De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.
6 minutes reading time (1109 words)

Woning gekocht of verkocht? Afspraak is niet altijd afspraak!

Ook een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Althans, vaak. Want bij het kopen en verkopen van een huis door particulieren gelden andere spelregels. Over het Boemerang-effect van de wettelijke bescherming van de koper van een woning.


Het schriftelijkheidsvereiste bij de particuliere koop van een woning

De particuliere koper van een huis wordt door de Nederlandse wet royaal in bescherming genomen tegen impulsief handelen. Sinds september 2003 geldt dat de koop van een woning door een particulier schriftelijk moet worden aangegaan. En zelfs als de koopovereenkomst door verkoper en koper is ondertekend, mag een koper zich zonder opgaaf van redenen gedurende drie dagen bedenken. Afspraak is afspraak, maar dat geldt niet voor een particulier die een woning koopt. Maar, hoe zit het met de particuliere VERkoper van een huis. Is zijn woord wel bindend ten opzichte van een particuliere verkoper? Over die vraag hebben juristen jarenlang met elkaar overhoop gelegen. De betreffende wet is immers geschreven om de koper te beschermen, niet de verkoper. In december 2011 gaf een uitspraak van de Hoge Raad duidelijkheid: Ook de particuliere verkoper is NIET gebonden aan een mondelinge koopovereenkomst (in de situatie waarin de koper een pariculier is en een beroep kan doen op de bedenktijd).

Concurrentie voor de koper van een huis?

Dit betekent dat ook een particuliere verkoper zich mag bedenken, totdat hij de koopakte heeft ondertekend. Houdt dat in dat een verkoper daarmee 'zomaar' wegkomt? Volgens de Hoge Raad wel. Slechts in zeer bijzondere gevallen moet een verkoper die zich bedenkt een schadevergoeding betalen aan de koper. Stel dat twee particulieren het met elkaar eens worden over de koop en verkoop van een huis. En dat zich, voordat de koopovereenkomst is ondertekend, een tweede koper meldt die een hoger bedrag wil betalen dan de (eerste) koper. Zolang er geen koopovereenkomst is ondertekend, mag ook een particuliere verkoper zich nog bedenken. En dus mag een woning worden verkocht aan een andere koper die bereid is om meer te betalen dan de eerste koper.

Wie is 'particulier'?

Een 'particuliere' koper of verkoper is iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een rechtspersoon is geen particulier, voor bijvoorbeeld bedrijven, woningbouwcorporaties en gemeenten is een mondelinge koop of verkoop nog steeds rechtsgeldig.

Als een particuliere koper of verkoper zich laat bijstaan door een makelaar of door een andere professional, dan verandert dat niets aan de particuliere status van die koper of verkoper. Een particuliere koper of verkoper blijft een particuliere koper of verkoper, ook als hij of zij zich laat bijstaan door een makelaar.

Een institituionele belegger is geen particulier. Maar het bezit van een beleggingspandje maakt iemand nog geen professionele partij. Een particulier die een vakantiehuisje koopt met het doel om deze te gaan beleggen, werd door de Rechtbank Arnhem als particulier beschouwd. Maar er zijn allerlei grensgevallen denkbaar. Wat nu als een particulier meerdere vakantiehuisjes koopt? Als een ouder een studentenhuis met twintig kamers koopt waar ook zoon of dochter een kamer in gaat huren, is deze koper dan nog particulier? En wat nu als het studentenhuis tien kamers telt? Of zes? En stel dat het nu over een appartement met drie kamers gaat? Het antwoord zal afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Voer voor juristen en dus stof voor heel veel toekomstige rechtszaken.

Wat vinden de makelaars van De Leeuw daar eigenlijk van?

Het hoogste recht leidt tot het hoogste onrecht (1). Maar wet is wet. Bij De Leeuw houden we ons aan de regels. Maar tegelijkertijd hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. Natuurlijk kunnen èn willen wij een koper het recht op een wettelijke bedenktijd niet ontzeggen. Maar een particulier die zich soms na dagen of weken onderhandelen alsnog bedenkt, scoort bij ons geen pluspunten. Ook als een verkoper besluit om een mondelinge overeenkomst te negeren, kunnen wij daar niets aan veranderen. Sterker nog, we zijn verplicht om de belangen van onze verkoopopdrachtgever optimaal te behartigen. Als wij, na het bereiken van een mondeling akkoord, te horen krijgen dat een andere koper meer wil bieden, zijn we verplicht om dat met onze verkoop-opdrachtgever te bespreken. En dat doen we dus ook. Maar, eerlijk gezegd, heel enthousiast worden we daar niet van. Zoals gezegd hechten we veel waarde aan betrouwbaarheid en openheid. En ook dat is de waarde van ervaring.

(1) "Summum ius summa iniuria"
Het recht tot op de spits drijven is het onrecht tot op de spits drijven" (Cicero, De Officiis I, 10, 33)


Wat vindt de tuchtrechter er eigenlijk van?

Inmiddels heeft ook de Raad van Toezicht van de NVM zich over een dergelijke zaak uitgesproken. Allereerst de feiten: na bezichtigingen in mei en juni 2013  worden verkopers en 'kopers' het op 17 juni met elkaar eens over de verkoop van een monumentale woning voor € 510.000. De makelaar feliciteert de 'kopers' en stuurt hen per mail op 18 juni een concept van de koopovereenkomst toe. Kort daarna is er contact tussen de verkopers en de 'kopers', waarbij de 'kopers' aangeven het huis toch nog op sommige punten te willen laten keuren. Omdat één van de 'kopers' tijdelijk in het buitenland verblijft, kan de koopovereenkomst niet direct worden ondertekend. Op 22 juni meldt zich echter een andere kandidaat voor het huis die bereid is om, zonder ontbindende voorwaarden èn zonder vragen over de bouwtechnische kwaliteit van het huis,  € 530.000 te betalen. Uiteindelijk wordt de woning aan deze andere kandidaat verkocht.

De klacht: de eerste 'kopers' zijn het met de gang van zaken niet eens en dienen een klacht in tegen de verkopend makelaar omdat de makelaar het huis heeft verkocht terwijl er al sprake was van mondelinge overeenstemming en hen niet in staat heeft gedaan om een tegenbod te doen.
 
De overwegingen van de tuchtrechter: een makelaar heeft in de eerste plaats de belangen te behartigen van zijn opdrachtgever.  De makelaar heeft herhaaldelijk bij de 'eerste koper' aangedrongen op ondertekening van de koopovereenkomst. Toen de nieuwe kandidaat zich aanmeldde, werd er een beter bod gedaan en was de koopovereenkomst met de eerste 'kopers' nog niet ondertekend. Als gevolg van de rechtsontwikkeling op dit onderwerp stond het de makelaar vrij om zijn opdrachtgever te adviseren om met de 'andere kandidaat' in zee te gaan. Een makelaar is daarbij niet verplicht om daarbij aan de 'eerste koper' te melden dat er een ander bod is gedaan of hen in de gelegenheid te stellen om alsnog een bod uit te brengen.

De uitspraak: de klacht is niet gegrond.

Vragen?

U kunt hieronder uw vragen aan ons stellen.

Lees ook onze blogs "Hoeveel dagen duurt de drie dagen bedenktijd? en Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste).

Gerelateerde berichten

 

Vragen & Reacties 140

Gast - Wim de Leeuw op maandag 08 september 2014 08:33

Dag collega, het schriftelijkheidsvereiste gaat over de koopovereenkomst zelf (de schriftelijk vastgelegde afspraken). Het slaat dus niet op de fase van bod, tegenbod of de acceptatie. Zolang de koopovereenkomst niet is ondertekend, is de opdrachtgever vrij om haar akkoord in te trekken. Tsjah. Het klopt niet met mijn rechtsgevoel. En in de praktijk is het ongelofelijk lastig om dit aan een (eerste) bieder uit te leggen. Weinig mensen kennen deze regels en het komt natuurlijk over alsof je als makelaar een 'trucje' toepast. Je krijgt per definitie de wind van voren.

Anderzijds, we worden geacht om binnen de grenzen van de juridische mogelijkheden en onze beroepsethiek het uiterste voor onze opdrachtgever te realiseren. En dus het hogere bod te accepteren.

Ik zou overigens wel even afstemmen met je rechtsbijstands- of aansprakelijkheidsverzekeraar. Ik kan me namelijk voorstellen dat er een keer een procedure gaat komen over enerzijds dit schriftelijkheidsvereiste, maar dan in combinatie met de goede trouw die je als partijen in een precontractuele fase moet hanteren. Er is dan misschien geen overeenkomst tot stand gekomen, maar ik kan me wel voorstellen dat als de verkoper de indruk heeft gewekt om tot zaken te komen en de koper - afgaande op die indruk - kosten heeft gemaakt (bodemonderzoek, bouwkundige rapportage, offertetrajecten etc.), de verkoper die kosten zal moeten vergoeden. Wordt vervolgd!

Succces, Wim de Leeuw

Dag collega, het schriftelijkheidsvereiste gaat over de koopovereenkomst zelf (de schriftelijk vastgelegde afspraken). Het slaat dus niet op de fase van bod, tegenbod of de acceptatie. Zolang de koopovereenkomst niet is ondertekend, is de opdrachtgever vrij om haar akkoord in te trekken. Tsjah. Het klopt niet met mijn rechtsgevoel. En in de praktijk is het ongelofelijk lastig om dit aan een (eerste) bieder uit te leggen. Weinig mensen kennen deze regels en het komt natuurlijk over alsof je als makelaar een 'trucje' toepast. Je krijgt per definitie de wind van voren. Anderzijds, we worden geacht om binnen de grenzen van de juridische mogelijkheden en onze beroepsethiek het uiterste voor onze opdrachtgever te realiseren. En dus het hogere bod te accepteren. Ik zou overigens wel even afstemmen met je rechtsbijstands- of aansprakelijkheidsverzekeraar. Ik kan me namelijk voorstellen dat er een keer een procedure gaat komen over enerzijds dit schriftelijkheidsvereiste, maar dan in combinatie met de goede trouw die je als partijen in een precontractuele fase moet hanteren. Er is dan misschien geen overeenkomst tot stand gekomen, maar ik kan me wel voorstellen dat als de verkoper de indruk heeft gewekt om tot zaken te komen en de koper - afgaande op die indruk - kosten heeft gemaakt (bodemonderzoek, bouwkundige rapportage, offertetrajecten etc.), de verkoper die kosten zal moeten vergoeden. Wordt vervolgd! Succces, Wim de Leeuw
Gast - Tristan op maandag 28 december 2015 12:55

Beste,

Dit blogartikel kwam ik tegen in mijn zoektocht naar informatie over het ontbinden/annuleren van een geaccepteerde bod in de fase van het opstellen van een concept aankoopcontract.

De verkoper zelf zit in de financiele put en heeft de ING Bank als gevolmachtigde die hen vertegenwoordigt.

Echter zijn er nu enkele bijzondere bepalingen en punten in het concept aankoopcontract waar wij niet mee eens zijn en dit aan de verkoopmakelaar hebben meegegeven.

Deze geeft helaas aan dat niet alle punten gewijzigd kunnen worden in de concept aankoopcontract. Wij zijn bang dat het punten zijn waar wij niet over eens zullen worden, omdat het gehele contract echter alleen de gevolmachtigde en verkoper beschermt...

Vanmiddag krijgen wij te horen om welke punten het gaat, maar onze vraag is nu: Kunnen wij in geheel van het bod afzien als wij niet eens kunnen worden over de betreffende punten in het concept aankoopcontract?

Alvast super bedankt voor de input en alvast een gezegende jaarwisseling.

MvG,
Tristan

Beste, Dit blogartikel kwam ik tegen in mijn zoektocht naar informatie over het ontbinden/annuleren van een geaccepteerde bod in de fase van het opstellen van een concept aankoopcontract. De verkoper zelf zit in de financiele put en heeft de ING Bank als gevolmachtigde die hen vertegenwoordigt. Echter zijn er nu enkele bijzondere bepalingen en punten in het concept aankoopcontract waar wij niet mee eens zijn en dit aan de verkoopmakelaar hebben meegegeven. Deze geeft helaas aan dat niet alle punten gewijzigd kunnen worden in de concept aankoopcontract. Wij zijn bang dat het punten zijn waar wij niet over eens zullen worden, omdat het gehele contract echter alleen de gevolmachtigde en verkoper beschermt... Vanmiddag krijgen wij te horen om welke punten het gaat, maar onze vraag is nu: Kunnen wij in geheel van het bod afzien als wij niet eens kunnen worden over de betreffende punten in het concept aankoopcontract? Alvast super bedankt voor de input en alvast een gezegende jaarwisseling. MvG, Tristan
Gast - Wim de Leeuw op donderdag 14 januari 2016 12:05

Mijn excuses voor de late reactie, om onverklaarbare redenen heb ik de melding dat er een vraag was gesteld, gemist.

U bent de kandidaat-koper en u treedt op als particulier (neem ik aan). U bent in dat geval pas gebonden nadat er drie werkdagen zijn verlopen nadat u de koopovereenkomst hebt ondertekend. U kunt dus zonder problemen afzien van het bod, zonder opgave van redenen. Als u nog niet gebonden bent aan een ondertekende koopovereenkomst, dan bent u zeker niet gebonden aan een geaccepteerd bod.

Met vriendelijke groet, mr Wim H. de Leeuw, directeur De Leeuw Groep

Mijn excuses voor de late reactie, om onverklaarbare redenen heb ik de melding dat er een vraag was gesteld, gemist. U bent de kandidaat-koper en u treedt op als particulier (neem ik aan). U bent in dat geval pas gebonden nadat er drie werkdagen zijn verlopen nadat u de koopovereenkomst hebt ondertekend. U kunt dus zonder problemen afzien van het bod, zonder opgave van redenen. Als u nog niet gebonden bent aan een ondertekende koopovereenkomst, dan bent u zeker niet gebonden aan een geaccepteerd bod. Met vriendelijke groet, mr Wim H. de Leeuw, directeur De Leeuw Groep
Gast - Teun op vrijdag 26 februari 2016 04:36

Een helder artikel over een minder helder onderwerp. Ook mijn vriendin en ik werden in de afgelopen 3 dagen tijd eerst gefeliciteerd, de koopakte was in de maak, om vervolgens toch in de wachtstand gezet te worden.

22 februari: huis bezichtigd

23 februari: bod uitgebracht via makelaar, opleverdatum + ontbindende voorwaarden genoemd

23 februari: makelaar belt terug om ons te feliciteren! De verkoper was akkoord met alles. Koopakte wordt in orde gemaakt

26 februari: Nogmaals naar het huis wezen kijken met vriendin (net bevallen, kon nu pas kijken, maar was via funda al overstag). Na de rondleiding geeft makelaar aan dat er die dag een andere partij is verschenen met een bod . De makelaar geeft aan dat ze dit nu gaat melden aan de verkoper en die bepaalt wat met het bod te doen. Wij staan nu machteloos. En verdrietig omdat je eerst wordt gefeliciteerd en daarna gecondoleerd.

Dit voelt zo verward. Onderhandelen doe je met één partij. Echter als je akkoord bent en op funda komt te staan 'onder bod' kunnen andere partijen alsnog bieden. Met bovendien in de wetenschap dat ze met een zeer goed bod moeten komen, aangezien er al een serieuze gegadigde is door verschijnen van de tekst 'onder bod'.

Zie ik nog iets over het hoofd Wim? Of kan ik toch nog stappen zetten?

Een helder artikel over een minder helder onderwerp. Ook mijn vriendin en ik werden in de afgelopen 3 dagen tijd eerst gefeliciteerd, de koopakte was in de maak, om vervolgens toch in de wachtstand gezet te worden. 22 februari: huis bezichtigd 23 februari: bod uitgebracht via makelaar, opleverdatum + ontbindende voorwaarden genoemd 23 februari: makelaar belt terug om ons te feliciteren! De verkoper was akkoord met alles. Koopakte wordt in orde gemaakt 26 februari: Nogmaals naar het huis wezen kijken met vriendin (net bevallen, kon nu pas kijken, maar was via funda al overstag). Na de rondleiding geeft makelaar aan dat er die dag een andere partij is verschenen met een bod . De makelaar geeft aan dat ze dit nu gaat melden aan de verkoper en die bepaalt wat met het bod te doen. Wij staan nu machteloos. En verdrietig omdat je eerst wordt gefeliciteerd en daarna gecondoleerd. Dit voelt zo verward. Onderhandelen doe je met één partij. Echter als je akkoord bent en op funda komt te staan 'onder bod' kunnen andere partijen alsnog bieden. Met bovendien in de wetenschap dat ze met een zeer goed bod moeten komen, aangezien er al een serieuze gegadigde is door verschijnen van de tekst 'onder bod'. Zie ik nog iets over het hoofd Wim? Of kan ik toch nog stappen zetten?
Gast - Wim de Leeuw op zondag 28 februari 2016 19:12

Beste Teun, bedankt voor het compliment over onze blog. Ik kan me jullie gevoel helemaal voorstellen. Het voelt onrechtvaardig, maar het is wel geldend recht.

Er is maar één ding dat je kunt doen, maar dat zal je vermoedelijk niet bevallen. Zolang de koopovereenkomst nog niet is ondertekend, kan je opnieuw een bod uitbrengen dat de makelaar dan wederom zal moeten bespreken met de opdrachtgever. Uiteraard moet je dat alleen doen als dat in jullie situatie financieel verantwoord is.

Groeten, Wim de Leeuw

Beste Teun, bedankt voor het compliment over onze blog. Ik kan me jullie gevoel helemaal voorstellen. Het voelt onrechtvaardig, maar het is wel geldend recht. Er is maar één ding dat je kunt doen, maar dat zal je vermoedelijk niet bevallen. Zolang de koopovereenkomst nog niet is ondertekend, kan je opnieuw een bod uitbrengen dat de makelaar dan wederom zal moeten bespreken met de opdrachtgever. Uiteraard moet je dat alleen doen als dat in jullie situatie financieel verantwoord is. Groeten, Wim de Leeuw
Gast - Hans van Beem op maandag 02 juli 2018 22:03

Wij hebben een mailbevestiging- felicitatie- voor de aankoop van een huis. Eigenaar was accoord met prijs en ontbindende voorwaarden ,oa technische keuring welke al in gang is gezet. Vanmiddag telefoontje van makelaar van verkoper dat deze €10.000,- meer wil dan overeengekomen € 370.000,-.
En nu ?

Wij hebben een mailbevestiging- felicitatie- voor de aankoop van een huis. Eigenaar was accoord met prijs en ontbindende voorwaarden ,oa technische keuring welke al in gang is gezet. Vanmiddag telefoontje van makelaar van verkoper dat deze €10.000,- meer wil dan overeengekomen € 370.000,-. En nu ?
Wim de Leeuw op dinsdag 03 juli 2018 14:22

Geachte heer Van Beem / Beste Hans,

In mijn blogs heb ik uiteen gezet dat een particuliere verkoper pas gebonden is als hij zijn handtekening heeft gezet. Dat heeft hij blijkbaar nog niet gedaan. En dat houdt in dat er nog geen juridisch afdwingbare koop tot stand is gekomen.

Mocht je dat als koper oneerlijk vinden, realiseer je dan dat je als koper nog drie dagen nadat je de koopovereenkomst hebt ondertekend, van de koop af kunt. De verkopend makelaar heeft hier overigens geen enkele keuze in. Een verkopend makelaar is verplicht om aan de opdrachtgever door te geven dat er een hoger bod is gedaan dan er ligt.

Kortom, ik begrijp je frustratie. Maar die is niet veroorzaakt door makelaars of door verkopers, maar door de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Geachte heer Van Beem / Beste Hans, In mijn blogs heb ik uiteen gezet dat een particuliere verkoper pas gebonden is als hij zijn handtekening heeft gezet. Dat heeft hij blijkbaar nog niet gedaan. En dat houdt in dat er nog geen juridisch afdwingbare koop tot stand is gekomen. Mocht je dat als koper oneerlijk vinden, realiseer je dan dat je als koper nog drie dagen nadat je de koopovereenkomst hebt ondertekend, van de koop af kunt. De verkopend makelaar heeft hier overigens geen enkele keuze in. Een verkopend makelaar is verplicht om aan de opdrachtgever door te geven dat er een hoger bod is gedaan dan er ligt. Kortom, ik begrijp je frustratie. Maar die is niet veroorzaakt door makelaars of door verkopers, maar door de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Frieda op donderdag 28 april 2016 10:17

Beste Wim

Een vraag van een gedupeerde verkoper. Ik vraag me af of er in mijn geval sprake is van een zuivere particulier naar particulier transactie:

Ik heb mijn huis te koop gezet en al snel was er een echtpaar dat het huis als belegging wilde kopen. Hun aankoopmakelaar is tevens de vastgoedeigenaar waar ze het huis onderbrengen voor verhuur.
Na onderhandelen zijn we tot een akkoord gekomen waarbij gold dat er geen voorbehoud van financiering was, tekenen was direct kopen.

De koopakte is in goed overleg opgesteld en door mij ondertekend, de waarborgsom is door de vastgoedmaatschappij gestort. Ik kreeg zelfs het verzoek van de notaris om mijn deel van de stukken in orde te maken voor de overdracht over 3 weken.
Toen ineens kwam het echtpaar met een brief waarin ze proberen aan te tonen dat iedereen in gebreke is gebleven op het vlak van informatievoorziening. De argumenten zijn niet steekhoudend, maar mij is duidelijk dat ze van de koop af willen zien.
Ze weigeren daarom te tekenen.

Aangezien de waarborgsom al bij de notaris ligt en het dossier onder vastgoed bij de notaris behandeld wordt, is hier dan wel sprake van een particuliere transactie?

Ik zou een schadevergoeding in dit geval namelijk wel op zijn plaats vinden, maar ik vraag me af of ik er 'recht' op heb....

Beste Wim Een vraag van een gedupeerde verkoper. Ik vraag me af of er in mijn geval sprake is van een zuivere particulier naar particulier transactie: Ik heb mijn huis te koop gezet en al snel was er een echtpaar dat het huis als belegging wilde kopen. Hun aankoopmakelaar is tevens de vastgoedeigenaar waar ze het huis onderbrengen voor verhuur. Na onderhandelen zijn we tot een akkoord gekomen waarbij gold dat er geen voorbehoud van financiering was, tekenen was direct kopen. De koopakte is in goed overleg opgesteld en door mij ondertekend, de waarborgsom is door de vastgoedmaatschappij gestort. Ik kreeg zelfs het verzoek van de notaris om mijn deel van de stukken in orde te maken voor de overdracht over 3 weken. Toen ineens kwam het echtpaar met een brief waarin ze proberen aan te tonen dat iedereen in gebreke is gebleven op het vlak van informatievoorziening. De argumenten zijn niet steekhoudend, maar mij is duidelijk dat ze van de koop af willen zien. Ze weigeren daarom te tekenen. Aangezien de waarborgsom al bij de notaris ligt en het dossier onder vastgoed bij de notaris behandeld wordt, is hier dan wel sprake van een particuliere transactie? Ik zou een schadevergoeding in dit geval namelijk wel op zijn plaats vinden, maar ik vraag me af of ik er 'recht' op heb....
Gast - Wim de Leeuw op donderdag 28 april 2016 14:49

Beste Friedeldietje,

In zijn algemeenheid geldt dat het niet gemakkelijk is om een consument een wettelijk toegekende bescherming te ontnemen. Met andere woorden, als het om de bedenktijd gaat, dan is er nogal wat voor nodig om een van een consument een professionele koper te maken. Dat de koper zich laat bijstaan door een aankoopmakelaar die tevens als beheerder optreedt, verandert niets aan zijn particuliere status. En dat de aankoopmakelaar / beheerder blijkbaar de waarborgsom 'voorschiet' is niet doorslaggevend. En op welke afdeling van het notariskantoor de akte wordt behandeld, doet er op zichzelf ook weinig toe.

Het gaat echter om de feitelijke omstandigheden, waarbij de rechter het laatste woord heeft.

Wat wel vreemd is, is dat er een waarborgsom is gestort door de aankoopmakelaar / beheerder, in opdracht van de koper, nog voordat de koopovereenkomst is ondertekend. Dat is heel ongebruikelijk. En het past in elk geval niet bij een koper die voornemens is om van de koop af te zien. Blijkbaar is er na het storten van de waarborgsom iets gebeurd.

Nog een heel vreemd aspect is dat een koper, die zich heeft laten bijstaan door een aankopend makelaar, van mening is dat 'iedereen' in gebreke is gebleven bij de informatievoorziening. Eén van de belangrijkste taken van een aankoopmakelaar is dat hij de verantwoordelijkheid van de koper overneemt voor wat betreft de invulling van de onderzoeksplicht èn dat hij geacht wordt de verkoper maximaal op scherp te zetten waar het gaat om diens mededelingsplicht.

Kortom, ik vind het een vreemde zaak...

Als je zou willen weten wat de proceskansen zijn, dan adviseer ik je om een oriënterend gesprek aan te gaan met een goede advocaat. Ik zou dat zo snel mogelijk doen, omdat het misschien nog mogelijk is om beslag te leggen op de waarborgsom bij de notaris. Daarmee zet je de koper onder druk.

Succes,

Wim de Leeuw

Beste Friedeldietje, In zijn algemeenheid geldt dat het niet gemakkelijk is om een consument een wettelijk toegekende bescherming te ontnemen. Met andere woorden, als het om de bedenktijd gaat, dan is er nogal wat voor nodig om een van een consument een professionele koper te maken. Dat de koper zich laat bijstaan door een aankoopmakelaar die tevens als beheerder optreedt, verandert niets aan zijn particuliere status. En dat de aankoopmakelaar / beheerder blijkbaar de waarborgsom 'voorschiet' is niet doorslaggevend. En op welke afdeling van het notariskantoor de akte wordt behandeld, doet er op zichzelf ook weinig toe. Het gaat echter om de feitelijke omstandigheden, waarbij de rechter het laatste woord heeft. Wat wel vreemd is, is dat er een waarborgsom is gestort door de aankoopmakelaar / beheerder, in opdracht van de koper, nog voordat de koopovereenkomst is ondertekend. Dat is heel ongebruikelijk. En het past in elk geval niet bij een koper die voornemens is om van de koop af te zien. Blijkbaar is er na het storten van de waarborgsom iets gebeurd. Nog een heel vreemd aspect is dat een koper, die zich heeft laten bijstaan door een aankopend makelaar, van mening is dat 'iedereen' in gebreke is gebleven bij de informatievoorziening. Eén van de belangrijkste taken van een aankoopmakelaar is dat hij de verantwoordelijkheid van de koper overneemt voor wat betreft de invulling van de onderzoeksplicht èn dat hij geacht wordt de verkoper maximaal op scherp te zetten waar het gaat om diens mededelingsplicht. Kortom, ik vind het een vreemde zaak... Als je zou willen weten wat de proceskansen zijn, dan adviseer ik je om een oriënterend gesprek aan te gaan met een goede advocaat. Ik zou dat zo snel mogelijk doen, omdat het misschien nog mogelijk is om beslag te leggen op de waarborgsom bij de notaris. Daarmee zet je de koper onder druk. Succes, Wim de Leeuw
Gast - Erwin op vrijdag 06 mei 2016 08:50

Hoi Wim,

Dank voor je waardevolle informatie. Ik heb echter een vraag.

Stel dat een bank (als gevolmachtigde van een particulier die zijn verhuurde woning gedwongen moet verkopen) akkoord gaat met een bod, de verkopende makelaar stuurt op verzoek van de koper een e-mail bevestiging naar de koper. Diezelfde makelaar stuurt kort erna de concept-koopovereenkomst met allerlei extra bepalingen waar de koper mee akkoord gaat.

Kan die bank dan een kleine twee weken later nog onder de verkoop uit door de koopovereenkomst niet te tekenen met als reden dat zij bang zijn dat de verhuurmaatschappij (die per e-mail heeft bevestigd dat de huurders er op een bepaalde datum uit zijn) zich niet aan de afspraak gaat houden?

Met vriendelijke groet,

Erwin

Hoi Wim, Dank voor je waardevolle informatie. Ik heb echter een vraag. Stel dat een bank (als gevolmachtigde van een particulier die zijn verhuurde woning gedwongen moet verkopen) akkoord gaat met een bod, de verkopende makelaar stuurt op verzoek van de koper een e-mail bevestiging naar de koper. Diezelfde makelaar stuurt kort erna de concept-koopovereenkomst met allerlei extra bepalingen waar de koper mee akkoord gaat. Kan die bank dan een kleine twee weken later nog onder de verkoop uit door de koopovereenkomst niet te tekenen met als reden dat zij bang zijn dat de verhuurmaatschappij (die per e-mail heeft bevestigd dat de huurders er op een bepaalde datum uit zijn) zich niet aan de afspraak gaat houden? Met vriendelijke groet, Erwin
Gast
zondag 29 maart 2020

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.