De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.
6 minutes reading time (1109 words)

Woning gekocht of verkocht? Afspraak is niet altijd afspraak!

Ook een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Althans, vaak. Want bij het kopen en verkopen van een huis door particulieren gelden andere spelregels. Over het Boemerang-effect van de wettelijke bescherming van de koper van een woning.


Het schriftelijkheidsvereiste bij de particuliere koop van een woning

De particuliere koper van een huis wordt door de Nederlandse wet royaal in bescherming genomen tegen impulsief handelen. Sinds september 2003 geldt dat de koop van een woning door een particulier schriftelijk moet worden aangegaan. En zelfs als de koopovereenkomst door verkoper en koper is ondertekend, mag een koper zich zonder opgaaf van redenen gedurende drie dagen bedenken. Afspraak is afspraak, maar dat geldt niet voor een particulier die een woning koopt. Maar, hoe zit het met de particuliere VERkoper van een huis. Is zijn woord wel bindend ten opzichte van een particuliere verkoper? Over die vraag hebben juristen jarenlang met elkaar overhoop gelegen. De betreffende wet is immers geschreven om de koper te beschermen, niet de verkoper. In december 2011 gaf een uitspraak van de Hoge Raad duidelijkheid: Ook de particuliere verkoper is NIET gebonden aan een mondelinge koopovereenkomst (in de situatie waarin de koper een pariculier is en een beroep kan doen op de bedenktijd).

Concurrentie voor de koper van een huis?

Dit betekent dat ook een particuliere verkoper zich mag bedenken, totdat hij de koopakte heeft ondertekend. Houdt dat in dat een verkoper daarmee 'zomaar' wegkomt? Volgens de Hoge Raad wel. Slechts in zeer bijzondere gevallen moet een verkoper die zich bedenkt een schadevergoeding betalen aan de koper. Stel dat twee particulieren het met elkaar eens worden over de koop en verkoop van een huis. En dat zich, voordat de koopovereenkomst is ondertekend, een tweede koper meldt die een hoger bedrag wil betalen dan de (eerste) koper. Zolang er geen koopovereenkomst is ondertekend, mag ook een particuliere verkoper zich nog bedenken. En dus mag een woning worden verkocht aan een andere koper die bereid is om meer te betalen dan de eerste koper.

Wie is 'particulier'?

Een 'particuliere' koper of verkoper is iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een rechtspersoon is geen particulier, voor bijvoorbeeld bedrijven, woningbouwcorporaties en gemeenten is een mondelinge koop of verkoop nog steeds rechtsgeldig.

Als een particuliere koper of verkoper zich laat bijstaan door een makelaar of door een andere professional, dan verandert dat niets aan de particuliere status van die koper of verkoper. Een particuliere koper of verkoper blijft een particuliere koper of verkoper, ook als hij of zij zich laat bijstaan door een makelaar.

Een institituionele belegger is geen particulier. Maar het bezit van een beleggingspandje maakt iemand nog geen professionele partij. Een particulier die een vakantiehuisje koopt met het doel om deze te gaan beleggen, werd door de Rechtbank Arnhem als particulier beschouwd. Maar er zijn allerlei grensgevallen denkbaar. Wat nu als een particulier meerdere vakantiehuisjes koopt? Als een ouder een studentenhuis met twintig kamers koopt waar ook zoon of dochter een kamer in gaat huren, is deze koper dan nog particulier? En wat nu als het studentenhuis tien kamers telt? Of zes? En stel dat het nu over een appartement met drie kamers gaat? Het antwoord zal afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Voer voor juristen en dus stof voor heel veel toekomstige rechtszaken.

Wat vinden de makelaars van De Leeuw daar eigenlijk van?

Het hoogste recht leidt tot het hoogste onrecht (1). Maar wet is wet. Bij De Leeuw houden we ons aan de regels. Maar tegelijkertijd hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. Natuurlijk kunnen èn willen wij een koper het recht op een wettelijke bedenktijd niet ontzeggen. Maar een particulier die zich soms na dagen of weken onderhandelen alsnog bedenkt, scoort bij ons geen pluspunten. Ook als een verkoper besluit om een mondelinge overeenkomst te negeren, kunnen wij daar niets aan veranderen. Sterker nog, we zijn verplicht om de belangen van onze verkoopopdrachtgever optimaal te behartigen. Als wij, na het bereiken van een mondeling akkoord, te horen krijgen dat een andere koper meer wil bieden, zijn we verplicht om dat met onze verkoop-opdrachtgever te bespreken. En dat doen we dus ook. Maar, eerlijk gezegd, heel enthousiast worden we daar niet van. Zoals gezegd hechten we veel waarde aan betrouwbaarheid en openheid. En ook dat is de waarde van ervaring.

(1) "Summum ius summa iniuria"
Het recht tot op de spits drijven is het onrecht tot op de spits drijven" (Cicero, De Officiis I, 10, 33)


Wat vindt de tuchtrechter er eigenlijk van?

Inmiddels heeft ook de Raad van Toezicht van de NVM zich over een dergelijke zaak uitgesproken. Allereerst de feiten: na bezichtigingen in mei en juni 2013  worden verkopers en 'kopers' het op 17 juni met elkaar eens over de verkoop van een monumentale woning voor € 510.000. De makelaar feliciteert de 'kopers' en stuurt hen per mail op 18 juni een concept van de koopovereenkomst toe. Kort daarna is er contact tussen de verkopers en de 'kopers', waarbij de 'kopers' aangeven het huis toch nog op sommige punten te willen laten keuren. Omdat één van de 'kopers' tijdelijk in het buitenland verblijft, kan de koopovereenkomst niet direct worden ondertekend. Op 22 juni meldt zich echter een andere kandidaat voor het huis die bereid is om, zonder ontbindende voorwaarden èn zonder vragen over de bouwtechnische kwaliteit van het huis,  € 530.000 te betalen. Uiteindelijk wordt de woning aan deze andere kandidaat verkocht.

De klacht: de eerste 'kopers' zijn het met de gang van zaken niet eens en dienen een klacht in tegen de verkopend makelaar omdat de makelaar het huis heeft verkocht terwijl er al sprake was van mondelinge overeenstemming en hen niet in staat heeft gedaan om een tegenbod te doen.
 
De overwegingen van de tuchtrechter: een makelaar heeft in de eerste plaats de belangen te behartigen van zijn opdrachtgever.  De makelaar heeft herhaaldelijk bij de 'eerste koper' aangedrongen op ondertekening van de koopovereenkomst. Toen de nieuwe kandidaat zich aanmeldde, werd er een beter bod gedaan en was de koopovereenkomst met de eerste 'kopers' nog niet ondertekend. Als gevolg van de rechtsontwikkeling op dit onderwerp stond het de makelaar vrij om zijn opdrachtgever te adviseren om met de 'andere kandidaat' in zee te gaan. Een makelaar is daarbij niet verplicht om daarbij aan de 'eerste koper' te melden dat er een ander bod is gedaan of hen in de gelegenheid te stellen om alsnog een bod uit te brengen.

De uitspraak: de klacht is niet gegrond.

Vragen?

U kunt hieronder uw vragen aan ons stellen.

Lees ook onze blogs "Hoeveel dagen duurt de drie dagen bedenktijd? en Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste).

Gerelateerde berichten

 

Vragen & Reacties 140

Wim de Leeuw op maandag 05 november 2018 15:42

Beste Hans,

Je kunt hier weinig of niets tegen doen, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Zolang de verkoper bij een particuliere transactie zijn handtekening nog niet heeft gezet, is hij nergens aan gebonden. Of dat nu in een situatie is waarin je door een andere gegadigde wordt overboden (en de verkoper wel wil verkopen, maar niet meer aan jou) of in een situatie waarin de verkoper zich sowieso wil beraden over de verkoop of de verkoopprocedure, maakt niet uit.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste Hans, Je kunt hier weinig of niets tegen doen, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Zolang de verkoper bij een particuliere transactie zijn handtekening nog niet heeft gezet, is hij nergens aan gebonden. Of dat nu in een situatie is waarin je door een andere gegadigde wordt overboden (en de verkoper wel wil verkopen, maar niet meer aan jou) of in een situatie waarin de verkoper zich sowieso wil beraden over de verkoop of de verkoopprocedure, maakt niet uit. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Thirza Brand op maandag 11 februari 2019 19:13

Wij hebben afgelopen woensdag een woning gekocht. We zijn tot een overeenstemming van 172.000 gekomen, dit zwart op wit in de mail. Afgelopen vrijdag kwam er een hoger bod, daarom wil de verkoper onder zijn belofte uitkomen.
Onze verkoper is GEEN particulier, maar een vastgoedmakelaar, die het via een andere makelaar verkoopt.
Hebben wij nu wel rechten?

Mercari Vastgoed is de eigenaar van de woning, hij verkoopt het via een andere makelaar in Den Haag.

Wij hebben afgelopen woensdag een woning gekocht. We zijn tot een overeenstemming van 172.000 gekomen, dit zwart op wit in de mail. Afgelopen vrijdag kwam er een hoger bod, daarom wil de verkoper onder zijn belofte uitkomen. Onze verkoper is GEEN particulier, maar een vastgoedmakelaar, die het via een andere makelaar verkoopt. Hebben wij nu wel rechten? Mercari Vastgoed is de eigenaar van de woning, hij verkoopt het via een andere makelaar in Den Haag.
Wim de Leeuw op maandag 11 februari 2019 22:45

Beste Thirza,

Als de verkoper geen particulier is maar een rechtspersoon, dan is er in beginsel geen sprake van een particuliere koop en dan is er in beginsel sprake van een koopovereenkomst. Ik schrijf bewust 'in beginsel'. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben makelaar, ik ben jurist en heb beste wat kennis en ervaring op het gebied van de makelaardij. Ik heb een aantal BV's, waaronder een makelaarskantoor. Maar als ik morgen mijn privé-woning verkoop, dan is er nog steeds sprake van een particuliere transactie.

Als ik de website van Mercari Vastgoed bekijk, dan heb ik de indruk dat het hier gaat om een zeer professionele partij die zichzelf omschrijft als "de makelaar die zelf koopt" en blijkbaar ook zelf verkoopt. Ik krijg daar een angstig voorgevoel van. Dit lijkt me toch een speler die de regeltjes zeer goed moet begrijpen. Het zou mij niet verbazen als niet Mercari Vastgoed de woning verkoopt, maar als Mercari Vastgoed als gevolmachtigde van een particulier de woning verkoopt, al dan niet na een listig geconstrueerde constructie. Waar onwil is, is een omweg.

Als je deze strijd aangaat, dan adviseer ik je om je te laten bijstaan door een ter zake kundig advocaat.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw


Beste Thirza, Als de verkoper geen particulier is maar een rechtspersoon, dan is er in beginsel geen sprake van een particuliere koop en dan is er in beginsel sprake van een koopovereenkomst. Ik schrijf bewust 'in beginsel'. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben makelaar, ik ben jurist en heb beste wat kennis en ervaring op het gebied van de makelaardij. Ik heb een aantal BV's, waaronder een makelaarskantoor. Maar als ik morgen mijn privé-woning verkoop, dan is er nog steeds sprake van een particuliere transactie. Als ik de website van Mercari Vastgoed bekijk, dan heb ik de indruk dat het hier gaat om een zeer professionele partij die zichzelf omschrijft als "de makelaar die zelf koopt" en blijkbaar ook zelf verkoopt. Ik krijg daar een angstig voorgevoel van. Dit lijkt me toch een speler die de regeltjes zeer goed moet begrijpen. Het zou mij niet verbazen als niet Mercari Vastgoed de woning verkoopt, maar als Mercari Vastgoed als gevolmachtigde van een particulier de woning verkoopt, al dan niet na een listig geconstrueerde constructie. Waar onwil is, is een omweg. Als je deze strijd aangaat, dan adviseer ik je om je te laten bijstaan door een ter zake kundig advocaat. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - An op dinsdag 26 februari 2019 08:11

Goedemorgen,

Bij het zien van een huis contact opgenomen met de verkopende makelaar.
Die vertelde dat het huis verkocht was voor 99% zeker.
Zonder ontbindende voorwaarden, daarom stond het nog te koop op de site,
Een buitenlandse verkoop, via Azie en Litouwen daarom wacht de makelaar nog op de te tekenen overeenkomst. Maar dat duurt lang. zegt hij. Ik kan ook geen bod doen zegt de makelaar.
Echter uit uw blogs maak ik op dat alleen een getekende overeenkomst rechtsgeldig is, en zou de makelaar toch op zijn minst aan de verkoper (welke is overleden, ongehuwd is, dus ik weet niet wie nu de eigenaar is) doorgeven. Of heb ik het mis?
Mijn gevoel zegt in deze dat deze verkoop onderzocht moet worden, maar hoe?
Alvast bedankt voor uw reactie!!! Ik hoop dat u snel even tijd heeft ivm de urgentie van deze zaak.

Goedemorgen, Bij het zien van een huis contact opgenomen met de verkopende makelaar. Die vertelde dat het huis verkocht was voor 99% zeker. Zonder ontbindende voorwaarden, daarom stond het nog te koop op de site, Een buitenlandse verkoop, via Azie en Litouwen daarom wacht de makelaar nog op de te tekenen overeenkomst. Maar dat duurt lang. zegt hij. Ik kan ook geen bod doen zegt de makelaar. Echter uit uw blogs maak ik op dat alleen een getekende overeenkomst rechtsgeldig is, en zou de makelaar toch op zijn minst aan de verkoper (welke is overleden, ongehuwd is, dus ik weet niet wie nu de eigenaar is) doorgeven. Of heb ik het mis? Mijn gevoel zegt in deze dat deze verkoop onderzocht moet worden, maar hoe? Alvast bedankt voor uw reactie!!! Ik hoop dat u snel even tijd heeft ivm de urgentie van deze zaak.
Wim de Leeuw op dinsdag 26 februari 2019 10:19

Beste An,

Gelukkig is er in de binnenlanden van Cambodja inmiddels ook een WiFi-signaal te vinden ;-).

Mijn gevoel zegt dat de makelaar 1.001 redenen heeft om deze verkoop NIET heel enthousiast te willen onderzoeken. Hoe meer erfgenamen, hoe ingewikkelder de verkoop is en hoe groter de kans is dat er een van de erfgenamen dwars gaat liggen. Dit soort zaken is vaak ongelofelijk ingewikkeld... Een mijnenveld voor elke makelaar.

Dus tenzij de makelaar een aanbod krijgt dat hij niet kan weigeren, hoger en eveneens zonder ontbindende voorwaarden, zal hij deze verkoop niet op het spel zetten. De enige manier om daar achter te komen is om bij de makelaar op de man af te vragen wat je zou moeten bieden om nog een kans te maken. De makelaar mag daar eigenlijk niet op antwoorden. Maar de meeste makelaars is niets menselijks vreemd.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste An, Gelukkig is er in de binnenlanden van Cambodja inmiddels ook een WiFi-signaal te vinden ;-). Mijn gevoel zegt dat de makelaar 1.001 redenen heeft om deze verkoop NIET heel enthousiast te willen onderzoeken. Hoe meer erfgenamen, hoe ingewikkelder de verkoop is en hoe groter de kans is dat er een van de erfgenamen dwars gaat liggen. Dit soort zaken is vaak ongelofelijk ingewikkeld... Een mijnenveld voor elke makelaar. Dus tenzij de makelaar een aanbod krijgt dat hij niet kan weigeren, hoger en eveneens zonder ontbindende voorwaarden, zal hij deze verkoop niet op het spel zetten. De enige manier om daar achter te komen is om bij de makelaar op de man af te vragen wat je zou moeten bieden om nog een kans te maken. De makelaar mag daar eigenlijk niet op antwoorden. Maar de meeste makelaars is niets menselijks vreemd. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Sander op dinsdag 05 maart 2019 12:07

Beste Wim,

Ten eerste wil ik je bedanken voor de blog en voor alle informatie!

Wij hebben een bod op een woning gedaan wat geaccepteerd is met voorbehoud van een bouwkundige keuring. Na het lezen van de conceptovereenkomst lezen wij hier dat tot een bedrag van € 5.000,- de kosten voor onze eigen rekening zijn. Ik lees op meerder sites dat dit verder wel een gebruikelijk bedrag is maar wij zijn hierop vooraf niet geattendeerd en bij onze vorige aankoop was ook geen bedrag opgenomen. Na contact met makelaar en hij daarop met de verkoper geven zij aan dit bedrag niet te willen wijzigen. Gezien we het huis toch graag willen zijn we er toch mee akkoord gegaan.

Nou speelt er het volgende wij zullen de overeenkomst vrijdag tekenen wat betekend dat wij tot en met dinsdag de 3 dagen bedenktijd hebben om zonder reden de getekende overeenkomst op te zeggen. In de tussentijd zal er maandag al de bouwkundig keuring plaats. Waardoor wij als het goed is binnen de wettelijk bedenktijd weten wat de kosten zullen zijn. Stel dat hieruit geconstateerd word dat de kosten € 4.800,- bedragen. Kunnen wij ons gewoon beroepen om de 3 dagen bedenktijd? En dus de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden ondanks dat voor de bouwkundige keuring een bedrag van € 5.000,- is afgesproken?

Met vriendelijk groet,
Sander

Beste Wim, Ten eerste wil ik je bedanken voor de blog en voor alle informatie! Wij hebben een bod op een woning gedaan wat geaccepteerd is met voorbehoud van een bouwkundige keuring. Na het lezen van de conceptovereenkomst lezen wij hier dat tot een bedrag van € 5.000,- de kosten voor onze eigen rekening zijn. Ik lees op meerder sites dat dit verder wel een gebruikelijk bedrag is maar wij zijn hierop vooraf niet geattendeerd en bij onze vorige aankoop was ook geen bedrag opgenomen. Na contact met makelaar en hij daarop met de verkoper geven zij aan dit bedrag niet te willen wijzigen. Gezien we het huis toch graag willen zijn we er toch mee akkoord gegaan. Nou speelt er het volgende wij zullen de overeenkomst vrijdag tekenen wat betekend dat wij tot en met dinsdag de 3 dagen bedenktijd hebben om zonder reden de getekende overeenkomst op te zeggen. In de tussentijd zal er maandag al de bouwkundig keuring plaats. Waardoor wij als het goed is binnen de wettelijk bedenktijd weten wat de kosten zullen zijn. Stel dat hieruit geconstateerd word dat de kosten € 4.800,- bedragen. Kunnen wij ons gewoon beroepen om de 3 dagen bedenktijd? En dus de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden ondanks dat voor de bouwkundige keuring een bedrag van € 5.000,- is afgesproken? Met vriendelijk groet, Sander
Wim de Leeuw op dinsdag 05 maart 2019 15:40

Beste Sander,

Bedankt voor het bedankje. Daar doen we het voor!

Enerzijds is het niet netjes dat je niet vooraf bent geïnformeerd over de limiet van € 5.000,=. Anderzijds vind ik het best logisch dat de makelaar het voorbehoud op deze manier aan een limiet verbindt. Een bouwkundige constateert ALTIJD gebreken. Zelfs bij een net opgeleverde nieuwbouwwoning. Dat heeft enerzijds te maken met het type professional dat voor het vak van 'bouwkundig inspecteur' kiest, maar ook met aansprakelijkheid. Een limiet van € 5.000,= lijkt mij zeer redelijk.

Het had ook niet heel veel zin gehad om daar bezwaar tegen te maken. Want zolang de verkoper de akte nog niet van zijn handtekening is voorzien, is de verkoper nog niet juridisch aan de koop gebonden. Na ondertekening is hij dat wel. Jullie zijn dat nog niet. Want zelfs als de bouwkundige geen enkel gebrek constateert, dan kan je gebruik maken van de bedenktijd. Daar heb je geen enkele grond en geen enkel argument voor nodig.

Je loopt dus geen enkel risico, zolang je binnen de drie (werk) dagen gebruik maakt van je bedenktijd.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste Sander, Bedankt voor het bedankje. Daar doen we het voor! Enerzijds is het niet netjes dat je niet vooraf bent geïnformeerd over de limiet van € 5.000,=. Anderzijds vind ik het best logisch dat de makelaar het voorbehoud op deze manier aan een limiet verbindt. Een bouwkundige constateert ALTIJD gebreken. Zelfs bij een net opgeleverde nieuwbouwwoning. Dat heeft enerzijds te maken met het type professional dat voor het vak van 'bouwkundig inspecteur' kiest, maar ook met aansprakelijkheid. Een limiet van € 5.000,= lijkt mij zeer redelijk. Het had ook niet heel veel zin gehad om daar bezwaar tegen te maken. Want zolang de verkoper de akte nog niet van zijn handtekening is voorzien, is de verkoper nog niet juridisch aan de koop gebonden. Na ondertekening is hij dat wel. Jullie zijn dat nog niet. Want zelfs als de bouwkundige geen enkel gebrek constateert, dan kan je gebruik maken van de bedenktijd. Daar heb je geen enkele grond en geen enkel argument voor nodig. Je loopt dus geen enkel risico, zolang je binnen de drie (werk) dagen gebruik maakt van je bedenktijd. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - f.m.van greuningen op woensdag 03 juli 2019 16:42

geachte heer de Leeuw,
ik heb net mijn verhuurde appartement , met hypotheek, verkocht aan een investeerder die geen financiering nodig heeft. We kunnen dus snel naar de notaris lijkt me.
Mijn vraag is, wat is de volgende stap, moet er een contract opgesteld worden met 10% aanbetaling, of is een schriftelijke overeenkomst voldoende?
Bijvoorbaat dank!

M. van Greuningen

geachte heer de Leeuw, ik heb net mijn verhuurde appartement , met hypotheek, verkocht aan een investeerder die geen financiering nodig heeft. We kunnen dus snel naar de notaris lijkt me. Mijn vraag is, wat is de volgende stap, moet er een contract opgesteld worden met 10% aanbetaling, of is een schriftelijke overeenkomst voldoende? Bijvoorbaat dank! M. van Greuningen
Wim de Leeuw op woensdag 03 juli 2019 22:31

Geachte heer / mevrouw Van Greuningen,

Uiteraard! is het van belang om de afspraken schriftelijk vast te leggen in een koopakte, die weer de basis vormt voor de transportakte van de notaris.

Het kan zelfs verstandig zijn om die koopakte door een makelaar te laten maken. Als uw tegenpartij een professional is, dan staat u in geval van een geschil al snel op achterstand. Want bent u er bijvoorbeeld van overtuigd dat de VvE voldoet aan de wettelijke eisen? Heeft u voldaan aan uw mededelingsplicht en kunt u dat ook bewijzen? Heeft u de kopende partij geïnformeerd over u bekende gebreken? Of zijn er afspraken gemaakt over een niet-bewoningsclausule of oudersomsclausule?

Voorkomen is beter dan genezen!

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw


Geachte heer / mevrouw Van Greuningen, Uiteraard! is het van belang om de afspraken schriftelijk vast te leggen in een koopakte, die weer de basis vormt voor de transportakte van de notaris. Het kan zelfs verstandig zijn om die koopakte door een makelaar te laten maken. Als uw tegenpartij een professional is, dan staat u in geval van een geschil al snel op achterstand. Want bent u er bijvoorbeeld van overtuigd dat de VvE voldoet aan de wettelijke eisen? Heeft u voldaan aan uw mededelingsplicht en kunt u dat ook bewijzen? Heeft u de kopende partij geïnformeerd over u bekende gebreken? Of zijn er afspraken gemaakt over een niet-bewoningsclausule of oudersomsclausule? Voorkomen is beter dan genezen! Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - hein nooijen op vrijdag 09 augustus 2019 08:24

ik als professionele koper koop een appartement via een advertentie op marktplaats we komen mondeling overheen en via de sms geeft hij mij de feliciaties en stuurt hij de koopovereenkomst op ik lees het stel nog een vraag er over en hij belt me dat hij van de verkoop afziet omdat hij een hoger bod heeft gekregen kan ik hem toch aan de koop houden
ik las op u blogs dat er verschil in zit of je professionele verkoper koper bent of niet met vriendelijke groet hein

ik als professionele koper koop een appartement via een advertentie op marktplaats we komen mondeling overheen en via de sms geeft hij mij de feliciaties en stuurt hij de koopovereenkomst op ik lees het stel nog een vraag er over en hij belt me dat hij van de verkoop afziet omdat hij een hoger bod heeft gekregen kan ik hem toch aan de koop houden ik las op u blogs dat er verschil in zit of je professionele verkoper koper bent of niet met vriendelijke groet hein
Gast
zondag 05 april 2020

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.