De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.
6 minutes reading time (1109 words)

Woning gekocht of verkocht? Afspraak is niet altijd afspraak!

Ook een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Althans, vaak. Want bij het kopen en verkopen van een huis door particulieren gelden andere spelregels. Over het Boemerang-effect van de wettelijke bescherming van de koper van een woning.


Het schriftelijkheidsvereiste bij de particuliere koop van een woning

De particuliere koper van een huis wordt door de Nederlandse wet royaal in bescherming genomen tegen impulsief handelen. Sinds september 2003 geldt dat de koop van een woning door een particulier schriftelijk moet worden aangegaan. En zelfs als de koopovereenkomst door verkoper en koper is ondertekend, mag een koper zich zonder opgaaf van redenen gedurende drie dagen bedenken. Afspraak is afspraak, maar dat geldt niet voor een particulier die een woning koopt. Maar, hoe zit het met de particuliere VERkoper van een huis. Is zijn woord wel bindend ten opzichte van een particuliere verkoper? Over die vraag hebben juristen jarenlang met elkaar overhoop gelegen. De betreffende wet is immers geschreven om de koper te beschermen, niet de verkoper. In december 2011 gaf een uitspraak van de Hoge Raad duidelijkheid: Ook de particuliere verkoper is NIET gebonden aan een mondelinge koopovereenkomst (in de situatie waarin de koper een pariculier is en een beroep kan doen op de bedenktijd).

Concurrentie voor de koper van een huis?

Dit betekent dat ook een particuliere verkoper zich mag bedenken, totdat hij de koopakte heeft ondertekend. Houdt dat in dat een verkoper daarmee 'zomaar' wegkomt? Volgens de Hoge Raad wel. Slechts in zeer bijzondere gevallen moet een verkoper die zich bedenkt een schadevergoeding betalen aan de koper. Stel dat twee particulieren het met elkaar eens worden over de koop en verkoop van een huis. En dat zich, voordat de koopovereenkomst is ondertekend, een tweede koper meldt die een hoger bedrag wil betalen dan de (eerste) koper. Zolang er geen koopovereenkomst is ondertekend, mag ook een particuliere verkoper zich nog bedenken. En dus mag een woning worden verkocht aan een andere koper die bereid is om meer te betalen dan de eerste koper.

Wie is 'particulier'?

Een 'particuliere' koper of verkoper is iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een rechtspersoon is geen particulier, voor bijvoorbeeld bedrijven, woningbouwcorporaties en gemeenten is een mondelinge koop of verkoop nog steeds rechtsgeldig.

Als een particuliere koper of verkoper zich laat bijstaan door een makelaar of door een andere professional, dan verandert dat niets aan de particuliere status van die koper of verkoper. Een particuliere koper of verkoper blijft een particuliere koper of verkoper, ook als hij of zij zich laat bijstaan door een makelaar.

Een institituionele belegger is geen particulier. Maar het bezit van een beleggingspandje maakt iemand nog geen professionele partij. Een particulier die een vakantiehuisje koopt met het doel om deze te gaan beleggen, werd door de Rechtbank Arnhem als particulier beschouwd. Maar er zijn allerlei grensgevallen denkbaar. Wat nu als een particulier meerdere vakantiehuisjes koopt? Als een ouder een studentenhuis met twintig kamers koopt waar ook zoon of dochter een kamer in gaat huren, is deze koper dan nog particulier? En wat nu als het studentenhuis tien kamers telt? Of zes? En stel dat het nu over een appartement met drie kamers gaat? Het antwoord zal afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Voer voor juristen en dus stof voor heel veel toekomstige rechtszaken.

Wat vinden de makelaars van De Leeuw daar eigenlijk van?

Het hoogste recht leidt tot het hoogste onrecht (1). Maar wet is wet. Bij De Leeuw houden we ons aan de regels. Maar tegelijkertijd hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. Natuurlijk kunnen èn willen wij een koper het recht op een wettelijke bedenktijd niet ontzeggen. Maar een particulier die zich soms na dagen of weken onderhandelen alsnog bedenkt, scoort bij ons geen pluspunten. Ook als een verkoper besluit om een mondelinge overeenkomst te negeren, kunnen wij daar niets aan veranderen. Sterker nog, we zijn verplicht om de belangen van onze verkoopopdrachtgever optimaal te behartigen. Als wij, na het bereiken van een mondeling akkoord, te horen krijgen dat een andere koper meer wil bieden, zijn we verplicht om dat met onze verkoop-opdrachtgever te bespreken. En dat doen we dus ook. Maar, eerlijk gezegd, heel enthousiast worden we daar niet van. Zoals gezegd hechten we veel waarde aan betrouwbaarheid en openheid. En ook dat is de waarde van ervaring.

(1) "Summum ius summa iniuria"
Het recht tot op de spits drijven is het onrecht tot op de spits drijven" (Cicero, De Officiis I, 10, 33)


Wat vindt de tuchtrechter er eigenlijk van?

Inmiddels heeft ook de Raad van Toezicht van de NVM zich over een dergelijke zaak uitgesproken. Allereerst de feiten: na bezichtigingen in mei en juni 2013  worden verkopers en 'kopers' het op 17 juni met elkaar eens over de verkoop van een monumentale woning voor € 510.000. De makelaar feliciteert de 'kopers' en stuurt hen per mail op 18 juni een concept van de koopovereenkomst toe. Kort daarna is er contact tussen de verkopers en de 'kopers', waarbij de 'kopers' aangeven het huis toch nog op sommige punten te willen laten keuren. Omdat één van de 'kopers' tijdelijk in het buitenland verblijft, kan de koopovereenkomst niet direct worden ondertekend. Op 22 juni meldt zich echter een andere kandidaat voor het huis die bereid is om, zonder ontbindende voorwaarden èn zonder vragen over de bouwtechnische kwaliteit van het huis,  € 530.000 te betalen. Uiteindelijk wordt de woning aan deze andere kandidaat verkocht.

De klacht: de eerste 'kopers' zijn het met de gang van zaken niet eens en dienen een klacht in tegen de verkopend makelaar omdat de makelaar het huis heeft verkocht terwijl er al sprake was van mondelinge overeenstemming en hen niet in staat heeft gedaan om een tegenbod te doen.
 
De overwegingen van de tuchtrechter: een makelaar heeft in de eerste plaats de belangen te behartigen van zijn opdrachtgever.  De makelaar heeft herhaaldelijk bij de 'eerste koper' aangedrongen op ondertekening van de koopovereenkomst. Toen de nieuwe kandidaat zich aanmeldde, werd er een beter bod gedaan en was de koopovereenkomst met de eerste 'kopers' nog niet ondertekend. Als gevolg van de rechtsontwikkeling op dit onderwerp stond het de makelaar vrij om zijn opdrachtgever te adviseren om met de 'andere kandidaat' in zee te gaan. Een makelaar is daarbij niet verplicht om daarbij aan de 'eerste koper' te melden dat er een ander bod is gedaan of hen in de gelegenheid te stellen om alsnog een bod uit te brengen.

De uitspraak: de klacht is niet gegrond.

Vragen?

U kunt hieronder uw vragen aan ons stellen.

Lees ook onze blogs "Hoeveel dagen duurt de drie dagen bedenktijd? en Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste).

Gerelateerde berichten

 

Vragen & Reacties 140

Wim de Leeuw op vrijdag 09 augustus 2019 19:16

Geachte heer Nooijen / Beste Hein,

U begint de vraagstelling met de stelling "ik als professionele koper". Die stellingname is gunstig voor u als het gaat om het schriftelijkheidsvereiste maar aanmerkelijk minder gunstig als het gaat om een thema als verborgen gebreken.

Het uitgangspunt is nog steeds ‘afspraak is afspraak’. Dat is slechts anders bij de verkoop van een WONING.

In dit geval gaat het om een WONING IN VERHUURDE STAAT. In dat geval heeft de particuliere koper recht op drie dagen bedenktijd en ‘ter compensatie daarvan’ is de overeenkomst pas rechtsgeldig als de verkoper zijn handtekening onder de koopovereenkomst heeft gezet.

U zegt geen particuliere koper te zijn. Waarmee de tussen u en de verkoper bestaande mondelinge overeenkomst in beginsel rechtsgeldig zou zijn. U kunt deze verkoper dus in beginsel aan de koop houden.

Ik ben benieuwd op basis waarvan u zichzelf een professionele koper noemt. Een particuliere koper is elke koper die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Maar niet elke particuliere belegger is een ‘professionele koper’. In mijn blog noem ik een uitspraak van Rechtbank Arnhem die ee koper van een te beleggen vakantiehuis nog steeds als particulier beschouwde.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw


Geachte heer Nooijen / Beste Hein, U begint de vraagstelling met de stelling "ik als professionele koper". Die stellingname is gunstig voor u als het gaat om het schriftelijkheidsvereiste maar aanmerkelijk minder gunstig als het gaat om een thema als verborgen gebreken. Het uitgangspunt is nog steeds ‘afspraak is afspraak’. Dat is slechts anders bij de verkoop van een WONING. In dit geval gaat het om een WONING IN VERHUURDE STAAT. In dat geval heeft de particuliere koper recht op drie dagen bedenktijd en ‘ter compensatie daarvan’ is de overeenkomst pas rechtsgeldig als de verkoper zijn handtekening onder de koopovereenkomst heeft gezet. U zegt geen particuliere koper te zijn. Waarmee de tussen u en de verkoper bestaande mondelinge overeenkomst in beginsel rechtsgeldig zou zijn. U kunt deze verkoper dus in beginsel aan de koop houden. Ik ben benieuwd op basis waarvan u zichzelf een professionele koper noemt. Een particuliere koper is elke koper die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Maar niet elke particuliere belegger is een ‘professionele koper’. In mijn blog noem ik een uitspraak van Rechtbank Arnhem die ee koper van een te beleggen vakantiehuis nog steeds als particulier beschouwde. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Nicole op donderdag 28 november 2019 12:41

Beste Wim,

In jouw blogs leg je duidelijk uit dat een (mondelinge) overeenkomst niets voorstelt zonder dat er getekend is. Je bent al particuliere verkoper dus volgens de wet " vrij" om de (mondeling) gemaakte afspraken te herzien. Zoals ik het begrijp ook als er een voorlopig koopcontract is wat in principe getekend kan worden. Nu hebben wij zo'n situatie dat onze makelaar goed bevriend is met de koper waar wij tot een akkoord mee zijn gekomen. Op nog een paar kleine aanpassingen na waren we bereid te gaan tekenen bij de Notaris.
Volgens jouw kunnen wij dus gewoon ( zonder juridische) consequenties afzien van deze afspraak?
Er heeft zich namelijk een 2e gegadigde gemeld ( zonder tussenkomst van onze makelaar)
Wij vroegen ons af in hoeverre we de makelaar hierbij moeten betrekken ( ook met de wetenschap dat er hoogstwaarschijnlijk belangenverstrengeling is)
De makelaar is niet aangesloten bij een bepaalde instantie (NVM) en in zijn overeenkomst staat dat wij zonder opzegtermijn de overeenkomst mogen opzeggen.
Wat zou je ons hierin adviseren?
Alvast bedankt,

Beste Wim, In jouw blogs leg je duidelijk uit dat een (mondelinge) overeenkomst niets voorstelt zonder dat er getekend is. Je bent al particuliere verkoper dus volgens de wet " vrij" om de (mondeling) gemaakte afspraken te herzien. Zoals ik het begrijp ook als er een voorlopig koopcontract is wat in principe getekend kan worden. Nu hebben wij zo'n situatie dat onze makelaar goed bevriend is met de koper waar wij tot een akkoord mee zijn gekomen. Op nog een paar kleine aanpassingen na waren we bereid te gaan tekenen bij de Notaris. Volgens jouw kunnen wij dus gewoon ( zonder juridische) consequenties afzien van deze afspraak? Er heeft zich namelijk een 2e gegadigde gemeld ( zonder tussenkomst van onze makelaar) Wij vroegen ons af in hoeverre we de makelaar hierbij moeten betrekken ( ook met de wetenschap dat er hoogstwaarschijnlijk belangenverstrengeling is) De makelaar is niet aangesloten bij een bepaalde instantie (NVM) en in zijn overeenkomst staat dat wij zonder opzegtermijn de overeenkomst mogen opzeggen. Wat zou je ons hierin adviseren? Alvast bedankt,
Wim de Leeuw op donderdag 28 november 2019 13:49

Beste Nicole,

Als jullie als particulier een woning verkopen aan een particulier, dan kunnen jullie van de koop afzien zolang jullie de koopakte nog niet hebben ondertekend. Dat de koopakte bij-wijze-van-spreken al klaar ligt om getekend te worden, verandert daar niets aan. En ook dat de koper een bekende is van de door jullie ingehuurde en door jullie betaalde verkoopmakelaar, verandert daar ook niets aan.

Als jullie een beter bod hebben gekregen van een andere kandidaat, dan staat het jullie ten opzichte van de huidige kandidaat-koper vrij om met deze kandidaat de onderhandeling te starten.

Ten opzichte van jullie makelaar ligt het vermoedelijk net even anders. Want jullie makelaar heeft inmiddels de opdracht bijna gerealiseerd. En in jullie opdracht tot dienstverlening staat vermoedelijk dat jullie zelf geen activiteiten mogen ondernemen om de woning te verkopen en dat jullie niets mogen doen dat de makelaar kan frustreren in de uitvoering van de opdracht tot verkoop en dat als je dat wel doet, je courtage verschuldigd bent.

Kortom, je bent vrij in de richting van de kandidaat-koper, vermoedelijk niet in de richting van je eigen verkoopmakelaar. Ik adviseer je om de door jullie ondertekende opdracht tot dienstverlening, inclusief de algemene voorwaarden die op die opdracht van toepassing zijn, heel goed door te lezen.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste Nicole, Als jullie als particulier een woning verkopen aan een particulier, dan kunnen jullie van de koop afzien zolang jullie de koopakte nog niet hebben ondertekend. Dat de koopakte bij-wijze-van-spreken al klaar ligt om getekend te worden, verandert daar niets aan. En ook dat de koper een bekende is van de door jullie ingehuurde en door jullie betaalde verkoopmakelaar, verandert daar ook niets aan. Als jullie een beter bod hebben gekregen van een andere kandidaat, dan staat het jullie [b]ten opzichte van de huidige kandidaat-koper[/b] vrij om met deze kandidaat de onderhandeling te starten. [b]Ten opzichte van jullie makelaar[/b] ligt het vermoedelijk net even anders. Want jullie makelaar heeft inmiddels de opdracht bijna gerealiseerd. En in jullie opdracht tot dienstverlening staat vermoedelijk dat jullie zelf geen activiteiten mogen ondernemen om de woning te verkopen en dat jullie niets mogen doen dat de makelaar kan frustreren in de uitvoering van de opdracht tot verkoop en dat als je dat wel doet, je courtage verschuldigd bent. Kortom, je bent vrij in de richting van de kandidaat-koper, vermoedelijk niet in de richting van je eigen verkoopmakelaar. Ik adviseer je om de door jullie ondertekende opdracht tot dienstverlening, inclusief de algemene voorwaarden die op die opdracht van toepassing zijn, heel goed door te lezen. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Esther op woensdag 29 januari 2020 13:23

Goede middag, hier een gedupeerde koper.
Vanmorgen kreeg ik een belletje van de makelaar dat ons bod op een huis was geaccepteerd en hij kon ons feliciteren!
Wij waren super blij.
Een uur later belt hij terug dat hij zelf een fout heeft gemaakt en de verkeerde mensen gebeld heeft. Het kan dus allemaal niet doorgaan.
Wij hebben gevraagd wat er mis is gegaan en of er nog een ander bod is gekomen?
Hij zei dat hij hier niks over kon zeggen behalve dat er bij de verkoper een gunfactor voor andere kandidaten mee speelde.
Is de makelaar verplicht om de informatie met ons te delen over hoe deze situatie tot stand kwam of niet?

Goede middag, hier een gedupeerde koper. Vanmorgen kreeg ik een belletje van de makelaar dat ons bod op een huis was geaccepteerd en hij kon ons feliciteren! Wij waren super blij. Een uur later belt hij terug dat hij zelf een fout heeft gemaakt en de verkeerde mensen gebeld heeft. Het kan dus allemaal niet doorgaan. Wij hebben gevraagd wat er mis is gegaan en of er nog een ander bod is gekomen? Hij zei dat hij hier niks over kon zeggen behalve dat er bij de verkoper een gunfactor voor andere kandidaten mee speelde. Is de makelaar verplicht om de informatie met ons te delen over hoe deze situatie tot stand kwam of niet?
Wim de Leeuw op woensdag 29 januari 2020 16:47

Dag Esther,

Jouw casus - en alle situaties die daarop lijken - is voor mij de reden geweest om mijn blog te schrijven.

Als ik het heel vervelend formuleer maakt het helemaal NIETS! uit of er wel of geen ander bod is binnengekomen of dat de verkopende partij het huis liever aan een andere koper gunt. Er is pas sprake van een juridisch afdwingbare koopovereenkomst zodra de verkoper zijn handtekening onder de koopakte heeft gezet.

En ja, natuurlijk is het netjes als de makelaar uitlegt wat er nu precies is misgegaan. Maar een makelaar is hier niet toe verplicht.

Voor de goede orde: dat een mondelinge afspraak niet geldig is, is niet de schuld van makelaars of van verkopers. Het is de schuld van onze wetgever die in ons burgerlijk wetboek heeft bepaald dat een koper, ook nadat hij de koopakte (van een woning) heeft ondertekend, nog drie dagen de gelegenheid heeft om zich al dan niet te denken. De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, vond in het verlengde daarvan dat als een koper zich nog mag bedenken als hij al heeft getekend, een verkoper niet gebonden kan zijn aan zijn mondelinge toezeggingen. Ik begrijp dat je hiervan baalt. Maar als een makelaar zijn medewerking zou weigeren, dan is hij niet alleen tuchtrechtelijk maar ook civielrechtelijk aansprakelijk. Makelaars kunnen en mogen niet anders dan de wet naleven.

En dat houdt in dat als de koopakte nog niet is ondertekend, de verkoper zomaar mag ingaan op een hoger bod, een beter bod. Of zelfs een lager bod van iemand die hij de woning meer gunt dan een ander.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Esther, Jouw casus - en alle situaties die daarop lijken - is voor mij de reden geweest om mijn blog te schrijven. Als ik het heel vervelend formuleer maakt het helemaal NIETS! uit of er wel of geen ander bod is binnengekomen of dat de verkopende partij het huis liever aan een andere koper gunt. Er is pas sprake van een juridisch afdwingbare koopovereenkomst zodra de verkoper zijn handtekening onder de koopakte heeft gezet. En ja, natuurlijk is het netjes als de makelaar uitlegt wat er nu precies is misgegaan. Maar een makelaar is hier niet toe verplicht. Voor de goede orde: dat een mondelinge afspraak niet geldig is, is niet de schuld van makelaars of van verkopers. Het is de schuld van onze wetgever die in ons burgerlijk wetboek heeft bepaald dat een koper, ook nadat hij de koopakte (van een woning) heeft ondertekend, nog drie dagen de gelegenheid heeft om zich al dan niet te denken. De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, vond in het verlengde daarvan dat als een koper zich nog mag bedenken als hij al heeft getekend, een verkoper niet gebonden kan zijn aan zijn mondelinge toezeggingen. Ik begrijp dat je hiervan baalt. Maar als een makelaar zijn medewerking zou weigeren, dan is hij niet alleen tuchtrechtelijk maar ook civielrechtelijk aansprakelijk. Makelaars kunnen en mogen niet anders dan de wet naleven. En dat houdt in dat als de koopakte nog niet is ondertekend, de verkoper zomaar mag ingaan op een hoger bod, een beter bod. Of zelfs een lager bod van iemand die hij de woning meer gunt dan een ander. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Lidewij op zondag 01 maart 2020 11:57

L.S.

Kun je van de aankoop van een huis af, als er nog geen contract is, maar wel email correspondentie waarin je akkoord gaat met de vraagprijs?

L.S. Kun je van de aankoop van een huis af, als er nog geen contract is, maar wel email correspondentie waarin je akkoord gaat met de vraagprijs?
Wim de Leeuw op zondag 01 maart 2020 13:32

Beste Lidewij,

Ja, je kunt van de koop af. Mondelinge afspraken zijn bij de particuliere koop van een woning weinig tot niets waard.

(Maar, heel eerlijk gezegd, als je één van mijn blogs of een paar antwoorden op eerder gestelde vragen zou hebben gelezen, dan was je zelf tot die conclusie gekomen).

Voor de goede orde, je bent bezig met wat vermoedelijk de belangrijkste aankoop van je leven is. Je geeft vermoedelijk een bedrag uit ter grootte van meerdere jaarsalarissen.
En blijkbaar ben je onvoldoende thuis in de materie. Niet verstandig! Mijn advies: huur een eigen NVM-aankoopmakelaar in, daarmee koop je zonder risico's en kopzorgen en weet je precies wat de juridische gevolgen zijn van wat je wel en niet doet.

Groeten, Wim de LeeuwBeste Lidewij, Ja, je kunt van de koop af. Mondelinge afspraken zijn bij de particuliere koop van een woning weinig tot niets waard. (Maar, heel eerlijk gezegd, als je één van mijn blogs of een paar antwoorden op eerder gestelde vragen zou hebben gelezen, dan was je zelf tot die conclusie gekomen). Voor de goede orde, je bent bezig met wat vermoedelijk de belangrijkste aankoop van je leven is. Je geeft vermoedelijk een bedrag uit ter grootte van meerdere jaarsalarissen. En blijkbaar ben je onvoldoende thuis in de materie. Niet verstandig! Mijn advies: huur een eigen NVM-aankoopmakelaar in, daarmee koop je zonder risico's en kopzorgen en weet je precies wat de juridische gevolgen zijn van wat je wel en niet doet. Groeten, Wim de Leeuw
Gast - lidewij op maandag 02 maart 2020 09:32

Dank voor uw antwoord. Pas later ben ik alle eerder gestelde vragen gaan lezen, en zag ik dat het antwoord er al bij stond. Excuses.

In ons geval ligt het genuanceerder: het gaat om een huis in Frankrijk, van Nederlanders aan Nederlanders (wij dus). Gelden daar dezelfde regels voor? Dus alleen een schriftelijk getekende (voorlopige) koopovereenkomst is geldig?

Dank voor uw antwoord. Pas later ben ik alle eerder gestelde vragen gaan lezen, en zag ik dat het antwoord er al bij stond. Excuses. In ons geval ligt het genuanceerder: het gaat om een huis in Frankrijk, van Nederlanders aan Nederlanders (wij dus). Gelden daar dezelfde regels voor? Dus alleen een schriftelijk getekende (voorlopige) koopovereenkomst is geldig?
Wim de Leeuw op maandag 02 maart 2020 16:27

Beste Lidewij,

Een huis in Frankrijk... Dat lijkt me toch wel een behoorlijk relevante nuancering ;-). Want dan hebben we het direct over de regels van internationaal privaatrecht. Bij internationaal privaatrecht moet je niet zozeer denken aan inhoudelijke juridische regels maar meer aan 'juridische voorrangsregels'. Een Nederlandse man en een Amerikaanse vrouw trouwen in Kaapstad met elkaar. Komt dat huwelijk dan tot stand naar Nederlands, Amerikaans of naar Zuid-Afrikaans recht? Dat soort voorrangsregels.

Ik ben echter een eenvoudige, zij het juridisch geschoolde, makelaar. En heb dus geen expertise waar het gaat om internationaal privaatrecht. Maar mijn rechtsgevoel zegt me dat als twee Nederlanders een huis kopen in Frankrijk, primair het Franse recht van toepassing is.

Volgens het Nederlandse recht kan je je als koper heel gemakkelijk aan je "ja" onttrekken, of dat nu mondeling, telefonisch, per fax of per e-mail is.

Het Franse recht met betrekking tot de koop en verkoop van onroerende zaken wijkt af van het Nederlandse recht, alhoewel er wel veel punten van overeenstemming schijnen te zijn. Ik vond dit artikel: Koop en verkoop van een huis in Frankrijk – juridisch. Ook Frankrijk kent een bedenktijd. Die is in Nederland drie (werk)dagen en in Frankrijk zelfs zeven dagen. En dus LIJKT het mij dat je je in deze situatie nog gemakkelijker zou kunnen bedenken dan wanneer het om een huis in Nederland zou gaan.

Mijn advies:
Eén: hou je van de domme. Jij bent Nederlander, je doet zaken met een Nederlander en in Nederland geldt dat toezeggingen van kopers (mondeling, telefonisch, fax, mail) geen waarde hebben. Wat werkelijk telt, is de handtekening van jou als koper onder een koopcontract. En zelfs daarna heb je nog drie werkdagen om terug te komen op je beslissing.
Twee: als deze kwestie een serieus conflict oplevert, zoek dan het advies van een gespecialiseerde partij!

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw


Beste Lidewij, Een huis in Frankrijk... Dat lijkt me toch wel een behoorlijk relevante nuancering ;-). Want dan hebben we het direct over de regels van internationaal privaatrecht. Bij internationaal privaatrecht moet je niet zozeer denken aan inhoudelijke juridische regels maar meer aan 'juridische voorrangsregels'. Een Nederlandse man en een Amerikaanse vrouw trouwen in Kaapstad met elkaar. Komt dat huwelijk dan tot stand naar Nederlands, Amerikaans of naar Zuid-Afrikaans recht? Dat soort voorrangsregels. Ik ben echter een eenvoudige, zij het juridisch geschoolde, makelaar. En heb dus geen expertise waar het gaat om internationaal privaatrecht. Maar mijn rechtsgevoel zegt me dat als twee Nederlanders een huis kopen in Frankrijk, primair het Franse recht van toepassing is. Volgens het Nederlandse recht kan je je als koper heel gemakkelijk aan je "ja" onttrekken, of dat nu mondeling, telefonisch, per fax of per e-mail is. Het Franse recht met betrekking tot de koop en verkoop van onroerende zaken wijkt af van het Nederlandse recht, alhoewel er wel veel punten van overeenstemming schijnen te zijn. Ik vond dit artikel: [url=https://www.steinz-dijkstra.nl/blog/koop-en-verkoop-huis-frankrijk-juridisch/]Koop en verkoop van een huis in Frankrijk – juridisch[/url]. Ook Frankrijk kent een bedenktijd. Die is in Nederland drie (werk)dagen en in Frankrijk zelfs zeven dagen. En dus LIJKT het mij dat je je in deze situatie nog gemakkelijker zou kunnen bedenken dan wanneer het om een huis in Nederland zou gaan. Mijn advies: Eén: hou je van de domme. Jij bent Nederlander, je doet zaken met een Nederlander en in Nederland geldt dat toezeggingen van kopers (mondeling, telefonisch, fax, mail) geen waarde hebben. Wat werkelijk telt, is de handtekening van jou als koper onder een koopcontract. En zelfs daarna heb je nog drie werkdagen om terug te komen op je beslissing. Twee: als deze kwestie een serieus conflict oplevert, zoek dan het advies van een gespecialiseerde partij! Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Lidewij op dinsdag 03 maart 2020 07:31

Dank voor dit uitvoerige antwoord.
Gelukkig is alles in der minne geschikt, maar we zijn nu toch extra voorzichtig met toezeggingen via de mail.

Complimenten voor deze site en vooral voor de snelheid van behandelen van vragen op het blog. Ook de chatfunctie werkt prima.

Dank voor dit uitvoerige antwoord. Gelukkig is alles in der minne geschikt, maar we zijn nu toch extra voorzichtig met toezeggingen via de mail. Complimenten voor deze site en vooral voor de snelheid van behandelen van vragen op het blog. Ook de chatfunctie werkt prima.
Gast
zondag 29 maart 2020

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.