De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.
6 minutes reading time (1109 words)

Woning gekocht of verkocht? Afspraak is niet altijd afspraak!

Ook een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Althans, vaak. Want bij het kopen en verkopen van een huis door particulieren gelden andere spelregels. Over het Boemerang-effect van de wettelijke bescherming van de koper van een woning.


Het schriftelijkheidsvereiste bij de particuliere koop van een woning

De particuliere koper van een huis wordt door de Nederlandse wet royaal in bescherming genomen tegen impulsief handelen. Sinds september 2003 geldt dat de koop van een woning door een particulier schriftelijk moet worden aangegaan. En zelfs als de koopovereenkomst door verkoper en koper is ondertekend, mag een koper zich zonder opgaaf van redenen gedurende drie dagen bedenken. Afspraak is afspraak, maar dat geldt niet voor een particulier die een woning koopt. Maar, hoe zit het met de particuliere VERkoper van een huis. Is zijn woord wel bindend ten opzichte van een particuliere verkoper? Over die vraag hebben juristen jarenlang met elkaar overhoop gelegen. De betreffende wet is immers geschreven om de koper te beschermen, niet de verkoper. In december 2011 gaf een uitspraak van de Hoge Raad duidelijkheid: Ook de particuliere verkoper is NIET gebonden aan een mondelinge koopovereenkomst (in de situatie waarin de koper een pariculier is en een beroep kan doen op de bedenktijd).

Concurrentie voor de koper van een huis?

Dit betekent dat ook een particuliere verkoper zich mag bedenken, totdat hij de koopakte heeft ondertekend. Houdt dat in dat een verkoper daarmee 'zomaar' wegkomt? Volgens de Hoge Raad wel. Slechts in zeer bijzondere gevallen moet een verkoper die zich bedenkt een schadevergoeding betalen aan de koper. Stel dat twee particulieren het met elkaar eens worden over de koop en verkoop van een huis. En dat zich, voordat de koopovereenkomst is ondertekend, een tweede koper meldt die een hoger bedrag wil betalen dan de (eerste) koper. Zolang er geen koopovereenkomst is ondertekend, mag ook een particuliere verkoper zich nog bedenken. En dus mag een woning worden verkocht aan een andere koper die bereid is om meer te betalen dan de eerste koper.

Wie is 'particulier'?

Een 'particuliere' koper of verkoper is iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een rechtspersoon is geen particulier, voor bijvoorbeeld bedrijven, woningbouwcorporaties en gemeenten is een mondelinge koop of verkoop nog steeds rechtsgeldig.

Als een particuliere koper of verkoper zich laat bijstaan door een makelaar of door een andere professional, dan verandert dat niets aan de particuliere status van die koper of verkoper. Een particuliere koper of verkoper blijft een particuliere koper of verkoper, ook als hij of zij zich laat bijstaan door een makelaar.

Een institituionele belegger is geen particulier. Maar het bezit van een beleggingspandje maakt iemand nog geen professionele partij. Een particulier die een vakantiehuisje koopt met het doel om deze te gaan beleggen, werd door de Rechtbank Arnhem als particulier beschouwd. Maar er zijn allerlei grensgevallen denkbaar. Wat nu als een particulier meerdere vakantiehuisjes koopt? Als een ouder een studentenhuis met twintig kamers koopt waar ook zoon of dochter een kamer in gaat huren, is deze koper dan nog particulier? En wat nu als het studentenhuis tien kamers telt? Of zes? En stel dat het nu over een appartement met drie kamers gaat? Het antwoord zal afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Voer voor juristen en dus stof voor heel veel toekomstige rechtszaken.

Wat vinden de makelaars van De Leeuw daar eigenlijk van?

Het hoogste recht leidt tot het hoogste onrecht (1). Maar wet is wet. Bij De Leeuw houden we ons aan de regels. Maar tegelijkertijd hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. Natuurlijk kunnen èn willen wij een koper het recht op een wettelijke bedenktijd niet ontzeggen. Maar een particulier die zich soms na dagen of weken onderhandelen alsnog bedenkt, scoort bij ons geen pluspunten. Ook als een verkoper besluit om een mondelinge overeenkomst te negeren, kunnen wij daar niets aan veranderen. Sterker nog, we zijn verplicht om de belangen van onze verkoopopdrachtgever optimaal te behartigen. Als wij, na het bereiken van een mondeling akkoord, te horen krijgen dat een andere koper meer wil bieden, zijn we verplicht om dat met onze verkoop-opdrachtgever te bespreken. En dat doen we dus ook. Maar, eerlijk gezegd, heel enthousiast worden we daar niet van. Zoals gezegd hechten we veel waarde aan betrouwbaarheid en openheid. En ook dat is de waarde van ervaring.

(1) "Summum ius summa iniuria"
Het recht tot op de spits drijven is het onrecht tot op de spits drijven" (Cicero, De Officiis I, 10, 33)


Wat vindt de tuchtrechter er eigenlijk van?

Inmiddels heeft ook de Raad van Toezicht van de NVM zich over een dergelijke zaak uitgesproken. Allereerst de feiten: na bezichtigingen in mei en juni 2013  worden verkopers en 'kopers' het op 17 juni met elkaar eens over de verkoop van een monumentale woning voor € 510.000. De makelaar feliciteert de 'kopers' en stuurt hen per mail op 18 juni een concept van de koopovereenkomst toe. Kort daarna is er contact tussen de verkopers en de 'kopers', waarbij de 'kopers' aangeven het huis toch nog op sommige punten te willen laten keuren. Omdat één van de 'kopers' tijdelijk in het buitenland verblijft, kan de koopovereenkomst niet direct worden ondertekend. Op 22 juni meldt zich echter een andere kandidaat voor het huis die bereid is om, zonder ontbindende voorwaarden èn zonder vragen over de bouwtechnische kwaliteit van het huis,  € 530.000 te betalen. Uiteindelijk wordt de woning aan deze andere kandidaat verkocht.

De klacht: de eerste 'kopers' zijn het met de gang van zaken niet eens en dienen een klacht in tegen de verkopend makelaar omdat de makelaar het huis heeft verkocht terwijl er al sprake was van mondelinge overeenstemming en hen niet in staat heeft gedaan om een tegenbod te doen.
 
De overwegingen van de tuchtrechter: een makelaar heeft in de eerste plaats de belangen te behartigen van zijn opdrachtgever.  De makelaar heeft herhaaldelijk bij de 'eerste koper' aangedrongen op ondertekening van de koopovereenkomst. Toen de nieuwe kandidaat zich aanmeldde, werd er een beter bod gedaan en was de koopovereenkomst met de eerste 'kopers' nog niet ondertekend. Als gevolg van de rechtsontwikkeling op dit onderwerp stond het de makelaar vrij om zijn opdrachtgever te adviseren om met de 'andere kandidaat' in zee te gaan. Een makelaar is daarbij niet verplicht om daarbij aan de 'eerste koper' te melden dat er een ander bod is gedaan of hen in de gelegenheid te stellen om alsnog een bod uit te brengen.

De uitspraak: de klacht is niet gegrond.

Vragen?

U kunt hieronder uw vragen aan ons stellen.

Lees ook onze blogs "Hoeveel dagen duurt de drie dagen bedenktijd? en Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste).

Gerelateerde berichten

 

Vragen & Reacties 140

Gast - Anke Both op zaterdag 03 september 2016 14:02

Hallo,
Wij hebben ons woning verkocht.
Nu is er een koper die in april al een eerste bod op ons huis heeft uitgebracht. Daar kwamen we niet uit na onderhandelen.
Nu een paar maanden later komt hij terug en zijn we er na onderhandeling eindelijk uitgekomen en hebben we zijn bod geaccepteerd.
Volgende week zou het koopcontract worden getekend.
Gisteravond smste hij nog om spullen over te nemen.
Vanochtend smst hij dat hij zich terug trekt omdat zijn vriendin niet meer wil.
Kan hij hier dan zomaar vanaf? of hebben wij recht op schade vergoeding van 10%?
We hadden hem 'geluk' gegeven ons woning voor een lage prijs te verkopen omdat wij een ander huis hebben gevonden.
Groeten Anke

Hallo, Wij hebben ons woning verkocht. Nu is er een koper die in april al een eerste bod op ons huis heeft uitgebracht. Daar kwamen we niet uit na onderhandelen. Nu een paar maanden later komt hij terug en zijn we er na onderhandeling eindelijk uitgekomen en hebben we zijn bod geaccepteerd. Volgende week zou het koopcontract worden getekend. Gisteravond smste hij nog om spullen over te nemen. Vanochtend smst hij dat hij zich terug trekt omdat zijn vriendin niet meer wil. Kan hij hier dan zomaar vanaf? of hebben wij recht op schade vergoeding van 10%? We hadden hem 'geluk' gegeven ons woning voor een lage prijs te verkopen omdat wij een ander huis hebben gevonden. Groeten Anke
Gast - Wim de Leeuw op zaterdag 03 september 2016 19:35

Dag Anke,

Een koper heeft een wettelijk recht op drie dagen bedenktijd, vanaf het moment dat de koopovereenkomst is ondertekend. Een schriftelijke overeenkomst is dus de eerste drie dagen niets waard, laat staan dat een mondelinge toezegging nog iets waard zou zijn.

De koper kan er dus nog zomaar vanaf. En je hebt geen recht op 10% schadevergoeding.

Groeten, Wim de Leeuw

Dag Anke, Een koper heeft een wettelijk recht op drie dagen bedenktijd, vanaf het moment dat de koopovereenkomst is ondertekend. Een schriftelijke overeenkomst is dus de eerste drie dagen niets waard, laat staan dat een mondelinge toezegging nog iets waard zou zijn. De koper kan er dus nog zomaar vanaf. En je hebt geen recht op 10% schadevergoeding. Groeten, Wim de Leeuw
Gast - Tom op maandag 19 september 2016 12:07

Dag,

Vraag: Mag de verkopende partij de ontbindende voorwaarden in een voorlopig koopcontract zomaar wijzigen terwijl het vooraf niet over gesproken is.

Dag, Vraag: Mag de verkopende partij de ontbindende voorwaarden in een voorlopig koopcontract zomaar wijzigen terwijl het vooraf niet over gesproken is.
Gast - Wim de Leeuw op dinsdag 20 september 2016 11:52

Dag Tom,

Nee, Tom. Eigenlijk mag dat niet. In een koopcontract worden normaliter de tijdens de onderhandelingen gemaakte afspraken vastgelegd.

In praktische zin heeft het overigens geen enkele consequentie als de verkopende partij dat doet. Want totdat beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend is de verkoper nog aan niets gebonden, de koper heeft ook daarna nog drie dagen de tijd om de bedenktijd in te roepen.

Is dit een antwoord op je vraag?

Groeten,
Wim de Leeuw

Dag Tom, Nee, Tom. Eigenlijk mag dat niet. In een koopcontract worden normaliter de tijdens de onderhandelingen gemaakte afspraken vastgelegd. In praktische zin heeft het overigens geen enkele consequentie als de verkopende partij dat doet. Want totdat beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend is de verkoper nog aan niets gebonden, de koper heeft ook daarna nog drie dagen de tijd om de bedenktijd in te roepen. Is dit een antwoord op je vraag? Groeten, Wim de Leeuw
Gast - Martijn op donderdag 06 oktober 2016 23:26

Goedenavond wij hebben vandaag te horen gekregen dat ons bod geaccepteerd werd door de verkoper. We hadden in onze ontbindende voorwaarden gezet dat we de keus hadden om een bouwkundig rapport op te laten stellen Het huis is uit 1994 en de makelaar van de verkoper gaf aan dit niet nodig te vinden gezien de staat van het huis. Dit advies kwam betrouwbaar en gemeend over. Ik stemde mondeling in met het achterwege laten van deze voorwaarde, mischien een beetje overmand door emotie ( we waren 2 dagen in onderhandeling) . Na dringend advies van bekenden en familie heb ik hier toch spijt van. Kan ik hier nog op terugkomen?

Goedenavond wij hebben vandaag te horen gekregen dat ons bod geaccepteerd werd door de verkoper. We hadden in onze ontbindende voorwaarden gezet dat we de keus hadden om een bouwkundig rapport op te laten stellen Het huis is uit 1994 en de makelaar van de verkoper gaf aan dit niet nodig te vinden gezien de staat van het huis. Dit advies kwam betrouwbaar en gemeend over. Ik stemde mondeling in met het achterwege laten van deze voorwaarde, mischien een beetje overmand door emotie ( we waren 2 dagen in onderhandeling) . Na dringend advies van bekenden en familie heb ik hier toch spijt van. Kan ik hier nog op terugkomen?
Gast - Wim de Leeuw op vrijdag 07 oktober 2016 10:50

Dag Martijn,

Jouw ervaring onderstreept waarom het - juist in deze markt - belangrijk is om als koper zelf een makelaar in te schakelen. Hoe ouder een huis is, hoe groter de kans op bouwkundige problemen. Maar ook bij een woning uit 1994 kan een bouwkundig onderzoek nuttig zijn. De verkopend makelaar mag een bouwkundig onderzoek dan wel niet nodig vinden, maar is hij bereid om de bouwkundige kwaliteit van het huis te garanderen? Ik denk het niet.

Maar, geen nood. Waar onwil is, is een omweg.

Als koper heb je drie dagen bedenktijd. Dat houdt in dat je geen ontbindende voorwaarde nodig hebt voor een bouwkundig onderzoek. Je laat het bouwkundig onderzoek uitvoeren op de dag dat je de koopovereenkomst ondertekend. En je zorgt ervoor dat de bouwkundige zijn rapport uitbrengt binnen drie dagen na ondertekening van de akte. Als de bouwkundige teveel narigheid ontdekt, dan doe je een beroep op de bedenktijd en start je de onderhandelingen opnieuw.

Groeten,
Wim de Leeuw

Dag Martijn, Jouw ervaring onderstreept waarom het - juist in deze markt - belangrijk is om als koper zelf een makelaar in te schakelen. Hoe ouder een huis is, hoe groter de kans op bouwkundige problemen. Maar ook bij een woning uit 1994 kan een bouwkundig onderzoek nuttig zijn. De verkopend makelaar mag een bouwkundig onderzoek dan wel niet nodig vinden, maar is hij bereid om de bouwkundige kwaliteit van het huis te garanderen? Ik denk het niet. Maar, geen nood. Waar onwil is, is een omweg. Als koper heb je drie dagen bedenktijd. Dat houdt in dat je geen ontbindende voorwaarde nodig hebt voor een bouwkundig onderzoek. Je laat het bouwkundig onderzoek uitvoeren op de dag dat je de koopovereenkomst ondertekend. En je zorgt ervoor dat de bouwkundige zijn rapport uitbrengt binnen drie dagen na ondertekening van de akte. Als de bouwkundige teveel narigheid ontdekt, dan doe je een beroep op de bedenktijd en start je de onderhandelingen opnieuw. Groeten, Wim de Leeuw
Gast - Corine op maandag 17 oktober 2016 20:50

Goedendag heer de Leeuw
Als tussentijdse oplossing omdat wij onze woning verkocht hebben huren wij nu van een particulier een te koop staande woning.
In de tijd dat wij hier verblijven zijn er door de toen verkopende makelaar een aantal bezichtigingen geweest maar kwam het bij niemand tot een koop. De eigenaar vroeg of wij het soms wilde kopen. Hiervoor heb ik toen een makelaar in de hand genomen die het getaxeerd heeft en daarop het bod uitgebracht. Na een aantal dagen gaf de verkoper via de mail aan dat hij het bod accepteerde.
Tot zover prima!

Twee dagen later kreeg ik via mijn makelaar te horen dat de verkoper hem had gemaild dat zijn bank er niet mee akkoord ging dus dat de koop voor deze prijs niet door kon gaan. Ik vroeg aan de verkoper waarom hij dan niet eerst contact met zijn financier had opgenomen alvorens hij met dit bod akkoord ging. Hij antwoordde dat hij dat gedaan had en dat ze eerst wel toestemming gaven en daarna ineens niet meer. Omdat ik dit een vreemd verhaal vond vroeg ik of hij dit op schrift had maar dit was mondeling gegaan zei hij. Inmiddels heeft hij er weer een andere makelaar opgezet en begint het z.g.n. verkoopplan weer opnieuw.

Ik heb zijn bank nog een mailtje gestuurd met de vraag of zij kunnen bevestigen dat dit zo gegaan was en of dit een normale manier van werken is. Hierop heb ik uiteraard geen antwoord gekregen.

Het stuit mij tegen de borst om om na zo'n onderhandeling en het geaccepteerde bod het bod om deze reden te verhogen zeker omdat er ook geen bewijs overlegt kan worden dat de bank het kennelijk heeft herzien...Volgens het advies van mijn aankoop makelaar is het pand ook niet meer waard.

Kunt u mij vertellen of dit zomaar kan?

Goedendag heer de Leeuw Als tussentijdse oplossing omdat wij onze woning verkocht hebben huren wij nu van een particulier een te koop staande woning. In de tijd dat wij hier verblijven zijn er door de toen verkopende makelaar een aantal bezichtigingen geweest maar kwam het bij niemand tot een koop. De eigenaar vroeg of wij het soms wilde kopen. Hiervoor heb ik toen een makelaar in de hand genomen die het getaxeerd heeft en daarop het bod uitgebracht. Na een aantal dagen gaf de verkoper via de mail aan dat hij het bod accepteerde. Tot zover prima! Twee dagen later kreeg ik via mijn makelaar te horen dat de verkoper hem had gemaild dat zijn bank er niet mee akkoord ging dus dat de koop voor deze prijs niet door kon gaan. Ik vroeg aan de verkoper waarom hij dan niet eerst contact met zijn financier had opgenomen alvorens hij met dit bod akkoord ging. Hij antwoordde dat hij dat gedaan had en dat ze eerst wel toestemming gaven en daarna ineens niet meer. Omdat ik dit een vreemd verhaal vond vroeg ik of hij dit op schrift had maar dit was mondeling gegaan zei hij. Inmiddels heeft hij er weer een andere makelaar opgezet en begint het z.g.n. verkoopplan weer opnieuw. Ik heb zijn bank nog een mailtje gestuurd met de vraag of zij kunnen bevestigen dat dit zo gegaan was en of dit een normale manier van werken is. Hierop heb ik uiteraard geen antwoord gekregen. Het stuit mij tegen de borst om om na zo'n onderhandeling en het geaccepteerde bod het bod om deze reden te verhogen zeker omdat er ook geen bewijs overlegt kan worden dat de bank het kennelijk heeft herzien...Volgens het advies van mijn aankoop makelaar is het pand ook niet meer waard. Kunt u mij vertellen of dit zomaar kan?
Gast - Wim de Leeuw op maandag 17 oktober 2016 21:49

Beste Corine,

Als er nog geen koopovereenkomst is ondertekend, dan is er nog geen sprake van een bindende verkoop. Met andere woorden, de verkoper kan en mag zich nog terugtrekken.

Ik kan me voorstellen dat je het een vreemde gang van zaken vind. Immers, je schrijft niet dat de verkoper expliciet het voorbehoud heeft gemaakt dat hij toestemming van de bank nodig had om de woning te verkopen. Dus het is allemaal wat slordig.

Misschien is het niet netjes, maar juridisch heb je geen enkele mogelijkheid om de koop af te dwingen.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste Corine, Als er nog geen koopovereenkomst is ondertekend, dan is er nog geen sprake van een bindende verkoop. Met andere woorden, de verkoper kan en mag zich nog terugtrekken. Ik kan me voorstellen dat je het een vreemde gang van zaken vind. Immers, je schrijft niet dat de verkoper expliciet het voorbehoud heeft gemaakt dat hij toestemming van de bank nodig had om de woning te verkopen. Dus het is allemaal wat slordig. Misschien is het niet netjes, maar juridisch heb je geen enkele mogelijkheid om de koop af te dwingen. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Renske op zondag 30 oktober 2016 18:18

Beste,

11 maanden geleden zag ik een papier op een appartement met een telefoonnummer. Er stond niet te koop op dat papier. Ik belde en het bleek de woningstichting te zijn. De makelaar van de verkoopafdeling zei dat ik de eerste gegadigde ben. Hij zei het kan wel een maandje duren, want het huis moet nog nagekeken worden nadat de huurder eruit is. Ik netjes wachten en na een maand naar kantoor gegaan, maar makelaar was er niet. Wel een ondergeschikte die zei dat het appartement 186000 zou gaan kosten. Ik zou gebeld worden,maar dat gebeurde niet en dus beld ik na een dag . Makelaar zei dat het al verkocht was. (later bleek het een personeelslid van de woningstichting te zijn, die het gekocht had) Ik heb toen de directeur gemaild en mij werd toegezegd dat het eerste appartement dat vrij zou komen voor mij zou zijn. Van de week kreeg ik bericht. Heb bezichtigd en het bleek een tussenappartement te zijn. Die van 11 maanden geleden was een hoekappartement. Dit tussenappartement heeft een keuken waar geeen daglicht bij kan en dat had dat hoekappartement wel. Volgende dag kreeg ik de rpijs te horen. Namelijk 196000. Ik heb gemaild dat het wel erg zuur is dat ik 11 maanden geleden een hoekappartement had kunnen hebben voor 186000 met een lichte keuken en nu een tussen met een keuken die verbouwd moet zodat er daglicht bij komt voor 196000. Hij zei ja nu worden ze door eigenaren verkocht voor veel meer. Kan het niet voor minder? Nee was het kortaf.

Nu heb ik de directeur proberen te bellen, maar die kreeg ik niet aan de lijn. De receptionist zei me dat het geen directeur heet maar bestuurder. Zo fel dat ik ging googlen. Bleek als je directeur intikt met de naam van de woningstichting dat de directeur op google staat als iemand die flink heeft zitten declareren. Ik heb nu dinsdag wel een gesprek, maar zie het somber in.Een gesprek met die makelaar en het hoofd van die verkoopafdeling. Niet met de decalratiedirecteur Ik vind in mijn geval dat ze die fout best zouden kunnen herstellen en op zn minst de prijs omlaag doen vanwege die rare behandleing van 11 maanden geleden. Wat vind u ervan?

Renske

Beste, 11 maanden geleden zag ik een papier op een appartement met een telefoonnummer. Er stond niet te koop op dat papier. Ik belde en het bleek de woningstichting te zijn. De makelaar van de verkoopafdeling zei dat ik de eerste gegadigde ben. Hij zei het kan wel een maandje duren, want het huis moet nog nagekeken worden nadat de huurder eruit is. Ik netjes wachten en na een maand naar kantoor gegaan, maar makelaar was er niet. Wel een ondergeschikte die zei dat het appartement 186000 zou gaan kosten. Ik zou gebeld worden,maar dat gebeurde niet en dus beld ik na een dag . Makelaar zei dat het al verkocht was. (later bleek het een personeelslid van de woningstichting te zijn, die het gekocht had) Ik heb toen de directeur gemaild en mij werd toegezegd dat het eerste appartement dat vrij zou komen voor mij zou zijn. Van de week kreeg ik bericht. Heb bezichtigd en het bleek een tussenappartement te zijn. Die van 11 maanden geleden was een hoekappartement. Dit tussenappartement heeft een keuken waar geeen daglicht bij kan en dat had dat hoekappartement wel. Volgende dag kreeg ik de rpijs te horen. Namelijk 196000. Ik heb gemaild dat het wel erg zuur is dat ik 11 maanden geleden een hoekappartement had kunnen hebben voor 186000 met een lichte keuken en nu een tussen met een keuken die verbouwd moet zodat er daglicht bij komt voor 196000. Hij zei ja nu worden ze door eigenaren verkocht voor veel meer. Kan het niet voor minder? Nee was het kortaf. Nu heb ik de directeur proberen te bellen, maar die kreeg ik niet aan de lijn. De receptionist zei me dat het geen directeur heet maar bestuurder. Zo fel dat ik ging googlen. Bleek als je directeur intikt met de naam van de woningstichting dat de directeur op google staat als iemand die flink heeft zitten declareren. Ik heb nu dinsdag wel een gesprek, maar zie het somber in.Een gesprek met die makelaar en het hoofd van die verkoopafdeling. Niet met de decalratiedirecteur Ik vind in mijn geval dat ze die fout best zouden kunnen herstellen en op zn minst de prijs omlaag doen vanwege die rare behandleing van 11 maanden geleden. Wat vind u ervan? Renske
Gast - Wim de Leeuw op maandag 31 oktober 2016 08:09

Beste Renske,

Ik heb een aantal blogs over dit onderwerp geschreven. Niet alleen bovenstaande blog, maar ook Spelregels bij onderhandeling (1) – Tien misverstanden en Spelregels bij onderhandeling (2) – Het verbod op uitspelen.

Dat jij 'de eerste gegadigde' bent, heeft geen enkele betekenis. Een verkoper is pas juridisch gebonden als hij de overeenkomst heeft ondertekend. Dus tijdens de onderhandelingen en laat staan voordat die onderhandelingen nog moeten beginnen, heeft zo'n uitspraak geen enkele betekenis. Als je 'eerste gegadigde' bent, heb je geen eerste recht van koop. Kortom, heel vervelend en heel professioneel hoe het is gegaan. Maar in juridisch opzicht heeft het geen enkele betekenis.

U geeft zelf aan dat u uw informatie heeft van iemand die u als 'ondergeschikte' beschrijft. Die heeft gezegd dat het appartement € 186.000,- zou moeten gaan kosten. Dat wil toch niet automatisch zeggen dat u voor dat bedrag de koper zou zijn geworden? Misschien hadden er nog wel 25 mensen het huis willen kopen. Had u als eerste de vraagprijs geboden van € 186.000,- en hadden er daarna mensen meer dan de vraagprijs geboden. Dan was u toch ook niet de koper geweest?

Kortom, de woningstichting heeft een slordige fout gemaakt. Maar géén fout die hen verplicht om u financieel tegemoet te komen, omdat u op geen enkele manier benadeeld bent.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste Renske, Ik heb een aantal blogs over dit onderwerp geschreven. Niet alleen bovenstaande blog, maar ook Spelregels bij onderhandeling (1) – Tien misverstanden en Spelregels bij onderhandeling (2) – Het verbod op uitspelen. Dat jij 'de eerste gegadigde' bent, heeft geen enkele betekenis. Een verkoper is pas juridisch gebonden als hij de overeenkomst heeft ondertekend. Dus tijdens de onderhandelingen en laat staan voordat die onderhandelingen nog moeten beginnen, heeft zo'n uitspraak geen enkele betekenis. Als je 'eerste gegadigde' bent, heb je geen eerste recht van koop. Kortom, heel vervelend en heel professioneel hoe het is gegaan. Maar in juridisch opzicht heeft het geen enkele betekenis. U geeft zelf aan dat u uw informatie heeft van iemand die u als 'ondergeschikte' beschrijft. Die heeft gezegd dat het appartement € 186.000,- zou moeten gaan kosten. Dat wil toch niet automatisch zeggen dat u voor dat bedrag de koper zou zijn geworden? Misschien hadden er nog wel 25 mensen het huis willen kopen. Had u als eerste de vraagprijs geboden van € 186.000,- en hadden er daarna mensen meer dan de vraagprijs geboden. Dan was u toch ook niet de koper geweest? Kortom, de woningstichting heeft een slordige fout gemaakt. Maar géén fout die hen verplicht om u financieel tegemoet te komen, omdat u op geen enkele manier benadeeld bent. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast
zondag 29 maart 2020

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.