gré, Ik begrijp uit je vraag het volgende: 1) De koper van jullie huis wordt financieel geholpen door haar 'ouders'; 2) Het huis zou op 2 juli overgedragen worden maar jullie mochten tot 1 oktober in het huis blijven wonen; 3) De kopers hebben het huis gekocht op voorwaarde van een positieve uitslag van een bodemonderzoek; 4) De ouders blijken nu de kopers te zijn; Heel eerlijk gezegd zie ik het probleem niet zo. Jullie krijgen op 2 juli je geld en je mag vervolgens blijven wonen tot 1 oktober. Natuurlijk zijn daar risico's aan verbonden. Voor de koper! Niet zozeer voor jullie. Wat maakt het voor jullie uit of de dochter het huis koopt of de ouders? En, de belangrijkste vraag, jullie hebben een makelaar ingehuurd om jullie te helpen. Wat maakt dat jullie zelf op het internet op zoek moeten naar de antwoorden, terwijl je een makelaar hebt ingehuurd om jullie te ontzorgen? Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Wim de Leeuw op zondag 15 april 2018 10:06

Dag Daan,

Het gaat er bij het begrip 'professionele koop' om of de koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ik ben ondernemer en makelaar. Maar als ik privé, voor mijzelf, een bod doe op een huis waar ik met mijn gezin wil gaan wonen, dan is er toch ècht sprake van een particuliere koop. Stel dat ik vanuit mijn bedrijf zou overwegen om een huis te kopen waar medewerkers tijdelijk in zouden kunnen wonen, dan handel ik in de uitoefening van mijn bedrijf en is het dus een professionele en geen particuliere transactie.

Wat maakt dat jij denkt dat er sprake is van een professionele koper?

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Daan, Het gaat er bij het begrip 'professionele koop' om of de koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ik ben ondernemer en makelaar. Maar als ik privé, voor mijzelf, een bod doe op een huis waar ik met mijn gezin wil gaan wonen, dan is er toch ècht sprake van een particuliere koop. Stel dat ik vanuit mijn bedrijf zou overwegen om een huis te kopen waar medewerkers tijdelijk in zouden kunnen wonen, dan handel ik in de uitoefening van mijn bedrijf en is het dus een professionele en geen particuliere transactie. Wat maakt dat jij denkt dat er sprake is van een professionele koper? Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - daan op zondag 15 april 2018 19:04

goedeavond wim,nou er is dus beslag gelegt op het pand hierbij heeft de zogenaamde koper een verklaring afgelegt bij zijn advokaad waarbij hij beweerd als bedrijf zijnde te hebben gehandeld om zo zijn gelijk te proberen te krijgen.Maar komt dus
erg ongelovig over als hij namens zijn bedrijf handeld maar er zelf en met zijn familie erin gaat wonen. [dus particuliere verkoop].wij zijn van plan om de rechtzaak af te wachten en om een vastgoed advokaad in handen te nemen.beste wim iedergeval alvast bedankt met het meedenken.Wij denken ondanks zijn verklaringen dat het best/hoop goed zou kunnen uitpakken voor ons,hoop alleen dat de rechtzaak niet heel lang zal duren zodat wij weer verder kunnen en dit achter ons kunnen laten.mvg

goedeavond wim,nou er is dus beslag gelegt op het pand hierbij heeft de zogenaamde koper een verklaring afgelegt bij zijn advokaad waarbij hij beweerd als bedrijf zijnde te hebben gehandeld om zo zijn gelijk te proberen te krijgen.Maar komt dus erg ongelovig over als hij namens zijn bedrijf handeld maar er zelf en met zijn familie erin gaat wonen. [dus particuliere verkoop].wij zijn van plan om de rechtzaak af te wachten en om een vastgoed advokaad in handen te nemen.beste wim iedergeval alvast bedankt met het meedenken.Wij denken ondanks zijn verklaringen dat het best/hoop goed zou kunnen uitpakken voor ons,hoop alleen dat de rechtzaak niet heel lang zal duren zodat wij weer verder kunnen en dit achter ons kunnen laten.mvg
Wim de Leeuw op maandag 16 april 2018 09:04

Dag Daan,

Wat een vervelende zaak. Heel verstandig dat jullie een advocaat inhuren. Ik ben erg benieuwd hoe deze zaak zich gaat ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Daan, Wat een vervelende zaak. Heel verstandig dat jullie een advocaat inhuren. Ik ben erg benieuwd hoe deze zaak zich gaat ontwikkelen. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast
zondag 29 maart 2020

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.